هفائستوس (ولكان)

نماد: صنعت و كار با فلزات

ويژگيهاي شخصيتي

·  وجود اين كهن الگو در انسان بيانگر نياز عميق او براي خلق چيزهاي زيبا و قابل استفاده است.

·  مردان هفائستوسي افرادي هستند كه تمدن از كار و عرق جبين آنها رشد كرده است.

·  آنها نشان دهنده خلاقيت بي پايان و منبع عرضه بيشترين نبوغ در جهان هستند.

·  كار سخت و زياد، گرفتاري در اندوه، سوختن در كينه ها، كار خلاق، نبوغ و نوآوري.

·  آمادگي براي روياويي با ظلم و رهبران ظالم، بيزاري از جنگ، علاقه به صلح و آرامش و طرفداري از اصول انساني.

·  مردان هفائستوسي به شدت درون گرا و عاطفي هستند. براي آنها سخت است كه احساساتشان را مستقيماً بيان كنند.

·  اين افراد بسيار يكدنده و لجباز هستند و هيچگاه تسليم هيچ كس و هيچ چيز نشده و در اين زمينه حقيقتا بي رقيب هستند.

·  معمولا در درونشان احساس رنجش و درد دروني دارند و از صحبت كردن در مورد آنها عاجزند.

·  در هر چه كه توليد مي كند، عظمت و جادويي وجود دارد. او در كارگاهش عالي و بي همتاست.

·  در جمع خودشان را مسخره مي كنند و به اين ترتيب جلوي مسخره شده خود توسط ديگران را مي گيرند.

اسطوره هفائستوس

هفائستوس نماد كوره آهنگري و فلزكار المپ و نماد آتش زير زميني است. روميان او را ولكان مي نامند. 

كهن الگوي هفائستوس

ويژگيهاي هفائستوس در جوامعي كه به قدرت، منطق و همرنگ ديگران بودن اهميت داده مي شود، مطرود به حساب مي آيد. احساسات عاشقانه، غرايز، ويژگيهاي زميني و مواردي از اين دست در مردان و زنان، همگي از كهن الگوي هفائستوس بر مي خيزد. اين الگوي زندگي به كهن الگوي خلاقيت و كار مربوط مي شود. هنگامي كه اين كهن الگو بيدار مي شود، زيبايي خود را در كارهاي دستي نشان مي دهد و آنچه را كه در عمق درون احساس مي كند، در دنياي بيرون خلق مي كند و به آن شكل مي دهد.

پرورش هفائستوس

دوري از جمع، در تنهايي كار كردن، استفاده از دستها و قوه خلاقيت از ويژگيهاي هفائستوس است. درون گرايي هفائستوس براي كودكان برون گرا كه وابسته به ديگران هستند، مهم است. پدر و مادر مي توانند ويژگيهاي هفائستوس را با دوره هاي سكوت در اين نوع كودكان پرورش بدهند. كار كردن با اسباب بازي هاي خانه سازي و ساختن چيزهايي با گل مي تواند شروع به كار گرفتن تجسم براي كار با دست باشد.

والدين

پسر هفائستوسي كمتر از ساير فرزندان مورد علاقه پدر و مادر است، چون بيش از ديگران جدي، احساساتي و درون گراست. معمولا به دليل موفق نبودن و نداشتن آرزوهاي بزرگ از او انتقاد مي شود و دائما او را با ديگر فرزندان مقايسه مي كنند. در موقعيتي ايده آل براي رشد، فرزند هفائستوسي از اين خوشحال است كه پدر و مادر، او را به خاطر نوع ذهنيت و كاري دستي كه انجام مي دهد مورد تحسين قرار مي دهند. آنها به او ارزش مي دهند و او را تشويق مي كنند تا رشد كند و به او كمك مي كنند در معاشرت با ديگران راحت تر باشد و در عين حال به درون گرايي اش نيز احترام مي گذارد.

