کهن الگوی آتنا ( مینورا )

نماد عقل و مهارت

نکته در مورد تفسیر تست کهن الگو اسطوره‌ای

اگر در حال بررسی نتایج تست کهن الگوی اسطوره‌ای هستید، حتما به نمودارهای تست کهن الگو دقت کنید. همه انسانها ترکیبی از دو یا چند کهن الگو هستند. حتی گاهی دارای کهن الگو با امتیاز برابر هستند. در اعلام نتایج تست کهن الگو به اینصورت برنامه ریزی شده‌است که کهن الگوی با بالاترین امتیاز به شما گزارش میشود. در صورتی که یک یا چند کهن الگوی دیگر با امتیاز نزدیک به کهن الگو اصلی گزارش شده است، توصیه میشود نتایج آنها را نیز مطالعه کنید. در مواردی که کهن الگو با امتیاز نزدیک به هم وجود دارد، معمولا فرد در انتخاب ها و رفتارها ترکیبی از دو یا چند الگوی ناخودآگاه را پیروی میکند.

نکته مهم دیگر در تست کهن الگوی اسطوره‌ای اینست که کهن الگو به صورت انرژی در فرد وجود دارد. لذا توصیه میشود در انجام تست کهن الگو ، فرد همزمان تست کهن الگوی زنان و تست کهن الگوی مردان را انجام دهد. این کار نه تنها به شناخت بیشتر کمک میکند بلکه از نظر بررسی دقت فرد در انجام تست هم راهگشا می‌باشد زیراکه این انرژی‌های مردانه و زنانه مکمل هم هستند و متخصصین اطلاعات زیادی از این تطابق ها بدست خواهندآورد.

ویژگیهای کهن الگوی آتنا

 • کهن الگوی آتنا به خاطر تدبیر اندیشی و راه حل های عملیش به اسطوره عقل شهرت داشت.
 • انگیزه رفتاری کهن الگوی آتنا ، اولویتهای خودش است. در واقع کهن الگوی آتنا ، زن را آماده می سازد که به جای پاسخگویی به نیازهای دیگران بر خواسته های خویش متمرکز شود.
 • کهن الگو آتنا قادر است بدون برقرار کردن رابطه و یا نزدیکی عاطفی، دوست، همکار و محرم راز مردان باشد.
 • زره عقلانیت کهن الگو آتنا را معمولا از احساس درد مصون می‌دارد. در اوج بحرانهای عاطفی و تضادهای درونی، آتنا قادر است احساسات را کاملا انکار کند و همچنان به نظارت وقایع و تحلیل آنها بپردازد.
 • کهن الگوی آتنا در زمینه های تجارت، فرهنگ و آموزش، علوم، ارتش و سیاست شکوفایی دارد.
 • دور اندیشی، طرح ریزی، مهارت در کار و نیز صبر و شکیبایی شیوه کاری و مشخصه کهن الگوی آتنا است.
 • بر خلاف بعضی از دختران دیگر کهن الگو آتنا بی دردسر است. جیغ و فریاد و زار زدن شیوه آنها نیست.
 • زنی با کهن الگو آتنا می داند چگونه به رقابت با دیگران بپردازد و برای آینده خود برنامه ریزی کند.
 • کهن الگوی آتنا بسیار با نظم و ترتیب و مقررات است.
 • کهن الگو آتنا عملگراست. آتنا قانون و مقررات جامعه را به نحو احسن اجرا می کند و محافظ تمدن و شهرنشینی و نظم و قواعد مربوط به آن است.
 • آتنا باهوش و مدبر است و همیشه با هدف و برنامه پیش می‌رود.
 • کهن الگوی آتنا نماد سنجش و داوری نیز هست، اما داوری های او بر حسب احساسات شخصی خودش نیست، بلکه بر اساس اصول اخلاقی و موازین راستی است.

برای شرکت در آزمون کهن الگو اسطوره‌ای کلیک کنید 

افسانه اسطوره آتنا

بنا به افسانه‌ها، متیس اولین همسر رسمی زئوس ، نماد عقل و دانایی بود. پیشگویی شده بود که متیس دو فرزند استثنایی به دنیا می آورد: دختری که در شهامت و حکمت با زئوس برابری می کند و پسری که پادشاه همه می‌شود. از این رو وقتی متیس آتنا را حامله بود، زئوس با نیرنگ او را بلعید. سپس آتنا در سر پدر رشد یافت و از سر او، در هیات زنی بالغ با زره درخشان طلایی بر تن و نیزه ای بر دست تولد یافت.

کهن الگوی آتنا

کهن الگو آتنا به خاطر تدبیر اندیشی و راه حلهای عملیش شهرت دارد. کهن الگو آتنا نمونه زنی است که تحت فرمان عقلش است و از قلبش پیروی نمی‌کند. کهن الگوی آتنا نشانگر این واقعیت است که خوب اندیشیدن، مقاومت در اوج بحران عاطفی و تدبیر کردن، خصایص ذاتی برخی از زنان است. آنیموس یا انرژی مردانه کهن الگوی آتنا مسئول اندیشیدن او نیست، بلکه خود زنانه‌اش است که با وضوح و برای خویش می اندیشد.

