کهن الگو پرسیفون ( پروسرپینا یا پرسفون )

کهن الگوی دخترِ مادر

نکته در مورد تفسیر تست کهن الگو اسطوره ای 

اگر در حال بررسی نتایج تست کهن الگوی اسطوره ای هستید، حتما به نمودارهای تست کهن الگو دقت کنید. همه انسانها ترکیبی از دو یا چند کهن الگو هستند. حتی گاهی دارای کهن الگو با امتیاز برابر هستند. در اعلام نتایج تست کهن الگو به اینصورت برنامه ریزی شده است که کهن الگوی با بالاترین امتیاز به شما گزارش میشود. در صورتی که یک یا چند کهن الگوی دیگر با امتیاز نزدیک به کهن الگو اصلی گزارش شده است، توصیه میشود نتایج آنها را نیز مطالعه کنید. در مواردی که کهن الگو با امتیاز نزدیک به هم وجود دارد، معمولا فرد در انتخاب ها و رفتارها ترکیبی از دو یا چند الگوی ناخودآگاه را پیروی میکند.

نکته مهم دیگر در تست کهن الگوی اسطوره ای اینست که کهن الگو به صورت انرژی در فرد وجود دارد. لذا توصیه میشود در انجام تست کهن الگو ، فرد همزمان تست کهن الگوی زنان و تست کهن الگوی مردان را انجام دهد. این کار نه تنها به شناخت بیشتر کمک میکند بلکه از نظر بررسی دقت فرد در انجام تست هم راهگشا می باشد زیراکه این انرژی های مردانه و زنانه مکمل هم هستند و متخصصین اطلاعات زیادی از این تطابق ها بدست خواهند آورد.

ویژگیهای کهن الگوی پرسفون

 • کهن الگوی پرسفون مظهر دوشیزگی، بهار، پذیرش و دگرگونی و نماد اضطراب جدایی از مادر
 • از دیدگاه روانشناسی شخصیت کهن الگوی پرسفون به دلیل سفر به دنیای زیرین، عمیق بوده و می تواند به سطوح بالای خودآگاهی دست یابد.
 • کهن الگوی پرسفون قدرت خیال پردازی خوبی دارد. زن پرسفون از نظر ذهنی و روانی فردی با استعداد است. اما مستعد بیماریهای روانی مانند افسردگی یا اضطراب هم می باشد.
 • کهن الگوی پرسفون زیبا، ناز، دوست داشتنی، آرام و ملایم است. به رنگ صورتی کم رنگ بسیار علاقه دارد.
 • کهن الگوی پرسفون بسیار آرام و انعطاف پذیر است و در هر جمعی که قرار می گیرد با جمع همراهی میکند.
 • کهن الگوی پرسفون عاشق فالگیری، داستانهای عاشقانه، رمان و صفحه حوادث است. 
 • پرسفون از مد پیروی می کند، مارک باز است و دوست دارد که همیشه لباسش و یا کیف و کفش و سایر وسایلی که استفاده می کند مارک به خصوصی باشد.
 • کهن الگوی پرسفون بسیار اهل از این شاخه به آن شاخه پریدن است. پرسفون ممکن است خودش هم نداند که دوست دارد چه کاری را انجام دهد و ممکن است هیچ کاری را به اتمام نرساند.
 • زنی با کهن الگوی پرسفون فردی مراقب، آرام، انعطاف پذیر، بی تجربه و ساده است. پرسفون به راحتی جذب جنس مخالف می شود.
 • کهن الگوی پرسفون منفعل ، مطیع و فرمانبردار است و تعهدی نسبت به اهداف ندارد. منیت در پرسفون ضعیف است.
 • عشق، معصومیت، باروری، نشاط و سرزندگی دخترانه و سازگاری از مزایای کهن الگوی پرسفون است.

برای شرکت در تست کهن الگوی اسطوره ای زنان کلیک کنید.

افسانه اسطوره پرسفون

مطابق افسانه‌ اسطوره ها، پرسفون دخترک معصوم، ساده و جوان، زئوس و دیمیتر بود. یک روز که او در دشت مشغول چیدن گل بود، یک گل نرگس زیبا را از زمین بیرون کشید که ناگهان زمین شکافته شد و هادس ، فرمانروای جهان زیرین، بطور رعد آسایی با ارابه طلایی اش که توسط چهار اسب وحشی و قوی جثه سیاه کشیده می شد، از شکاف زمین بیرون آمده و پرسفون را در حالی که جیغ می‌زد ربود و پرسیفون را با خودش به عمق جهان زیرین برد. این امر با اجازه خود زئوس انجام شده بود و پرسفون به اجبار به همسری هادس درمی آید.

