کهن الگوی دیمیتر ( سرس )

نماد مادری

نکته در مورد تفسیر تست کهن الگو اسطوره‌ای 

اگر در حال بررسی نتایج تست کهن الگوی اسطوره‌ای هستید، حتما به نمودارهای تست کهن الگو دقت کنید. همه انسانها ترکیبی از دو یا چند کهن الگو هستند. حتی گاهی دارای کهن الگو با امتیاز برابر هستند. در اعلام نتایج تست کهن الگو به اینصورت برنامه ریزی شده‌است که کهن الگوی با بالاترین امتیاز به شما گزارش میشود. در صورتی که یک یا چند کهن الگوی دیگر با امتیاز نزدیک به کهن الگو اصلی گزارش شده است، توصیه میشود نتایج آنها را نیز مطالعه کنید. در مواردی که کهن الگو با امتیاز نزدیک به هم وجود دارد، معمولا فرد در انتخاب ها و رفتارها ترکیبی از دو یا چند الگوی ناخودآگاه را پیروی میکند.

نکته مهم دیگر در تست کهن الگوی اسطوره‌ای اینست که کهن الگو به صورت انرژی در فرد وجود دارد. لذا توصیه میشود در انجام تست کهن الگو ، فرد همزمان تست کهن الگوی زنان و تست کهن الگوی مردان را انجام دهد. این کار نه تنها به شناخت بیشتر کمک میکند بلکه از نظر بررسی دقت فرد در انجام تست هم راهگشا می‌باشد زیراکه این انرژی‌های مردانه و زنانه مکمل هم هستند و متخصصین اطلاعات زیادی از این تطابق ها بدست خواهندآورد.

ویژگی‌های کهن الگوی دیمیتر

 • کهن الگوی دیمیتر نماد زمین است. او مظهر میل به زایش و پرورش از طریق بارداری و نیز تغذیه جسمی و روحی و روانی است.
 • کهن الگوی دیمیتر یک مادر نمونه است. نسبت به دیگران دست و دلباز و نسبت به مسائل اطرافیان حساس است.
 • برای کهن الگوی دیمیتر تصویرِ شیر دادن مادر به فرزند بهترین و متعالی ترین تصویر زندگی و زیباترین اتفاق ممکن در جهان هستی و کائنات است.
 • زنی با کهن الگوی دیمیتر در روابط خود بسیار ایثارگر، حامی و یاری دهنده است.
 • کهن الگوی دیمیتر فداکار و پایبند به انسانها و اصول اخلاقی است، تا جایی که در نظر دیگران خودسر و لجوج جلوه می کند.
 • کهن الگوی دیمیتر به طور کلی حامی خوبی برای دیگران است و همیشه آنها را در حال سرویس دادن و خدمت به دیگران می بینید.
 • یکی از قسمت‌های غیر سازنده در فردی که کهن الگوی دیمیتر در او به صورت ناآگاهانه فعال است، کنترل بیش از حد و همیشگی و همه جانبه است. کنترل‌های دیمیتر می تواند بصورت کنترل‌های بیرونی و کنترل‌های درونی باشد.

برای شرکت در تست کهن الگوی اسطوره‌ای کلیک کنید

افسانه اسطوره دیمیتر

کهن الگوی دیمیتر که رومیان او را با نام سرس (به معنای حبوبات) می‌شناسند، نمادی با موهای طلایی گندمگون و سمبل غلات و مادر کهن الگوی پرسفون ، ادامه دهنده نسلی بود که مظهر باروری‌اند. کهن الگو دیمیتر در مقام نماد غلات، باعث و بانی فراوانی طبیعت است. کهن الگو دیمیتر در افسانه بخشاینده‌ترین کهن الگو بود. روزی دخترش، پرسفون جوان و معصوم مشغول چیدن گل در دشت و دمن بود که توسط هادس و با همکاری پدرش زئوس دزدیده می‌شود. پس از این واقعه دیمیتر بر روی زمین به جستجوی دخترش پرداخت. دیمیتر وقتی به خیانت پدر فرزندش و سایر کهن الگوها پی برد خیلی عصبانی شد. او به هیچ چیز اجازه باروری نداد تا اینکه پرسفون برگردد.

کهن الگوی دیمیتر

کهن الگو دیمیتر نمونه مادر است. کهن الگو دیمیتر مظهر میل به زایش و پرورش از طریق بارداری و نیز تغذیه جسمی و روانی دیگران است. کهن الگو دیمیتر  بیش از هر کهن الگوی دیگر، مهرورز و پرورش دهنده بود. زنی که کهن الگوی دیمیتر قدرتمند را در خود دارد، در آرزوی مادر شدن است و به محض اینکه مادر شد، رضایت خاطر می‌یابد. کهن الگو دیمیتر در زنان برانگیزنده میل به مهرورزی، مهربانی و بخشایش و ایثار است.