پرورش کهن الگو آتنا

زنی که ذاتا شباهتی به کهن الگو آتنا ندارد، می تواند کهن الگوی آتنا را از طریق تحصیل و حرفه در خود پرورش دهد. تحصیل علم نیازمند ویژگیهای کهن الگو آتنا است. با جدی گرفتن مدرسه و تحصیل، زن عادت به مطالعه را در خود پرورش می‌دهد. رفتار "حرفه ای" مستلزم آن است که زن منطقی، جدی و کاردان باشد. ناظری بی طرف باشد، منطقی فکر کند و مهارت حرفه‌ای را در خود پرورش دهد. تحصیل هر نوع علمی موجب پرورش این کهن نمونه می‌شود. آگاهی از واقعیتهای ملموس، واضح اندیشی، آمادگی برای امتحانات و گذراندن آنها همگی تمریناتی است که کهن الگو آتنا را بیدار می‌کند.

چالش‌های والدین کودک با کهن الگوی آتنا

مادر دختری با کهن الگو آتنا اگر خود خصایص آتنایی نداشته باشد، معمولا مورد بی احترامی و ناسپاسی دختر قرار می‌گیرد و گاه احساس می‌کند که دخترش از تیره‌ای کاملا متفاوت است. تجربه داشتن مادری که پیوسته نقصی را در دختر آتنایی خود می‌بیند، به رشد شخصیتی دختر خلال وارد می‌کند. دختری با کهن الگو آتنا اگر پدری همچون زئوس داشته باشد که موفق و متشخص است، معمولا رابطه خوبی با پدرش دارد و موقعیت او در خانواده مانند پسر ارشد خانواده است.

دوران کودکی فرد با کهن الگو آتنا

کودکی با کهن الگوی آتنا مانند کودک با کهن الگو آرتمیس از توانایی تمرکز حواس برخوردار است و تمایلات روشنفکری آگاهانه دارد. کودک با کهن الگو آتنا زمانی که خواندن را می‌آموزد سرش همیشه توی کتاب است و زمانی را که با خواندن سپری نمی‌کند، کنجکاوانه با سوالات خویش به دنبال پدر است. معمولا سوالات خود را از مادر نمی‌پرسد، مگر اینکه مادری با کهن الگوی آتنا داشته باشد که به او پاسخهای منطقی دلخواهش را بدهد. دختری با کهن الگو آتنا کنجکاو و به دنبال اطلاعات است و می خواهد بداند چیزها چگونه کار می کنند.

دوران بلوغ فردی با کهن الگوی آتنا

دختری با کهن الگوی آتنا به شناخت موتور ماشین علاقه دارد و می داند چگونه وسایل مختلف را تعمیر کند. دختر با کهن الگوی آتنا را می‌توان در کلاسهای آموزش کامپیوتر یافت. کهن الگو آتنا با کامپیوتر احساس نزدیکی می‌کند، زیرا نحوه تفکر آتنا مشخص و مستقیم است و به منطق توجه دارد. کهن الگو آتنا دختری است که از بازار بورس سهام شناخت دارد و سرمایه گذاری و سرمایه اندوزی می‌کند.

دوران تحصیل فرد با کهن الگو آتنا

زنی با کهن الگو آتنا در گستره دانشگاهی، پژوهشگری قادر و تواناست. در ریاضیات و علوم قوی است. گرفتن مدارک عالی تحصیلی، از بزرگترین هدفهای اوست و تا هر وقت که بتواند درس می خواند. بالاترین لذت برای آتنا کسب مدارک بالای تحصیلی است. دانشجوی آتنا به دنبال مطالعه و کشف علم و اطلاعات است. برای مطالعه دروس از ابتدای سال تحصیلی برنامه‌ریزی می‌کند و هیچگاه آتنا را شب امتحان، نگران و هراسان با حجمی از کتابهای نخوانده نخواهید دید.

شغل و حرفه فرد با کهن الگوی آتنا

کهن الگو آتنا می تواند آموزگاری عالی باشد، زیرا مسائل را به خوبی و روشنی توضیح می‌دهد. اگر موضوع درس نیاز به اطلاعاتی دقیق داشته باشد، او حتما در آن خبره می‌شود. تبحر آتنا در مسائل پیچیده‌ای است که باید مرحله به مرحله توضیح داده شود. آموزگاری با کهن الگو آتنا احتمالا سختگیر است، بهانه‌های مختلف شاگردان را قبول نمی‌کند و از آنها توقع زیادی دارد و هرگز بی‌مورد نمره نمی‌دهد. به شاگردان خوب و کوشا علاقه‌مند است و اکثر اوقات خود را با آنها می‌گذراند.

