آتنا (مينورا)

نماد عقل و مهارت

ويژگيهاي شخصيتي

·  آتنا به خاطر تدبير انديشي و راه حل هاي عمليش به اسطوره عقل شهرت داشت.

·  انگيزه رفتاري اين زن، اولويتهاي خودش است. در واقع آتنا، زن را آماده مي سازد كه به جاي پاسخگويي به نيازهاي ديگران بر خواسته هاي خويش متمركز شود.

·  قادر است بدون برقرار كردن رابطه و يا نزديكي عاطفي، دوست، همكار و محرم راز مردان باشد.

·  زره عقلانيت، زن آتنايي را معمولا از احساس درد مصون مي دارد. در اوج بحرانهاي عاطفي و تضادهاي دروني، آتنا قادر است احساسات را كاملا انكار كند و همچنان به نظارت وقايع و تحليل آنها بپردازد.

·  كهن الگوي آتنا در زمينه هاي تجارت، فرهنگ و آموزش، علوم، ارتش و سياست شكوفايي دارد.

·  دور انديشي، طرح ريزي، مهارت در كار و نيز صبر و شكيبايي شيوه كاري و مشخصه كهن الگوي آتناست.

·  بر خلاف بعضي از دختران ديگر بي دردسر است. جيغ و فرياد و زار زدن شيوه آنها نيست.

·  زنان آتنايي مي دانند چگونه به رقابت با ديگران بپردازند و براي آينده خود برنامه ريزي كنند.

·  بسيار با نظم و ترتيب و مقررات هستند.

·  عملگرا هستند. آنان قانون و مقررات جامعه را به نحو احسن اجرا مي كنند و محافظ تمدن و شهرنشيني و نظم و قواعد مربوط به آن هستند.

·  آتنا، باهوش، مدبر است و هميشه با هدف و برنامه پيش مي رود.

·  آتنا نماد سنجش و داوري نيز هست، اما داوري هاي او بر حسب احساسات شخصي خودش نيست، بلكه بر اساس اصول اخلاقي و موازين راستي است.

اسطوره آتنا

بنا به افسانه ها، متيس اولين همسر رسمي زئوس، نماد عقل و دانايي بود. پيشگويي شده بود كه متيس دو فرزند استثنايي به دنيا مي آورد: دختري كه در شهامت و حكمت با زئوس برابري مي كند و پسري كه پادشاه همه مي شود. از اين رو وقتي متيس آتنا را حامله بود، زئوس با نيرنگ او را بلعيد. سپس آتنا در سر پدر رشد يافت و از سر او، در هيات زني بالغ با زره درخشان طلايي بر تن و نيزه اي بر دست تولد يافت.

كهن الگوي آتنا

آتناي عاقل به خاطر تدبيرانديشي و راه حلهاي عمليش شهرت داشت. آتنا الگوي شخصيتي زناني است كه تحت فرمان عقلشان هستند و از قلبشان پيروي نمي كنند. نشانگر اين واقعيت است كه خوب انديشيدن، مقاومت در اوج بحران عاطفي و تدبير كردن برغم تضادها خصايص ذاتي برخي از زنان است. انيموس يا بخش مردانه اش مسؤول انديشيدن او نيست، بلكه خود زنانه اش است كه با وضوح و براي خويش مي انديشد.

پرورش آتنا

زناني كه ذاتا شباهتي به آتنا ندارند، مي توانند اين كهن نمونه را از طريق تحصيل و حرفه در خود پرورش دهند. تحصيل علم نيازمند ويژگيهاي آتنايي است. با جدي گرفتن مدرسه و تحصيل، زن عادت به مطالعه را در خود پرورش مي دهد. رفتار "حرفه اي" مستلزم آن است كه زن منطقي، جدي و كاردان باشد. ناظري بي طرف باشد، منطقي فكر كند و مهارت حرفه اي را در خود پرورش دهد. تحصيل هر نوع علمي موجب پرورش اين كهن نمونه مي شود. آگاهي از واقعيتهاي ملموس، واضح انديشي، آمادگي براي امتحانات و گذراندن آنها همگي تمريناتي است كه آتناي وجود را بيدار مي كند.

والدين

مادر دختر آتنايي اگر خود خصايص آتنايي نداشته باشد، معمولا مورد بي احترامي و ناسپاسي دختر قرار مي گيرد و گاه احساس مي كند كه دخترش از تيره اي كاملا متفاوت است. تجربه داشتن مادري كه پيوسته نقصي را در دختر آتنايي خود مي بيند، به رشد شخصيتي دختر خلال وارد مي كند. زن آتنايي اگر پدري همچون زئوس داشته باشد كه موفق و متشخص است، معمولا رابطه خوبي با پدرش دارد و موقعيت او در خانواده مانند پسر ارشد خانواده است.

دوران كودكي

كودك آتنايي مانند كودك آرتميسي از توانايي تمركز حواس برخوردار است و تمايلات روشنفكري آگاهانه دارد. آتناي كودك زماني كه خواندن را مي آموزد سرش هميشه توي كتاب است و زماني را كه با خواندن سپري نمي كند، كنجكاوانه با سوالات خويش به دنبال پدر است. معمولا سوالات خود را از مادر نمي پرسد، مگر اينكه مادري آتنايي داشته باشد كه به او پاسخهاي منطقي دلخواهش را بدهد. دختر آتنايي كنجكاو و به دنبال اطلاعات است و مي خواهد بداند چيزها چگونه كار مي كنند.

