پوزيدون (نپتون)

نماد چنگك

ويژگيهاي شخصيتي

·    پوزيدون فرمانرواي درياها و اسبهاست. نماد ديگر وي چنگك سه شاخه است. اين نمادي است مردانه كه نشان دهنده ي قدرت مردانگي و باروري در اوست. در زندگي متعهدانه نشان دهنده ي نقش شوهر و پدر براي خانواده و همسر است.

·        خانواده ي مردان پوزيدوني مي دانند كه پدر خانواده، داراي حالتي ناپايدار است. وقتي احساسات  سطحي پدر خانه را پر مي كند، خطر همه ي افراد خانواده را تهديد مي كند.

·        پوزيدون خشم و ناراحتي خود را به هر شكلي كه دوست دارد، ابراز مي كند.

·        بداخلاق، خشمگين، اهل خراب كردن و خطرناك است، در عين حال او توانايي دارد درياهاي طوفاني را آرام كند.

·        براي كينه و دشمني پوزيدون نمي توان همتايي پيدا كرد.

·       مردان پوزيدوني دوست دارند مهم باشند، در حالي كه شخصيت پوزيدون از نظر تفكر و مديريت استراتژيك ضعف دارد شود.

اسطوره پوزيدون

پوزيدون كه رومي ها او را نپتون مي نامند، فرمانرواي درياهاست. او مردي است با ريش بلند مانند زئوس كه چنگكي سه شاخه و بزرگ در دست دارد. زمين لرزه در اختيار اوست و حيوان نمادين او اسب و گاو نر وحشي است. در اسطوره يوناني، پوزيدون پسر كرونوس و هرا، همچون ديگر خواهر و برادرانش، به جز زئوس، پس از تولد توسط پدرش كرونوس بلعيده شد، زيرا كرونوس مي ترسيد پسرش او را از اريكه قدرت پايين بيندازد. بعدها به همراه ساير خواهران و برادرانش، توسط زئوس نجات مي يابد.

كهن الگوي پوزيدون

دريايي آرام را تصور كنيد كه رب النوعي احساستي، عصباني و دمدمي زير آن زندگي مي كند. او هر لحظه ممكن است با خشم از دل دريا بيرون آيد و هرچه را بر سر راهش است، در هم بكوبد. با اين تصوير مي توانيد ويژگيهاي پوزيدوني را بشناسيد. اين كهن الگو بخشي از كهن الگوي پدر است كه در زئوس وجود دارد. ويژگيهاي پوزيدون در مردان زئوسي سركوب شده و تحت كنترل قرار دارد.

والدين

اگر پوزيدون در خانواده‌اي از جنس خودش پرورش يابد بسيار راحتر احساسات و هيجانات خود را بيان مي‌كند. اما اگر در خانواده اي باشد كه مقرراتي باشند و اهل احساسات زود گذر نباشند، كودك پوزيدوني در چنين خانواده اي دائما در حال عذاب كشيدن است. او حتي بايد احساسات و هيجانات خود را هم مخفي نگه دارد. به او گفته مي شود كه "مردها گريه نمي كنند". در حالت ايده آل در چنين خانواده هايي، اين كودك به شكلي كه هست پذيرفته مي شود و با صبر پدر و مادر ياد مي گيرد كه منظم تر باشد و به قوانين خانه احترام بگذارد.

دوران كودكي

كودك پوزيدوني نسبت به هر آنچه كه برايش مهم است، احساسات قوي از خودش نشان مي دهد. اگر او كودكي برون گرا باشد، واكنش هايي احساسي، سريع، قوي و در لحظه نشان مي دهد. اگر چيزي توجهش را جلب كند، آن را درخواست مي كند و در لحظه بايد به هر آنچه كه مي خواهد برسد. مهم براي اين كودك رسيدن سريع به چيزي است كه مي خواهد و اگر به چيزي كه دوست دارد برسد. مي توان توجه او را به سادگي از چيزي كه دوست دارد روي چيز ديگري متمركز كرد، درست برخلاف برادرش زئوس!

دوران بلوغ

نوجوان پوزيدوني معمولا احساساتي و هيجاني است، به ويژه در دوران بلوغ كه تغييراتي در هورمونهاي او پديد مي آيد. تصميم ها و واكنش هايي هيجاني دارد و وصله اي ناجور و ناهماهنگ براي محيط مدرسه به شمار مي رود. اگر ورزشكار باشد، به ورزشهاي آبي علاقمند مي شود و اگر اهل هنر باشد به نمايش و بازيگري روي مي آورد. اغلب به دنبال دختراني است كه از نظر جنسي برايش جذابيت دارند.