دوران كودكي

كودك هفائستوسي براي مادرش چالش هايي سخت دارد، چون انرژي زيادي در درون دارد و فوق العاده حساس است. او سكوتي دارد كه آتشفشاني در زير آن نهفته است و مي تواند هر لحظه با درد و خشم منفجر شود. به سادگي مي توان ذهن چنين كودكي را از آنچه در اطرافش رخ مي دهد، منحرف كرد. در مقايسه با ديگر كودكان او شخصيتي سنگين دارد. او ذهني دارد كه در اختيار خود اوست و به سادگي در كاري كه به آن مشغول شده، غرق مي شود.

دوران بلوغ

اگر نوجوان هفائستوسي آن قدر خوش شانس باشد كه بتواند خلاقيت خود را نشان بدهد و اين توانايي را در وجودش تقويت كند، جواني و شروع بزرگسالي براي او دوره اي دوست داشتني خواهد بود. او با نشان دادن كارهايش، خود را به شكلي كامل ابراز مي كند و مي تواند دوستان و همراهاني داشته باشد. اگر او در كودكي طرد شده باشد، در نوجواني دچار خشم و افسردگي خواهد شد و به دنبال انتقام گرفتن است. جوان هفائستوسي با برخوردهاي فيزيكي انتقام نمي گيرد، بلكه نقشه هايي مي كشد تا افرادي كه او را تحقير كرده اند، تحقير كند يا به شكل هنرمندي ولگرد در مي آيد و عضو گروهي بزهكار مي شود.

دوران تحصيل

كودك هفائستوسي در محيط مدرسه معمولا تنهاست. شخصيت او طوري نيست كه به كانون فعاليتها تبديل شود. او بيشتر به دستگاهها و ماشين آلات علاقمند است تا افراد. او در آنچه علاقه دارد غرق شده و معلم يا مادرش براي جلب توجه او بايد او را از علاقه مندي هايش دور كنند.

شغل و حرفه

هفائستوس تنها كهن الگويي است كه كار مي كند. محل كار او مي تواند كارگاه، استوديو يا آزمايشگاهش باشد. هيچ مردي به اندازه ي مرد هفائستوسي در كار غرق نمي شود. برخي از آنها جراحاني خبره هستند كه هرگز از كار خسته نمي شوند. مرد يا زن هفائستوسي هنرمندي است كه با دستهايش كارهاي ظريفي انجام مي دهد. نقاش ها، معمارها و مجسمه سازها نمونه هايي روشن از افراد هفائستوسي هستند. آنها نيز به سادگي غرق كارشان مي شوند و گذشت زمان را نمي فهمند. كار براي هفائستوسي ها بسيار بيشتر از "شغلي براي درآمدزايي" اهميت دارد.

·  توانايي انجام كار طولاني

·  از روي كارهايش شناخته مي‌شود.

·  علاقمند به صنعت و هنر

·  بي علاقه به رقابت و سود مالي

رابطه با مردان

مرد هفائستوسي خيلي اهل روابط برادرانه با مردان ديگر نيست. مردان سطحي و برون گرا معمولا مورد علاقه او نيستند، چرا كه تفاوتهاي زيادي با آنها دارد. اگر ويژگيهاي ديگري مثل ويژگيهاي آپولويي يا هرمسي در مرد هفائستوسي وجود داشته باشد، روابط اجتماعي با مردان ديگر براي او ساده تر خواهد بود.

رابطه با زنان

زنان براي مرد هفائستوسي مهم هستند. زنان قدرت دارند به او انگيزه زندگي بدهند يا او را نابود كنند. ممكن است مرد هفائستوسي به زني نياز داشته باشد تا منبع الهام بخش او باشد، مهارتهاي اجتماعي اش را بهبود ببخشد و كارهاي او را به دنيا معرفي كند. شخصيتهاي مهم در زندگي مردان هفائستوسي، زنان هستند. هوش، جرات، جسارت و زيبايي زنان براي آنها مهم است. در صورتي كه زن مورد علاقه اش را پيدا كند، رابطه اي عميق با او برقرار مي كند، چون زن هاي زيادي در زندگي او وجود ندارند. او مي تواند ساعتهاي متمادي از تصوير و ذهنيت او لذت ببرد.

