زئوس (ژوپيتر)

نماد: رعد وبرق و عقاب

ويژگيهاي شخصيتي

·  مرداني كه فرمانرواي زندگي اند، اختيار همه چيز را به دست دارند و در اين امر موفق هستند، صاحب شخصيتي زئوس گونه اند.

·  كهن الگوي زئوس، فرد را مستعد زندگي كردن با منطق مي كند.

·  منطقي و با اعتماد به نفس است و به وسيله كلمات ابراز وجود مي كند.

·  با اموري انتزاعي مثل پول، سرمايه، قانون يا قدرت و نه با دست يا بدن سر و كار دارد و از قلب و احساسش جداست.

·  اصولاً افرادي پولدار هستند و پول و قدرت را، بخشي از مطلوبيت خود مي دانند.

·  ارتباط احساسي با كسي ندارند و از افراد در سر جاي خودشان بهترين استفاده را مي كنند.

·  آنها اراده خود را بر سايرين تحميل كرده و معتقدند همه بايد از فرمان آنها پيروي كنند.

·  بيشتر وقت خود را براي كار، حاكميت، رياست و رهبري مي گذارند. از مسائل عاطفي فاصله مي گيرند.

·  هميشه بر محيط پيرامون خود اشراف كامل دارند و كوچكترين تغييرات و اتفاقات را مي فهمند.

اسطوره زئوس

بنا بر اسطوره هاي يوناني، زئوس نماد آسمان، نماد باران و زاينده ابرها بود. او بود كه آذرخشهاي دهشتناك مي ساخت. قدرتش بيش از مجموع قدرت ساير كهن الگوها بود. مطابق افسانه ها، او كوچك ترين فرزند كرونوس و ريا بود و بر سه خواهر و دو برادرش كه همگي توسط كرونوس بلعيده شده بودند، ارجحيت داشت. پيش بيني شده بود كه مقدر است كرونوس از پسر خود شكست بخورد، پس كرونوس براي جلوگيري از بروز چنين حادثه اي هر فرزندي را كه به دنيا مي آمد، بي آنكه از دختر يا پسر بودن او آگاه شود، بلافاصله مي بلعيد. او در كل سه دختر و دو پسر را بلعيد. پس از تولد زئوس، مادرش ريا سنگ پيچيده در قنداق را به جاي كودك به پدرش كرونوس داد و پدرش آن را بلعيد و با اين فريب توانست زئوس را نجات دهد و او را در غار پنهان كند.

كهن الگوي زئوس

نشستن در ميان بزرگان با اقتدار كافي در حالي كه فرمانرواي همه آنها هستي، تصويري است از موقعيت زئوس. مرداني كه فرمانرواي زندگي اند، اختيار همه چيز را به دست دارند و در اين امر موفق هستند، صاحب شخصيت زئوس گونه اند.

والدين

هنگامي كه پدر و مادر كودكان زئوسي براي نشان دادن قدرت فرزندان خود، فضاي لازم را در اختيار آنها قرار مي دهند، آنها را تشويق مي كنند براساس اراده خود تصميم بگيرند و عمل كنند و توانايي تفكر و عمل را كه از تواناييهاي ذاتي مثبت چنين كودكاني است، در او تقويت مي كنند. آنها از كودك زئوسي خود سوال مي كنند: "دوست داري اين كار را بكني يا نه؟" يا "مي خواهي اينجا بيايي يا نه؟" و كودكان هستند كه در پاسخ به اين سوالها حرف آخر را مي زنند .بدترين حالت براي اين كودكان، وجود مادري بي اراده و پدري فرمانرواست. چنين كودكي منتظر فرصت است تا به حقوق ديگران تجاوز كند. اگر پدر يا مادر او را آزار بدهد، او از فرد قدرتمندتر پيروي و بر افراد ضعيفتر حكمراني مي كند.

دوران كودكي

زئوس خردسال همواره نظرات شخصي خود را مطرح مي كند و به اين ترتيب سريعا خود را به همه ميشناسند. وقتي موضوعي نظرش را جلب مي كند، مثلا ميخواهد چيزي را در دستش بگيرد يا چيزي را كه در دست دارد، همچنان نگه دارد، مشكل بتوان نظرش را تغيير داد. او از همان وقتي كه دو ساله است مي تواند با اقتدار كامل "نه" بگويد. كودكان زئوسي معمولا با اراده هستند. تغيير دادن علاقه ي آنها كاري است دشوار. ممكن است حتي با اقتدار به پدر و مادر خود دستور بدهند.

دوران بلوغ

ارتباط نوجوان زئوسي با مردان مستبد مشكل ساز خواهد بود. به عنوان يك نوجوان او به گونه اي رفتار مي كند كه ديگر مردان به او نشان مي دهند رئيس واقعي در هر جا او نيست. او چون از اينكه زيردست ديگران باشد، خشمگين مي شود، منتظر فرصت باقي مي ماند تا تلافي كند. او سياستمدار است و مي داند نبايد با قدرتي دربيفتد كه در آن برنده نخواهد شد.