کهن الگو پرسفون

کهن الگو پرسفون نمونه شخصیت بارزی نیست. اگر پرسفون شکل دهنده ساختار ناخودآگاه زن باشد، آن زن تمایلی به فاعل بودن ندارد، بلکه تحت تاثیر اعمال دیگران است، به عبارت دیگر، پرسفون کرداری همساز با میل دیگران و ذهنیتی پذیرا دارد. جنبه جوانی و دوشیزگی پرسفون ، به زن ظاهری همیشه جوان می بخشد. کهن الگو پرسفون دارای دو جنبه است: یکی پرسفون دوشیزه و دیگری پرسفون ملکه جهان زیرین . زنان می توانند تحت تاثیر یکی از این دو جنبه کهن الگو پرسفون باشند. از یکی به دیگری تحول یابند و یا اینکه همزمان هر دو جنبه دختر و ملکه را در درون خود به معرض نمایش گذارند.

پرورش کهن الگو پرسفون

پذیرا بودن کهن الگو پرسفون ، کیفیتی است که بسیاری از زنان باید آن را در خود پرورش دهند. این ویژگی کهن الگو پرسفون به ویژه در مورد زنان آتنایی و آرتمیسی صادق است، زیرا آنها عادت کرده اند هدف خود را شناسایی و برای رسیدن به آن قاطعانه عمل کنند. بنابراین در وضعیتی که نمی دانند چه زمانی و چگونه باید اقدام کرد و یا زمانی که اولویتها نامشخص هستند، با مشکل روبرو می شوند. در این شرایط باید بردباری پرسفون را فراگرفته، اجازه دهند شرایط تغییر کند و در فرصت مناسب که شرایط به وضوح و روشنایی رسید اقدام کنند.

چالش های والدین کودک با کهن الگو پرسفون

دختری با کهن الگوی پرسفون معمولا دختر کوچولوی مامانش است و الگوی ارتباطی دیمیتر و پرسفون در موردش صدق می کند. مادر با انتخاب لباسها، دروس و حتی دوستان برای دخترش، بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی دختر، همان را می خواهد و فراهم می کند که خود می خواسته و یا کمبود آن را حس می کرده است. دختر پرسفونی نیز واکنشی در مخالفت با خواست مادر نشان نمی دهد، زیرا دختری که کهن الگوی پرسفون دارد، ذاتا پذیرا و مطیع است و می خواهد رضایت دیگران را جلب کند.

دوران کودکی فرد با کهن الگوی پرسفون 

پرسفون کوچک، دختربچه‌ای است، مطیع، آرام و ملوس و علاقمند به رنگ صورتی و لباسهای چین دار شبیه لباس عروسک‌ها. معمولا دختری با کهن الگوی پرسفون مودب و خواهان رضایت دیگران است. به همین خاطر به اوامر دیگران گوش می دهد و لباسهای انتخابی دیگران را به تن می کند. مادر دلواپس از کودکی، از دختر خود چون عروسکی شکننده مراقبت می کند. دختری با کهن الگو پرسفون معمولا محتاط است.

دوران بلوغ فرد با کهن الگوی پرسفون

دختری با کهن الگو پرسفون در دوران دبیرستان کمابیش ادامه مرحله کودکی اوست. اگر در کنار مادری "عقل کل" رشد یافته باشد، مادر در همه امور پرسفون از قبیل خرید و انتخاب لباس و حتی نوع دوستان، علایق دخالت می کند و توقع دارد دختر جزئیات دوستیها و فعالیتهایش را با او درمیان گذارد.

دوران تحصیل فرد با کهن الگو پرسفون

اگر خانواده تامین مالی کند و انتظار داشته باشد که فرزندش به دانشگاه برود، دختر با کهن الگوی پرسفون به دانشگاه میرود. برای دختر با کهن الگو پرسفون ، تحصیل بیشتر گذران وقت است تا آمادگی برای فن و حرفه آینده. پرسفون در انجام تکالیف با مشکل مواجه می شود، زیرا حواسش به آسانی پرت می شود. شاید رشته تحصیلی خود را به تناوب تغییر دهد و سرانجام هم رشته ای را انتخاب کند که راحت تر به نظر می آید.

شغل و حرفه فرد با کهن الگوی پرسفون

از آنجایی که خیلی زود هر چیزی دل کهن الگو پرسفون را می زند دائماً شغل عوض می‌کند و نمی تواند در یک کار به طور مداوم بماند. معمولاً هم وارد کاری می شوند که صاحب کار، آشنا و یا فامیل نزدیک باشد تا هر وقت دوست داشت بیاید و هر وقت دوست داشت برود و هر وقت دلش خواست مرخصی بگیرد. از آنجایی که دوست ندارد زیر بار مسئولیت برود حتی کارهایی که جزء وظایفشان می باشد را فراموش می کند و یا حوصله انجام آن را ندارد.

