کهن الگوی پوزیدون Poseidon (نپتون Neptune)

نماد چنگک

نکته در مورد تفسیر تست کهن الگو اسطوره ای 

اگر در حال بررسی نتایج تست کهن الگوی اسطوره ای هستید، حتما به نمودارهای تست کهن الگو دقت کنید. همه انسانها ترکیبی از دو یا چند کهن الگو هستند. حتی گاهی دارای کهن الگو با امتیاز برابر هستند. در اعلام نتایج تست کهن الگو به اینصورت برنامه ریزی شده است که کهن الگوی با بالاترین امتیاز به شما گزارش میشود. در صورتی که یک یا چند کهن الگوی دیگر با امتیاز نزدیک به کهن الگو اصلی گزارش شده است، توصیه میشود نتایج آنها را نیز مطالعه کنید. در مواردی که کهن الگو با امتیاز نزدیک به هم وجود دارد، معمولا فرد در انتخاب ها و رفتارها ترکیبی از دو یا چند الگوی ناخودآگاه را پیروی میکند.

نکته مهم دیگر در تست کهن الگوی اسطوره ای اینست که کهن الگو به صورت انرژی در فرد وجود دارد. لذا توصیه میشود در انجام تست کهن الگو ، فرد همزمان تست کهن الگوی زنان و تست کهن الگوی مردان را انجام دهد. این کار نه تنها به شناخت بیشتر کمک میکند بلکه از نظر بررسی دقت فرد در انجام تست هم راهگشا می باشد زیراکه این انرژی های مردانه و زنانه مکمل هم هستند و متخصصین اطلاعات زیادی از این تطابق ها بدست خواهند آورد.

ویژگیهای کهن الگوی پوزیدون

پوزیدون فرمانروای دریاها و اسبهاست. نماد دیگر کهن الگوی پوزیدون چنگک سه شاخه است. این نمادی است مردانه که نشان دهنده‌ی قدرت مردانگی و باروری در پوزیدون است. در زندگی متعهدانه نشان دهنده‌ی نقش شوهر و پدر برای خانواده و همسر است. خانواده‌ی مردی با کهن الگوی پوزیدون می‌داند که پدر خانواده، دارای حالتی ناپایدار است. وقتی احساسات پدر را فرامیگیرد، خطر همه‌ی افراد خانواده را تهدید می کند!

 • کهن الگوی پوزیدون خشم و ناراحتی خود را به هر شکلی که دوست دارد، ابراز می کند.
 • ممکن است کهن الگوی پوزیدون بداخلاق، خشمگین، اهل خراب کردن و خطرناک باشد اما در عین حال پوزیدون توانایی دارد دریاهای طوفانی را آرام کند.   
 • برای کینه و دشمنی پوزیدون نمی توان همتایی پیدا کرد.
 • کهن الگوی پوزیدون دوست دارد مهم باشد، در حالی که پوزیدون از نظر تفکر و مدیریت استراتژیک ضعف دارد.

برای شرکت در تست کهن الگوی اسطوره ای مردان کلیک کنید.

افسانه اسطوره پوزیدون

کهن الگوی پوزیدون که رومی ها او را نپتون می نامند، فرمانروای دریاهاست. پوزیدون مردی است با ریش بلند مانند زئوس که چنگکی سه شاخه و بزرگ در دست دارد. زمین لرزه در اختیار پوزیدون است و حیوان نمادین کهن الگوی پوزیدون اسب و گاونر وحشی است. در اسطوره یونانی، پوزیدون پسر کرونوس ، همچون دیگر خواهر و برادرانش، به جز زئوس، پس از تولد توسط پدرش کرونوس بلعیده شد، زیرا کرونوس می ترسید پسرش او را از اریکه قدرت پایین بیندازد. بعدها به همراه سایر خواهران و برادرانش، توسط زئوس نجات می یابد.

کهن الگوی پوزیدون

دریایی آرام را تصور کنید که رب النوعی احساستی، عصبانی و دمدمی زیر آن زندگی می کند. او هر لحظه ممکن است با خشم از دل دریا بیرون آید و هرچه را بر سر راهش است، در هم بکوبد. با این تصویر می توانید ویژگیهای کهن الگوی پوزیدون را بشناسید. کهن الگوی پوزیدون بخشی از کهن الگوی پدر است که در زئوس وجود دارد. ویژگیهای کهن الگو پوزیدون در مردان زئوسی سرکوب شده و تحت کنترل قرار دارد.