پرورش کهن الگو دیمیتر

با تفکر جدی در مورد بچه‌دار شدن، چه خود زن بر آن آگاه باشد و چه نباشد، کهن الگو دیمیتر بیدار شده، به فعالیت می‌افتد و رشد می‌یابد. زنان با به تصویر درآوردن حاملگی و داشتن فرزند می‌توانند کهن الگوی دیمیتر درون را پرورش دهند.

چالش‌های والدین کودک با کهن الگو دیمیتر

وقتی زنی با کهن الگو دیمیتر با مردی فاقد محبت پدری پیوند زناشویی می‌بندد، افسانه اسطوره دیمیتر تکرار می‌شود. در چنین وضعیتی فرزند دختر با احساساتی همگون با مادر خود پرورش می‌یابد و هیچ نوع ارتباطی با پدر حس نمی‌کند. پدر غالبا نسبت به فرزندانش بی‌اعتناست، اما زمانی که به فرزندان به چشم رقیب در تملک عواطف مادر می نگرد، رفتاری حسادت آمیز، رقابت جویانه و یا حتی تجاوزگرانه در پیش می‌گیرد.

دوران کودکی فرد با کهن الگو دیمیتر

کهن الگو دیمیتر در کودکی نیز در عروسک بازی‌ها و خاله بازی‌ها نقش مادر را برعهده دارد. کودک با کهن الگو دیمیتر مادر کوچکی است که عروسک‌های خود را در آغوش گرفته و نوازش می‌کند. دیمیتر کوچک از بغل کردن نوزادان نیز لذت می برد و در سنین نه و ده سالگی مشتاق مراقبت از بچه های اطرافیان است.

دوران بلوغ فرد با کهن الگو دیمیتر

در سنین بلوغ بچه‌دار شدن از لحاظ جسمی ممکن می‌گردد و هم‌پای آن کهن الگو دیمیتر تحت تاثیر هورمون‌ها بیدار می‌شود. در چنین شرایطی برخی از دختران با کهن الگو دیمیتر فعال، اشتیاق شدید به حاملگی پیدا می‌کنند. بسیاری از دختران با کهن الگو دیمیتر زود ازدواج می‌کنند. 

دوران تحصیل فرد با کهن الگو دیمیتر

اگر زن جوان با کهن الگو دیمیتر ازدواج نکند و تشکیل خانواده ندهد، به حرفه‌ای مشغول می‌شود و یا اینکه به دانشگاه می‌رود. کهن الگو دیمیتر در دانشگاه بیشتر رشته‌هایی را انتخاب می‌کند که او را برای حرفه‌های خدماتی آماده می‌سازد یا رشته‌هایی را مطالعه می‌کند که بعدا بتواند به فرزندانش در انجام دادن تکالیف کمک کند. کهن الگو دیمیتر در دوران تحصیل در یاری رساندن به دانشجویی خارجی که احساس غربت می کند و یا در کمک به معلولین جسمی و نیز کسانی که خجالتی‌اند، از هیچ تلاشی دریغ نمی ورزد.

شغل و حرفه کهن الگو دیمیتر

سیرت مادرگونه زنی با کهن الگو دیمیتر او را مستعد حرفه‌های خدماتی و پرورشی می‌کند. کهن الگوی دیمیتر جذب مشاغل سنتی زنانه از قبیل آموزش، خدمات اجتماعی و پرستاری می‌شود. کهن الگو دیمیتر در این مشاغل بسیار موفق و اثرگذار است. کهن الگوی دیمیتر در این مشاغل پیشرفت می‌کند و عاشق کار خود است و از لحظه لحظه شغل خود لذت میبرد و هر بار با انرژی مضاعفی در کار خود حاضر می‌شود. افرادی که آزادانه مشاغلی مثل توانبخشی، روان‌درمانی و متخصصین اطفال را انتخاب کرده‌اند همگی بدون شک دارای انرژی کهن الگو دیمیتر بوده‌اند.

 • آموزش و مشاوره
 • پرستاری و مددکاری
 • شغل‌های خدماتی
 • بی علاقه به شهرت و مقام
 • حامی دیگران در محل کار

رابطه کهن الگو دیمیتر با زنان و مردان

زنی با کهن الگوی دیمیتر هرگز به خاطر مردان و یا دستیابی به اهداف خود از در رقابت با زنان دیگر برنمی‌آید. تنها انگیزه حسادت در کهن الگوی دیمیتر نداشتن فرزند است. کهن الگو دیمیتر خود را در مقایسه با زنان هم سنی که مادر هستند تحقیر شده می‌پندارند. زنی با کهن الگو دیمیتر غالباً دوستی‌های پایداری با زنان شبیه به خود دارند. برای حمایت عاطفی و کمک مالی بیشتر به دوستان مونث خود می‌کند تا به همسرش. زنی با کهن الگوی دیمیتر مردانی را به خود جلب می‌کند که به جنبه مادرانه آنها گرایش داشته باشد. زنی با کهن الگوی دیمیتر بالا خود انتخابگر نیست و صرفا به نیازهای مرد پاسخ می‌گوید و حتی گاهی اوقات از سر ترحم به سوی او کشیده می‌شود. زنی با کهن الگو دیمیتر از مرد خود انتظارات زیادی ندارد و اغلب مردان را به چشم "پسر بچه" می‌بیند.