ازدواج

براي مرد هفائستوسي ازدواج مساله اي مهم و در عين حال مشكل ساز است. رضايت او از زندگي بيروني و دنياي دروني اش به اين بستگي دارد كه با چه كسي ازدواج مي كند و اين كه ازدواجش در چه مسيري حركت خواهد كرد. همسرش همه زندگيش است و او را مي پرستد و تنها موجود در جهان هستي است كه براي او وجود دارد. او مي تواند ساعتها و روزها و مدتهاي مديدي را با او بگذراند و حتي فقط به تماشاي او بپردازد يا در فكر او به سر ببرد.

سه نوع ازدواج در ميان مردان هفائستوسي است:

هفائستوس و آفروديت: ازدواج آن دو اتحاد ميان كار و عشق و زيبايي است. مرد هفائستوس مي تواند از ازدواج تجربه اي دروني داشته باشد، در حالي كه زن آفروديتي چنين قابليتي ندارد. اگر زن آفروديتي نتواند انرژي خود را در كار متمركز كند و از آن بهره ببرد يا كهن الگوي هرا را در وجودش زنده نكند، مي تواند به سادگي همسر هفائستوسي اش را ترك كند.

هفائستوس و آتنا: آتنا شفاف ترين ذهن را در ميان ديگران دارد. آتنايي ها حسودي نمي كنند و براي مردان هفائستوسي در عين حال كه جذاب و جالب هستند، اسرارآميز هم به نظر مي رسند. اتحاد كار خلاقانه و هوش باعث مي شود مرد بداند چگونه كار خود را به دنيا عرضه كند.

هفائستوس و پرسفون: هنگامي كه هفائستوس با زني جوان ازدواج مي كند كه خصوصيات پرسفون را دارد، يعني فرمانبردار است، ممكن است به سادگي او را به خدمتكاري تبديل كند كه كارهايش را انجام بدهد. ويژگي فرمانبري در شخصيت پرسفون به شكل آگاه و ناخودآگاه او را براي چنين نقشي كاملا آماده كرده است.

فرزندان

بسياري از مردان هفائستوسي ترجيح مي دهند فرزندي نداشته باشند، به ويژه اگر دوران كودكي شادي را تجربه نكرده باشند. براي مرد هفائستوسي ارتباط برقرار كردن با فرزند سخت است .حرف هايي كه پدر هفائستوسي مي زند هميشه در لفافه و به شكل متلك است و فرزندان او ترجيح مي دهند خيلي دور و برش آفتابي نشوند. فرزندان پدر هفائستوسي از او به خاطر اقتدارطلبي و كم حرف بودن ايراد مي گيرند.

ميانسالي

مرد هفائستوسي اهل رقابت منطقي و برون گرا نيست و از چالشهاي زندگي لذت نمي برد. اگر مرد هفائستوسي بتواند در زندگي كاري و خانوادگي موفق باشد، نيمه دوم زندگي برايش شادتر از نيمه اول خواهد بود. در اين حالت او نسبت به نيمه اول برونگراتر خواهد بود. مرد هفائستوسي عصباني و افسرده كه سعي مي كند به ديگران دستور بدهد يا از ديگران كناره مي گيرد، در نيمه دوم زندگي غمگين تر خواهد بود.

كهنسالي

در سالهاي پاياني زندگي، احتمال زيادي وجود دارد كه مرد هفائستوسي از خلاقيتش و كارهايي كه انجام داده احساس رضايت كند. با اين حال همچنان از نظر مهارتهاي اجتماعي ناتوان و منزوي باقي مي ماند. ممكن است پيرمردي باشد كه با لذت در كارگاه خود كار مي كند و رضايت دروني دارد و يا پيرمردي گوشه نشين و منزوي كه سايرين او را طرد كرده اند.