چالش های والدین کودک با کهن الگو پوزیدون

اگر کهن الگو پوزیدون در خانواده‌ای از جنس خودش پرورش یابد بسیار راحتر احساسات و هیجانات خود را بیان می‌کند. اما اگر در خانواده‌ای باشد که مقرراتی باشند و اهل احساسات زودگذر نباشند، کودک با کهن الگو پوزیدون در چنین خانواده‌ای دائما در حال عذاب کشیدن است. کودک با کهن الگو پوزیدون حتی باید احساسات و هیجانات خود را هم مخفی نگه دارد. به او گفته می شود که "مردها گریه نمی کنند". در حالت ایده آل در چنین خانواده هایی، کودک با کهن الگو پوزیدون به شکلی که هست پذیرفته می‌شود و با صبر پدر و مادر یاد می گیرد که منظم تر باشد و به قوانین خانه احترام بگذارد.

دوران کودکی فرد با کهن الگو پوزیدون

کودک با کهن الگو پوزیدون نسبت به هر آنچه که برایش مهم است، احساسات قوی از خودش نشان می دهد. کودک با کهن الگو پوزیدون ، واکنش هایی احساسی، سریع، قوی و در لحظه نشان می‌دهد. اگر چیزی توجه کودک با کهن الگو پوزیدون را جلب کند، آن را درخواست می کند و در لحظه باید به هر آنچه که می خواهد برسد. مهم برای کودک با کهن الگو پوزیدون رسیدن سریع به چیزی است که می‌خواهد. اگر به چیزی که دوست دارد برسد، می توان توجه او را به سادگی از چیزی که دوست دارد روی چیز دیگری متمرکز کرد. درست برخلاف برادر اسطوره ای اش زئوس!

دوران بلوغ فرد با کهن الگو پوزیدون

نوجوانی با کهن الگو پوزیدون معمولا احساساتی و هیجانی است. به ویژه در دوران بلوغ که تغییراتی در هورمونهای او پدید می‌آید. پوزیدون تصمیم‌ها و واکنش‌‌هایی هیجانی دارد و برای محیط مدرسه دردسر به شمار می‌رود. کهن الگو پوزیدون اگر ورزشکار باشد، به ورزشهای آبی علاقمند می‌شود و اگر اهل هنر باشد به نمایش و بازیگری روی می‌آورد. اغلب به دنبال دخترانی است که برایش جذابیت دارند.

دوران تحصیل فرد با کهن الگوی پوزیدون

برای اینکه نوجوانی با کهن الگوی پوزیدون در مدرسه و تحصیل موفق باشد به کهن الگوهای دیگری نیاز دارد. با اینکه نوجوان با کهن الگو پوزیدون باهوش هستند، اما دستاوردهای تحصیلی برای آنها اهمیت چندانی ندارد. نوجوان با کهن الگو پوزیدون نمی‌داند وقتی بزرگ شد می خواهد چه کاره شود! دستاوردهای روشنفکرانه برای پوزیدون بی معنی است و همین الگو خیلی از اوقات در دانشگاه و در بقیه مراحل زندگی وقتی که باید به هدفی رسید یا موفقیت مالی کسب کرد، ادامه خواهد داشت.

شغل و حرفه فرد با کهن الگو پوزیدون

مردی با کهن الگوی پوزیدون در دفتر کار و کارخانه باید احساسات و هیجانات خود را کنترل کند. اگر پوزیدون بتواند در انجام چنین کاری موفق شود خوشحال خواهد بود. در غیر این صورت حتی اگر در موقعیت عالی کار قرار داشته باشد، همواره احساس می کند برای حقوقی که می گیرد کار می کند، نه رضایت شخصی. اگر کهن الگو پوزیدون نتواند ویژگیهای نیمکره‌ی چپ مغز را (که برای کار کردن به آنها نیاز دارد) توسعه دهد، هرگز نمی تواند از کاری که می کند لذت ببرد. معمولا دوست دارد کاری در ارتباط با طبیعت یا ماهیت طبیعی افراد داشته باشد.

 • ناهماهنگ با دنیای صنعتی
 • کارمند و یا مدیر ناراضی
 • خشم در مقابل شکست
 • موفقیت در گرو کنترل احساسات
 • هنرمندانی زبده
 • موفق در ورزش یا بیزینس های آبی
 • موفق در کسب و کارهای مرتبط با طبیعت

رابطه کهن الگوی پوزیدون با مردان 

در دنیای کسب و کار، مردی با کهن الگو پوزیدون به اندازه‌ی کهن الگو زئوس با ویژگی این دنیا هماهنگی ندارد. پوزیدون به جای منطقی عمل کردن، کاملا احساسی واکنش نشان می‌دهد. مردی با کهن الگو پوزیدون نمی‌تواند در دنیای رقابت آن طور که باید خود را نشان بدهد. تا زمانی که خود را با جامعه هماهنگ نکند، احساساتش را مدیریت نکند و ذهنی هدف گرا نداشته باشد، در کسب و کار موفق نخواهد بود.