دوران تحصيل

معمولا هم سن و سالانشان آنها را به عنوان رهبر ذاتي قبول مي كنند. آنها معمولا اهل عمل هستند، درونگرا نيستند و حتي ممكن است آنقدرها هم باهوش و بااستعداد نباشند معمولا وقت خود را بر سر گذشته، احساسات خود و يا ديگران تلف نمي كنند. مهارت خاصي در شناسايي و بهره گيري از امكانات بالقوه و موجود دارند و به فكر كارهايي هستند كه وقتي متصدي امري شدند، آنها را انجام خواهند داد. آنها قادر به ديدن تصاوير جامع تر و با دقت و با وضوح تصوير بيشتري از رويدادها هستند و مي توانند به امكانات بالقوه هم فكر كنند.

شغل و حرفه

چنين فردي همواره شكايت دارد كه چرا بالا سري ها كارهايي را كه او در آنها موفق است، نمي بينند. او همواره به دنبال فرصت هاي مناسب است. براي آنها رسيدن به پول و ثروت مثل بازي اي است كه به طور غريزي در آن مهارت دارند. اگر لازم باشد كسي را كه برايش كار مي كند اخراج كند يا به كسي درسي بدهد، به راحتي و بدون هرگونه اغماض اين كار را انجام مي دهد. زئوسي ها مقام هاي بالايي دارند، چه شغل آنها دولتي باشد، چه سرقت و قاچاق!

·  به دنبال رياست

·  شناخت كارمندان مناسب

·  داشتن ديد كل نگر

·  داراي خلاقيت و به دنبال فرصت

·  پيشي گرفتن از ديگران

·  ماهر در تنبيه و يا اخراج كارمندان

·  اهل ريسك

رابطه با مردان

مردها در بازي زئوسي ها مهره هايي مهم هستند. برخي از اين مردها همكاران و برخي ديگر رقباي آنها هستند. براي زئوسي ها ممكن است موقعيت هايي پيش بيايد كه هركسي را قرباني كنند. اگرچه آنها افرادي بي رحم هستند، اما خود را بي رحم نشان نمي دهند.يكي از توانايي هاي زئوسي ها استعداد آنها در مذاكره و سازش است. جمع هاي مردانه كه سبب بيشتر شدن اقتدار زئوسي ها مي شود براي آنها جالب و دوست داشتني است.

رابطه با زنان

مردان زئوسي بسيار زن دوست هستند. و چون افراد مهمي هستند، به صورت طبيعي براي زنها جذابيت دارند. آنها از قدرت، شهرت و ثروت خود براي جذب زن ها استفاده مي كنند. خشونت دارند، خيلي احساساتي نيستند، با زنان از موضع قدرت برخورد كرده و در مقايسه با مردان معمولي بيشتر درگير روابط جنسي هستند. معمولا در روابط خود با زنها خيلي متعهد نيستند. آنها از زنها توقع فرمانبرداري دارند.

ازدواج

هنگامي كه زئوس كهن الگوي اصلي يك فرد مي باشد، اهل تشكيل خانواده است و خانواده يكي از هرمهاي قدرت اوست. چنين مردي معتقد است كه "خانه يك مرد قلعه اوست." از اين رو خواهان خانه و خانواده است. آنها براي گسترش قلمروشان، ازدواج كرده و تشكيل خانواده مي دهند و بچه به دنيا مي آورند و از همسر خود توقع دارند خانه را اداره كند و آنها را درگير خرده كاريهاي خانه نكند.

فرزندان

زئوس تايپ ها در ازدواج و تمايل به داشتن فرزند هم در پي يافتن اتحادي هستند كه بتوانند قلمروي خود را گسترش دهند. آنها دوست دارند خانواده اي پرجمعيت تشكيل بدهند و خواهان بچه ها و نوه هاي بسيار است تا تدوام نسل يابند و به پيشرفت فرزندان خود كمك مي كنند. فرزندانشان را در عرصه تحصيل و حرفه راهنمايي مي كنند و آنها را حمايت مي كنند. از نظر احساسي با فرزندان شان فاصله دارند. پدراني مقتدر هستند.

ميانسالي

زئوسي موفق، فردي است كه به هدف هايي كه براي خود تعيين كرده، رسيده است و به همين دليل از زندگي اش رضايت دارد. ممكن است فرزندان او كه به بلوغ رسيده اند، مشكلاتي ايجاد كنند يا همسران شان آنها را ترك كنند.

كهنسالي

مرد زئوسي پسرانش را به عنوان رقباي خود به حساب مي آورد. او حتي ممكن است با نوشتن وصيت نامه اي عجيب و غريب سعي كند اموال و دارايي هايش را حتي پس از مرگ هم كنترل كند. تلاش براي كنترل هر چيزي سرنوشت مردي است كه فرمانبردار كهن الگوي زئوس در وجود خود است.