آرتميس (ديانا)

نماد شكار

ويژگيهاي شخصيتي

·  تيپ شخصيتي آرتميس، مستقل و هدف گذارند.

·  آنها عاشق طبيعت بكر و دست نخورده هستند و در طبيعت انگار خودشانند. 

·  اهل كل كل كردن با ديگران هستند و در هيچ موردي كوتاه نمي آيند.

·   خلق و خوي تند، سريع و عكس العملي دارند و هيچگاه در مورد هيچ چيز و هيچ كس بالاخص مردان كم نمي آورند.

·  دنبال خصوصيات غيرزنانه و متفاوتند. از ايفاي نقش ضعيفه متنفرند.

·  از هر راهي براي رسيدن به هدفشان استفاده مي كنند چه منطقي و چه غير منطقي.

·  آرتميس جلوه آرمانگرايي يا به عبارتي كهن الگوي هدف گرايي است.

اسطوره آرتميس

بر اساس افسانه ها، آرتميس كه نام رومي او دياناست، بزرگ ترين فرزند و دختر بلند بالا و دوست داشتني لتو و زئوس، و خواهر دوقلوي آپولو بود. در اسطوره ها آمده كه آرتميس به كساني كه از او كمك مي طلبيدند، مصمم و بي دريغ ياري مي رساند و از آنها حمايت مي كرد. همچنين در تنبيه آناني كه او را مي رنجاندند، شتاب مي ورزيد.

كهن الگوي آرتميس

آرتميس بر خلاف ديگر كهن الگوها، در مقابل عشق و عاشقي مصونيت داشت. دلبستگي هاي عاطفي، او را از پيگيري آنچه برايش مهم بود باز نميداشت. در مقام كهن الگو، آرتميس بيانگر نياز زنان به خود مختاري و نيز مظهري است از توانايي در تمركز كردن بر آنچه كه برايشان پرمعناست. اين كهن الگو نمونه ي زناني است كه فعالانه اهداف خويش را دنبال مي كنند.

پرورش آرتميس

اگر فعاليت‌هايي همچون برنامه هاي دسته جمعي گردش در طبيعت، سفرهاي گروهي با اهداف زنانه، شركت مسابقات ورزشي و اردوهاي دخترانه، سفر به سرزمينهاي ناآشنا، زندگي و تحصيل در فرهنگهاي بيگانه، پيوستن به سپاه صلح مي‌تواند به رشد آرتميس كمك كند.

والدين

زماني كه دختر آرتميسي براي انجام كار مورد علاقه اش به اجازه والدين نيازمند است و با مخالفت روبرو مي شود، اگر برادرانش به كار دلخواه او دست زنند و او را به خاطر دختر بودنش از آن كار بازدارند، حتما به اعتراض و مبارزه برخواهد خاست و اگر اعتراضهايش به جايي نرسد، خشم و انزجار او را به انزوا مي كشاند. مخالفت و مقاومت در برابر او، به اعتماد به نفس و حرمت ذاتش لطمه مي زند.

دوران كودكي

دختر آرتميسي دختر بچه اي است نامنفعل و لجباز كه هميشه بازيهاي پسرانه انجام مي دهد و همانند پسر بچه ها رفتار مي كند. او شادمان از دختر بودن خود، هميشه طالب برابري با برادر خود است و از ضعيف ترها حمايت مي كند. عاشق ورزش است و در دوران مدرسه هميشه نمره ورزشش ۲۰ بوده است.

دوران بلوغ

آرتميس نوجوان اميال و گرايشات استقلال طلبانه و جستجوگرانه دارد. دوست دارد در جنگلها گردش كند، از بلنديها بالا رود و يا كوچه هاي بعدي و بعدي را كشف كند. جملاتي از قبيل "محدودم نكنيد" و "به من نچسبيد" از شعارهاي اويند.  دختر آرتميسي به نسبت دوستان خود كمتر اهل سازش و همرنگي است، زيرا چندان انگيزه اي براي راضي كردن ديگران ندارد و معمولا به خواست خود آگاه است.