رابطه کهن الگو پوزیدون با زنان

دو ویژگی در کهن الگو پوزیدون وجود دارد که باعث می شود روی زنها تسلط داشته باشد: تمایلات پدرسالارانه و قدرت احساسی و هیجان در آنها. به گونه‌ای عمل می کند که گویی حق دارد روی زنان تسلط داشته باشد. این هیجانات زیاد مردی با کهن الگوی پوزیدون در روابط عاطفی و عاشقانه با زنان، در مورد بعضی از زنان شاید خوب و مناسب باشد، اما در مورد بسیاری از زنان، بد و نامناسب است.

ازدواج کهن الگو پوزیدون

درست مثل کهن الگو زئوس و کهن الگوی هادس ، مردی با کهن الگوی پوزیدون هم به دنبال ازدواج هستند. این سه کهن الگو علاقه دارند خانواده تشکیل بدهند و پدر سالاری را در خانواده‌ای که شکل داده‌اند تجربه کنند. مردی با کهن الگوی پوزیدون برای ازدواج زنان زیبا را انتخاب می‌کند. پوزیدون سعی می‌کند بر این گونه زنان تسلط و برتری داشته باشد. اگر مردی با کهن الگو پوزیدون روی مهارت‌ها و توانایی های عاطفی و اجتماعی خود در ارتباط با زنان کار کند و یا دوست و فرد واسطه‌ای را برای صحبت با این زنان نزد آنها بفرستد در ازدواج خود موفق خواهد شد. فقدان کنترل عاطفی ، زندگی زناشویی را برای همسر پوزیدون آزاردهنده می‌کند. پوزیدون معمولا دیر متوجه می شود که همسر خود را آزار می دهد. 

فرزندان فرد با کهن الگو پوزیدون

فرزندان مردی با کهن الگو پوزیدون یا خیلی خوب حمایت و تربیت می شوند یا اصلا این اتفاق رخ نمی‌دهد. مردی با کهن الگو پوزیدون که در کودکی توسط پدر و مادر خود پذیرفته شده، می تواند پدری عالی باشد. در عین حال پوزیدون می تواند پدری بد باشد که در این صورت همسری بد هم خواهد بود. بدرفتاری پوزیدون با همسرش خیلی وقت‌ها به فرزندان هم سرایت می‌کند. فرزندان پدری با کهن الگوی پوزیدون از رفتارهای خشمگین او رنج می‌برند و هرگاه بتوانند، آنها نیز چنین رفتارهایی از خود نشان می‌دهند. دختران با انرژی پوزیدون معمولا خود را با دردی که از رفتار پدر می بینند، سازگار می کنند و معمولا می توانند نقش نجات دهنده ها را بازی کنند.

میانسالی فرد با کهن الگوی پوزیدون

در حالت کلی خانواده نکته‌ی مورد توجه مرد با کهن الگو پوزیدون است. معمولا در میانسالی همسر مرد با کهن الگو پوزیدون ، چالش زیادی با او دارد و پوزیدون با بحران میانسالی به شکل شدیدتری روبرو می‌شود. پوزیدون ممکن است به مردان دیگری علاقه‌مند شوند که تصویری هستند از پسری که درون آنها سرکوب شده و نادیده انگاشته شده است.

کهنسالی فرد با کهن الگو پوزیدون

فردی با کهن الگوی پوزیدون اگر توانسته باشد به خوبی هیجانات خود را مدیریت کند، زندگی‌ای کامل و واقعی داشته است. در صورتی که کهن الگوی پوزیدون قادر به مدیریت هیجانات خود نشده باشد، تمامی واکنشهای او در زندگی غریزی بوده و همین باعث شده تا زندگی‌ای پیچیده و همراه با درد و شکست داشته باشد. 

برای شرکت در تست کهن الگوی اسطوره ای کلیک کنید.

توصیه بعد از انجام تست کهن الگو

با انجام تست کهن الگوی اسطوره ای ، فرد نسبت به انتخاب های ناخودآگاه خود آگاه میشود. اما بسیار مشاهده شده که افراد با انرژی ناخودآگاه مشابه، عکس‌العمل یا رفتارهای متفاوتی در موقعیت‌های مشابه دارند. برای شناخت بهتر توصیه میگردد فرد تست اینیاگرام با گزارش کامل را انجام دهد. تست اینیاگرام گزارش کاملی از شخصیت فرد را اعلام میکند.