ازدواج کهن الگوی دیمیتر

برای کهن الگو دیمیتر بعضا شوهرش نیز مانند یکی از فرزندان اوست و به همان سبک و سیاق و روش با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و رفتار می‌کنند. برای زنی که تحت نفوذ کهن الگوی دیمیتر است، امیال و کردار جنسی اهمیت چندانی ندارد. شخصیتی است صمیمی، مهربان و زنانه که بیش از حس و انگیزه جنسی، آغوشی گرم و مهربان دارد.

رابطه با فرزندان در کهن الگوی دیمیتر

برای زنی با کهن الگو دیمیتر هر چقدر بچه کوچکتر، ناتوان تر و پر خورتر باشد، انرژی دیمیتری و مادرانه آنها را بیشتر تخلیه می‌کند. بارداری برای آنها بسیار زیباست. اینکه مادری با کهن الگو دیمیتر بتواند تاثیری نیکو بر فرزندان خود بگذارد و در نتیجه مورد لطف و ستایش آنها قرارگیرد، مشروط به این است که او با کدام جنبه کهن الگو دیمیتر همسانی کند. با کهن الگوی دیمیتر "پیش از ربوده شدن" دختر و یا کهن الگوی دیمیتر "پس از ربوده شدن" دخترش. قبل از واقعه ربوده شدن پرسفون ، دیمیتر به محیط و جهان اطراف خود اعتماد داشت و بدون دل نگرانی به زندگی می پرداخت (همان طور که پرسفون با خیال راحت در چمنزار مشغول بازی بود). اما پس از ربوده شدن دختر، دیمیتر خشمگین و افسرده شد، کوه المپ را ترک کرد و از بازی زندگی دست شست.

میانسالی فرد با کهن الگوی دیمیتر

دوران میانسالی برای زنی با کهن الگو دیمیتر بسیار مهم است، زیرا اگر تا آن زمان بچه دار نشده باشد، تمام حواس دیمیتر متوجه این واقعیت است که دیگر وقت چندانی برای زایش ندارد. میانسالی برای آن دسته از زنان با کهن الگوی دیمیتر که مادر هم هستند اهمیت به سزایی دارد، حتی اگر آنها به اهمیت این دوران در شکل دادن به بقیه سالهای زندگی واقف نباشند. در این سالها فرزندان دیمیتر در حال رشدند و با هر گامی که به سوی خودمختاری برمی‌دارند، توانایی دیمیتر را در کم کردن این وابستگی به بوته آزمایش می گذارند.

کهنسالی فرد با کهن الگو دیمیتر

زنانی با کهن الگو دیمیتر در واپسین سالهای زندگی خود به دو گروه تقسیم می‌شوند. بسیاری از دیمیترها در این مرحله زندگی بسیار خرسند و راضی و چون گذشته فعال و مشغولند. زندگی برایشان پر از آموزش و تجربه بوده و حال به دلیل واقع بینی و دست و دلبازی مورد احترام دیگران هستند. زنانی با کهن الگو دیمیتر که خود را مظلوم می‌انگارند، سرنوشتی متفاوت با گروه اول دارند. علت اصلی ناخرسندی آنها غالباً نومیدی‌ها و نیز آرزوهای برآورده نشده دوران میانسالی است. در این مرحله، آنها با کهن الگو دیمیتر غمگین و خیانت شده که در معبدش به عزا نشسته و به هیچ چیز اجازه زندگی و بقا نمی دهد، احساس نزدیکی می کنند. این زنان با کهن الگوی دیمیتر از سالهای نهایی زندگی خود بهره‌ای نمی‌برند و با گذشت روزگار تلخکام‌تر می شوند.

برای شرکت در تست کهن الگوی اسطوره‌ای کلیک کنید.

توصیه بعد از انجام تست کهن الگو 

با انجام تست کهن الگوی اسطوره‌ای ، فرد نسبت به انتخاب های ناخودآگاه خود آگاه میشود. اما بسیار مشاهده شده که افراد با انرژی ناخودآگاه مشابه، عکس‌العمل یا رفتارهای متفاوتی در موقعیت‌های مشابه دارند. برای شناخت بهتر توصیه میگردد فرد تست اینیاگرام با گزارش کامل را انجام دهد. تست اینیاگرام گزارش کاملی از شخصیت فرد را اعلام میکند.