امتیاز بین 0 تا 4 در تست راست مغزی و چپ مغزی

توانایی شخصیت چپ مغز افراطی : تکیه بر منطق به صورت افراطی

امتیاز زیر عدد 4 بیانگر این است که فرد دارای شخصیت چپ مغز افراطی است. نیمکره چپ مغز ، تحلیل گر است و به شیوه‌ای منطقی، عقلانی و ترتیبی عمل می‌کند. این نیمکره مسئول و کنترل کننده زبان، برررسی‌های عملی، عقلانیت و خردمندی است. شخصیت چپ مغز مایل است به شیوهای خطی، به پردازش اطلاعات عمل کند، به عبارت دیگر از بخش‌های کوچک شروع کرده و به بالا می‌رود. همچنین نیمکره چپ به توالی به پردازش اطلاعات عمل می‌کند. نقطه قوت شخصیت چپ مغز افراطی در شرح و بسط و توضیح خوب مسایل، به صورت پیاپی ومتوالی است. شخصیت چپ مغز افراطی توانایی تحلیل بسیار زیادی دارد.

کاربرد تست راست مغزی و چپ مغزی در کسب و کار

هرکدام از شخصیت ها در تست چپ مغزی و راست مغزی ، دارای نقطه قوت و نقطه ضعف مخصوص به خود هستند. نمیتوان گفت شخصیتی به شخصیت دیگر برتری دارد. رویکرد و نیاز شخص یا سازمان است که میتواند تعیین کننده باشد. به عنوان مثال وقتی شخصی بداند که شخصیت چپ مغز افراطی است، باید خود را کشف کند و در انتخاب شغل یا مسیر زندگی خود را در موقعیتی قرار دهد که بتواند از نقطه قوت‌هایش استفاده کند و آگاهانه تصمیم بگیرد.

از طرفی سازمان نیز لازم است برای انتخاب جهت یک پوزیشن شغلی بنا به وظایفی که شخص درگیر آن میشود، انتخاب آگاهانه انجام دهد. به همین ترتیب در برقراری ارتباط موثر با اشخاص دیگر ، با شناخت از قوت و ضعف خود و تشخیص ویژگیهای طرف مقابل، امکان برقراری ارتباط موثر فراهم میشود. از جمله تست های قدرتمند در ارزیابی‌های رفتاری و تشخیص سریع، تست دیسک با گزارش کامل است که مکمل شناخت شخصیت می‌باشد. از اینرو تست و تایپ در کنار تست های شخصیت شناسی ، استفاده از تست رفتار شناسی دیسک با گزارش کامل را توصیه میکند.