دوران تحصيل

براي زنان آرتميسي مدرك تحصيلي خيلي اهميت ندارد، البته اگر تصميم بگيرند و اراده كنند كه مدرك و يا درجه اي را كسب كنند حتما اين كار را مي كنند، حال هرچقدر هم كه سخت و غير ممكن به نظر برسد.

شغل و حرفه

از آنجايي كه هميشه دغدغه استقلال دارند، برايشان استقلال مالي و عدم وابستگي به مردان بسيار مهم است. با اين وجود علايق زنان آرتميسي اكثرا جنبه تجاري ندارد و خارج از حيطه حرفه، امرار معاش و يا شهرت است. برعكس، اين علايق گاهي بقدري شخصي، وقت گير و به دور از مسير معمول زندگي است كه باعث فقدان روابط و موفقيتهاي دنيوي مي شود. با اين همه پيگيري آن، رضايت دروني آرتميس را فراهم مي كند.

·  مديران موفق

·  بي علاقه به كسب ثروت

·  رهبران حزب‌هاي سياسي

·  رقيب مردان

·  علاقمند به كار تيمي در گروه‌هاي زنانه

·  وكالت، تجارت و سياست

رابطه با مردان و زنان

زنان آرتميسي هميشه تمايل دارند كه با مردان رقابت كرده و برنده شوند تا آنها متوجه شوند كه زنان از مردان قوي تر و بهتر هستند. آنها از زنهاي ضعيف و آويزان و دست و پاچلفتي متنفر بوده، وليكن طرفدار آنها هستند و هميشه حق را به آنان مي دهند، البته در برابر مردان. نمونه بارز اين مساله را در رانندگي مي توان ديد، خانمهايي كه خودشان از رانندگي خانمها ايراد مي گيرند، ولي وقتي يك آقا از رانندگي خانمها ايراد ميگيرد به او خرده مي گيرند و بعضا از خانمها دفاع هم مي كنند.

ازدواج

زنان آرتميسي معمولا مجرد مي مانند و به ندرت تن به ازدواج مي دهند، چون دوست ندارند آزاديشان زير سؤال برود. تعهدات زناشويي براي آنها حكم زندان را دارد. ازدواج او در سنين جواني، آنگاه كه او سخت درگير حرفه و يا آرمان خويش است، بعيد به نظر مي آيد. در صورت ازدواج معمولا ازدواجي غيرجنسي و دوستانه دارند.

فرزندان

براي زن آرتميسي كه دوست دارد اندامي ورزيده، بلند بالا و حتي پسرانه داشته باشد، حاملگي نفرت انگيز است. احساس غريزي مادر شدن به او دست نمي دهد، مگر اينكه كهن الگوي ديميتر در او فعال باشد. او از نداشتن فرزند ناراحت نمي شود. با وجود اين بچه ها را دوست دارد و در صورتي كه صاحب فرزند شود، مادر خوبي مي شود. مادر آرتميسي در برابر فرزندي كه با ماري بر دوش به خانه مي آيد، واكنشي مطبوع نشان مي دهد و با شادماني همراه فرزندانش به اسكي و اردو مي رود.

ميان سالي

در صورت عدم حضور كهن الگوهاي ديگر، زن آرتميسي در سنين سي و پنج تا پنجاه و پنج سالگي با بحرانهاي ميان سالي روبرو مي شود. آرتميس الگوي رفتاري زنان جوان هدفگرايي است كه به تنهايي به دنبال خواسته هاي خود مي روند، اما در سنين مياني زندگي در اين زنان تغييراتي ايجاد مي شود و تعداد قلمروهاي كشف نشده به حداقل مي رسد. تا آن زمان، آنها يا در دسترسي به اهداف خويش موفق بوده و به ثباتي در زندگي رسيده اند و يا با شكست مواجه شده اند.

كهن سالي

زن آرتميسي هرگز آرام نمي گيرد و تحرك جواني خود را حفظ مي كند. اكنون شايد نوبت به جهانگردي و سياحت در كشورهاي مختلف است. نزديكي و صميميت با جوانان و نيز توانايي جوان انديشي همواره در او حفظ مي شود.