دوران بلوغ

دختران آتنايي به شناخت موتور ماشين علاقه دارند و مي دانند چگونه وسايل مختلف را تعمير كنند. آنها را مي توان در كلاسهاي آموزش كامپيوتر يافت و آنها با كامپيوتر احساس نزديكي مي كنند، زيرا نحوه تفكر آنها مشخص و مستقيم است و به جزئيات توجه دارند. آنها دختراني هستند كه از بازار بورس سهام شناخت دارند و سرمايه گذاري و سرمايه اندوزي مي كنند.

دوران تحصيل

زن آتنايي در گستره دانشگاهي پژوهشگري قادر و تواناست. در رياضيات و علوم قوي است. گرفتن مدارك عالي تحصيلي، از بزرگترين هدفهاي اوست و تا هر وقت كه بتواند درس مي خواند. بالاترين لذت براي او كسب مدارك بالاي تحصيلي است. دانش آموز آتنايي به دنبال مطالعه و كشف علم و اطلاعات است. براي مطالعه دروس از ابتداي سال تحصيلي برنامه ريزي مي كند و هيچگاه او را شب امتحان، نگران و هراسان با حجمي از كتابهاي نخوانده نخواهيد ديد.

شغل و حرفه

او مي تواند آموزگاري عالي باشد، زيرا مسائل را به خوبي و روشني توضيح مي دهد. اگر موضوع درس نياز به اطلاعاتي دقيق داشته باشد، او حتما در آن خبره مي شود. تبحر او در مسائل پيچيده اي است كه بايد مرحله به مرحله توضيح داده شود. آموزگار آتنايي احتمالا سختگير است، بهانه هاي مختلف شاگردان را قبول نمي كند و از آنها توقع زيادي دارد و هرگز بي مورد نمره نمي دهد. به شاگردان خوب و كوشا علاقه مند است و اكثر اوقات خود را با آنها مي گذراند.

·  داراي تحصيلات بالا

·  اساتيد دانشگاه

·  مدير بازرگاني و فعال در تجارت

·  فعاليت در كنار يك مرد با نفوذ

·  آموزگاري خوب

·  مشاوري مدبر

رابطه با مردان و زنان

زنان آتنايي، بسيار منطقي هستند و در كليه امور زندگي، عقلانيت را لحاظ مي كنند و توجهي به احساسات و عواطف ندارند. اين زنان، غالباً به دوستي و رفاقت با مردان تمايل داشته و از ميان مردان هم فقط مردان قدرتمند و قهرمان و در حوزه سر، اجازه هم صحبتي و همنشيني با آنها را دارند. آنها فعاليتهاي مردانه را به تنهايي يا همراه با مردان انجام داده و اينگونه روابط را مي پسندند. از بين دختران هم كساني را براي دوستي انتخاب مي كنند كه هم شأن و منزلت خودشان باشند و با هر كسي دوست نمي شوند. دركل، دوستان اين افراد گلچيني از موفق ترين افراد جامعه هستند.

ازدواج

زن آتنايي معمولا از ازدواج دوري مي كند و اگر هم ازدواج كند كاملاً با برنامه ريزي و منطقي ازدواج مي كند. معمولا در انتخاب همسر هوشيار است و مردي موفق و معمولا جاافتاده را برمي گزيند. كه به او آزادي كار، ادامه تحصيل و انجام فعاليتهاي اجتماعي را بدهد. در پيشرفت و ترقي همسر خود، شركت مي كند و در مواقع لزوم مانع از واكنش هاي عجولانه و آني همسر خود مي شود. بر خلاف هرا، زن آتنايي از حسادت هاي جنسي بري است. او زناشوييش را شراكتي مي داند كه به نفع هر دو طرف است. معمولا بسيار وفادار است.

فرزندان

زن آتنايي براي تربيت و نگهداري فرزند خود برنامه خاصي دارد و كاملا بر طبق آن عمل مي كند. در صورتي كه فرزند او دچار مشكلي بشود، براي زن آتنايي بسيار عذاب آور و ناراحت كننده است و دائما در اين فكر است كه كجاي كارش ايراد داشته است. در نقش يك مادر بي صبرانه مشتاق رسيدن فرزندانش به سن بلوغ است تا بتواند با آنها صحبت كند و در انجام كارهاي مورد علاقه شان به آنها ياري رساند.

ميانسالي

به خاطر دستاوردهاي گذشته زن آتنايي در زندگي، معمولا ميانسالي براي او بهترين دوران زندگي محسوب مي شود. معمولا در اين دوران وضعيت خود را مي سنجد، همه امكاناتش را بررسي مي كند و بدين ترتيب مسير خود را مي بيند و گذارش را براي ورود به دوره بعد تا اندازه اي هموار مي گرداند. اما گاه ميانسالي براي او به مرحله اي بحراني و غيرمنتظره تبديل مي شود و زندگي او دچار آشفتگي هاي عاطفي مي شود. گاه اين طوفان در زندگي زناشويي او رخ مي دهد و آرامشش را بر هم مي زند.

كهنسالي

گذشت دهه هاي زندگي آبستن تغييرات چنداني براي زن آتنايي نيست. او در تمامي دوران زندگي پرتوان و فعال است. غالبا مدافع سازمانهاي سنتي و نسبتا محافظه كار است. زن آتنايي به هنگام بزرگ شدن فرزندان خود، آنگاه كه هر يك پي سرنوشت خود خانه را ترك مي كنند به عزلت و غم نمي نشيند، بلكه اين را فرصتي براي انجام بهتر و بيشتر كارهاي ديگر خود مي داند.