امتیاز بین 17 تا 21 در تست چپ مغزی و راست مغزی 

توانایی شخصیت راست مغز افراطی : خلاقیت افراطی

امتیاز بین 17تا 21 بیانگر این است که شخص به شدت و به صورت افراطی شخصیت راست مغز است. شخصیت راست مغز افراطی بهتر است خودش را تعدیل کند. سمت راست مغز ، کنترل کننده توانایی درک فضایی ، احساس هنرمندانه ، افکار خلاقانه و مبتکرانه است. نیم‌کره راست مغز است که مسائل را به طور کلی و کل نگرانه مجسم و ادراک می‌کند. به عبارت دیگر شخصیت راست مغز افراطی مایل است به جای مشاهده جزئیات سازنده و تشکیل دهنده، تصویر اصلی و بزرگ را ببیند. نیمکره راست مغز است که یک الگوی کلی را از قطعات جزیی و فردی بازسازی می‌کند و نقطه نظرات و نگرش‌های جدید را به وجود می‌آورد. یک شخصیت راست مغز افراطی از استعداد هنر و موسیقی برخوردار است و به کندو کاو در آداب مناسک، تشریفات، آیین‌ها، شعائر، عرفان و تصوف علاقه خاصی دارد. این شخصیت مسائل و مشکلات را به طور شهودی حل میکند و به الهام‌های درونی خود تکیه میکند و توضیح اینکه چطور به این راه حل رسیده است برایش مشکل است. در مقابل خلاقیت شدید و حل مساله که از نقاط قوت شخصیت راست مغز افراطی است، عدم اتمام کارها و از شاخه‌ای به شاخه دیگر پریدن را میتوان از نقاط ضعف شخصیت راست مغز افراطی برشمرد. 

کاربرد تست راست مغزی و چپ مغزی در کسب و کار

هرکدام از شخصیت ها در تست چپ مغزی و راست مغزی ، دارای نقطه قوت و نقطه ضعف مخصوص به خود هستند. نمیتوان گفت شخصیتی به شخصیت دیگر برتری دارد. رویکرد و نیاز شخص یا سازمان است که میتواند تعیین کننده باشد. به عنوان مثال وقتی شخصی بداند که شخصیت راست مغز افراطی است، باید خود را کشف کند و در انتخاب شغل یا مسیر زندگی خود را در موقعیتی قرار دهد که بتواند از نقطه قوت‌هایش استفاده کند و آگاهانه تصمیم بگیرد.

از طرفی سازمان نیز لازم است برای انتخاب جهت یک پوزیشن شغلی بنا به وظایفی که شخص درگیر آن میشود، انتخاب آگاهانه انجام دهد. به همین ترتیب در برقراری ارتباط موثر با اشخاص دیگر ، با شناخت از قوت و ضعف خود و تشخیص ویژگیهای طرف مقابل، امکان برقراری ارتباط موثر فراهم میشود. از جمله تست های قدرتمند در ارزیابی‌های رفتاری و تشخیص سریع، تست دیسک با گزارش کامل است که مکمل شناخت شخصیت می‌باشد. از اینرو تست و تایپ در کنار تست های شخصیت شناسی ، استفاده از تست رفتار شناسی دیسک با گزارش کامل را توصیه میکند.