تيپ پنج: فكور (جستجوگر و كناره‌گير) (The Investigator)


براي اطلاع از خصوصيات بيشتر خود در اينياگرام و شركت در آزمون با گزارش كامل روي اين لينك كليك كنيد.