 • دارای تحصیلات بالا
 • استاد دانشگاه و آموزگاری خوب
 • مدیر بازرگانی و فعال در تجارت
 • فعالیت در کنار یک مرد با نفوذ
 • مدیرعامل
 • مشاوری مدبر

رابطه کهن الگوی آتنا با مردان و زنان

زنی با کهن الگو آتنا بسیار منطقی است و در کلیه امور زندگی، عقلانیت را لحاظ می کند و توجهی به احساسات و عواطف ندارد. کهن الگو آتنا غالباً به دوستی و رفاقت با مردان تمایل داشته و از میان مردان هم فقط مردان قدرتمند و موفق، اجازه هم صحبتی و همنشینی با آتنا را دارد. آتنا فعالیتهای مردانه را به تنهایی یا همراه با مردان انجام داده و اینگونه روابط را می پسندد. آتنا از بین دختران هم کسانی را برای دوستی انتخاب می کند که هم شأن و منزلت خودش باشد و با هر کسی دوست نمی شود. در کل، دوستان کهن الگو آتنا گلچینی از موفق ترین افراد جامعه هستند.

ازدواج کهن الگو آتنا

زنی با کهن الگوی آتنا معمولا از ازدواج دوری می‌کند و اگر هم ازدواج کند کاملاً با برنامه ریزی و منطقی ازدواج می‌کند. کهن الگو آتنا معمولا در انتخاب همسر هوشیار است و مردی موفق و معمولا جاافتاده را برمی‌گزیند که به او آزادی کار، ادامه تحصیل و انجام فعالیتهای اجتماعی را بدهد. آتنا در پیشرفت و ترقی همسر خود، شرکت می‌کند و در مواقع لزوم مانع از واکنش‌های عجولانه و آنی همسر خود می‌شود. بر خلاف کهن الگو هرا ، زنی با کهن الگوی آتنا از حسادت های جنسی بری است. آتنا زناشوی‌اش را شراکتی می داند که به نفع هر دو طرف است. آتنا معمولا بسیار وفادار است.

فرزندان فردی با کهن الگوی آتنا

زنی با کهن الگوی آتنا برای تربیت و نگهداری فرزند خود برنامه خاصی دارد و کاملا بر طبق آن عمل می‌کند. در صورتی که فرزند آتنا دچار مشکلی بشود، برای زن آتنایی بسیار عذاب آور و ناراحت کننده‌ است و دائما در این فکر است که کجای کارش ایراد داشته است. آتنا در نقش یک مادر بی صبرانه مشتاق رسیدن فرزندانش به سن بلوغ است تا بتواند با آنها صحبت کند و در انجام کارهای مورد علاقه شان به آنها یاری رساند.

میانسالی فردی با کهن الگو آتنا

به خاطر دستاوردهای گذشته زن آتنایی در زندگی، معمولا میانسالی برای او بهترین دوران زندگی محسوب می‌شود. معمولا در این دوران وضعیت خود را می‌سنجد، همه امکاناتش را بررسی می‌کند و بدین ترتیب مسیر خود را می‌بیند و گذارش را برای ورود به دوره بعد تا اندازه‌ای هموار می‌گرداند. اما گاه میانسالی برای او به مرحله‌ای بحرانی و غیرمنتظره تبدیل می‌شود و زندگی او دچار آشفتگی‌های عاطفی می‌شود. گاه این طوفان در زندگی زناشویی او رخ می‌دهد و آرامشش را بر هم می‌زند.

کهنسالی فردی با کهن الگو آتنا

گذشت دهه‌های زندگی آبستن تغییرات چندانی برای زنی با کهن الگوی آتنا نیست. آتنا در تمامی دوران زندگی پرتوان و فعال است. غالبا مدافع سازمانهای سنتی و نسبتا محافظه کار است. زن آتنایی به هنگام بزرگ شدن فرزندان خود، آنگاه که هر یک پی سرنوشت خود خانه را ترک می‌کنند به عزلت و غم نمی‌نشیند، بلکه این را فرصتی برای انجام بهتر و بیشتر کارهای دیگر خود می‌داند.

برای شرکت در آزمون کهن الگوی اسطوره‌ای کلیک کنید.

توصیه بعد از انجام تست کهن الگو 

با انجام تست کهن الگوی اسطوره‌ای ، فرد نسبت به انتخاب های ناخودآگاه خود آگاه میشود. اما بسیار مشاهده شده که افراد با انرژی ناخودآگاه مشابه، عکس‌العمل یا رفتارهای متفاوتی در موقعیت‌های مشابه دارند. برای شناخت بهتر توصیه میگردد فرد تست اینیاگرام با گزارش کامل را انجام دهد. تست اینیاگرام گزارش کاملی از شخصیت فرد را اعلام میکند.