 • مدام شغل خود را تغییر می‌دهد.
 • در صورت مشخص بودن وظایفش در کارش موفق است.
 • معمولاً از زیر کارها شانه خالی می‌کند.
 • اغلب مدرک دانشگاهی ندارد.

رابطه کهن الگوی پرسفون با زنان و مردان

زنی با کهن الگو پرسفون رابطه بسیار راحتی با همسالان همانند خود دارد. در دبیرستان و دانشگاه در جمع دختران هم مسلک خود می پلکد، غالبا تجاربش همراه با دختران دیگر است و هیچ گاه به تنهایی عمل نمی کند. از آن جایی که در تمامی عمر با پرسفون همچون عروسکی شکننده رفتار شده است، در دوستان همسن و نیز زنان مسن‌تر غریزه مادری را بیدار می کند و آنها را به ابراز محبت و مراقبت از خویش راغب می‌سازد. زن پرسفون در رابطه با مردان، همچون دختر بچه‌ای فاقد اعتماد به نفس و با ذهنیتی دخترانه است.

ازدواج کهن الگو پرسفون

ازدواج پدیده‌ای است که معمولا برای زنی با کهن الگوی پرسفون اتفاق می‌افتد. پرسفون تحت تاثیر اصرار و یقین مرد و فشار باورهای فرهنگی تن به ازدواج می‌دهد. زن با کهن الگو پرسفون ذاتا شخصیت زنانه سنتی دارد. در مقابل شخصیت قوی تر تسلیم می شود. پرسفون رقابت جو نیست. مرد او را انتخاب می‌کند و نه او مرد را. زنی با کهن الگوی پرسفون در رابطه با جنس مخالف تبدیل به کودک می شود و می خواهد که سرویس بگیرد.

فرزندان فرد با کهن الگوی پرسفون

زن با کهن الگو پرسفون مادر خود را مادر واقعی می داند و خود را دختری می‌بیند که ادای مادر بودن در می آورد. پرسفون در تربیت و رسیدگی به فرزندانش احساس ناتوانی و بی عرضگی می‌کند. از آنجایی برای زن با کهن الگوی پرسفون استفاده از قدرت در روابطش امری غریب است، نمی تواند برای فرزندانش حد و مرز قائل شود، تسلیم خواسته هایشان شده و قادر به محدود کردن آنها نیست.

میانسالی فرد با کهن الگوی پرسفون

زن با کهن الگو پرسفون کمتر از سن واقعی به نظر می‌آید و همه از شنیدن سن واقعیشان تعجب می‌کنند. علاوه بر ظاهر، روح پرسفون هم جوانتر از سنش است. معمولاً در سنین بالا پرسفون می‌خواهد به جوانی برگردد، مدل مو و لباس جوانانه و حتی جراحی زیبایی، خلاصه هر کاری می کند تا جوانتر جلوه کند. به شدت از پیری وحشت دارد و از آن گریزان است و حتی نمی تواند فکر کند که در پیری به چه صورت می شود. برای چنین زنی خطر افسردگی هرگز دور از امکان نیست.

کهنسالی فرد با کهن الگو پرسفون

بدترین حالت برای زنی با کهن الگوی پرسفون این است که از میانسالی در چنگال عمیق افسردگی گرفتار باشد و این موضوع تا کهن سالی همراهش باشد. در این حالت پرسفون خود را مغلوب حس کرده و دور از واقعیت در بعد عالم زیرین باقی بماند. ولی اگر زنی با کهن الگو پرسفون در روند زندگی از مرحله دوشیزگی به ملکه‌ای تحول یافته باشد، از آنجا که تجارب معنوی و عرفانی داشته، در سنین بالا به هیات ملوکانه زنی عاقل در می آید که از اسرار و رموز زندگی و مرگ آگاه است و از مرگ هراسی ندارد. اگر پیوند خود را با پرسفون جوان حفظ کرده باشد، بخشی از وجودش از نظر روحی تا ابد جوان می ماند.

برای شرکت در تست کهن الگوی اسطوره ای زنان کلیک کنید.

توصیه بعد از انجام تست کهن الگو

با انجام تست کهن الگوی اسطوره ای ، فرد نسبت به انتخاب های ناخودآگاه خود آگاه میشود. اما بسیار مشاهده شده که افراد با انرژی ناخودآگاه مشابه، عکس‌العمل یا رفتارهای متفاوتی در موقعیت‌های مشابه دارند. برای شناخت بهتر توصیه میگردد فرد تست اینیاگرام با گزارش کامل را انجام دهد. تست اینیاگرام گزارش کاملی از شخصیت فرد را اعلام میکند.