دوران تحصيل

براي اينكه چنين نوجواني در مدرسه و تحصيل موفق باشد به كهن الگوهاي ديگري نياز دارد. با اينكه نوجوانان پوزيدوني باهوش هستند، اما دستاوردهاي تحصيلي براي آنها اهميت چنداني ندارد. چنين نوجواناني نمي دانند وقتي بزرگ شدند مي خواهند چه كاره شوند! دستاوردهاي روشنفكرانه براي آنها بي معني است و همين الگو خيلي از اوقات در دانشگاه و در بقيه مراحل زندگي وقتي كه بايد به هدفي رسيد يا موفقيت مالي كسب كرد، ادامه خواهد داشت.

شغل و حرفه

مرد پوزيدوني در دفتر كار و كارخانه بايد احساسات و هيجانات خود را كاملا فراموش كند. اگر او بتواند در انجام چنين كاري موفق شود، خوشحال خواهد بود، در غير اين صورت حتي اگر در موقعيت عالي كار قرار داشته باشد، همواره احساس مي كند براي حقوقي كه مي گيرد كار مي كند، نه رضايت شخصي. اگر او نتواند ويژگيهاي نيمكره ي چپ مغز را (كه براي كار كردن به آنها نياز دارد) توسعه دهد، هرگز نمي تواند از كاري كه مي كند لذت ببرد. معمولا دوست دارند كاري در ارتباط با طبيعت يا ماهيت طبيعي افراد داشته باشند.

·        ناهماهنگ با دنياي صنعتي

·        كارمند و يا مدير ناراضي

·        خشم در مقابل شكست

·        موفقيت در گرو كنترل احساسات

·        هنرمنداني زبده

رابطه با مردان

در دنياي كسب و كار، مردان پوزيدوني به اندازه ي زئوس ها با ويژگيهاي اين دنيا هماهنگي ندارند. آنها به جاي منطقي عمل كردن، كاملا احساسي واكنش نشان مي دهند. مرد پوزيدوني نمي تواند در دنياي رقابت آن طور كه بايد خود را نشان بدهند. تا زماني كه خود را با جامعه هماهنگ نكند، احساساتش را ناديده نگيرد و ذهني هدف گرا نداشته باشد، در اين جهان موفق نخواهد بود.

رابطه با زنان

دو ويژگي در آنها وجود دارد كه باعث مي شود آنها روي زنها تسلط داشته باشند: تمايلات پدر سالارانه و قدرت احساسي و هيجان در آنها. به گونه اي عمل مي كنند كه گويي حق دارند روي زنان تسلط داشته باشند. اين هيجانات زياد مردان پوزيدوني در روابط عاطفي و عاشقانه با زنان، در مورد بعضي از زنان شايد خوب و مناسب باشد، اما در مورد بسياري از زنان، بد و نامناسب است.

ازدواج

درست مثل زئوس و هادس، مردان پوزيدوني هم به دنبال ازدواج هستند. اين سه كهن الگو علاقه دارند خانواده تشكيل بدهند و پدر سالاري را در خانواده اي كه شكل داده اند تجربه كنند.  مردان پوزيدوني براي ازدواج زنان زيبا را انتخاب مي كنند. آنها سعي مي كنند بر اين گونه زنان تسلط و برتري داشته باشند اگر اين مردان روي مهارتها و توانايي هاي عاطفي و اجتماعي خود در ارتباط با زنان كار كنند و يا دوست و فرد واسطه اي را براي صحبت با اين زنان نزد آنها بفرستند در ازدواج خود موفق خواهند شد. فقدان كنترل عاطفي و جنسي، زندگي زناشويي را براي همسرش آزاردهنده مي كند. معمولا دير متوجه مي شوند كه همسران خود را آزار مي دهند. اين اتفاق اغلب اوقات پس از اين كه همسرشان آنها را ترك مي كند، رخ مي دهد.

فرزندان

فرزندان مرد پوزيدوني يا خيلي خوب حمايت و تربيت مي شوند يا اصلا اين اتفاق رخ نمي دهد. مرد پوزيدوني كه در كودكي توسط پدر و مادر خود پذيرفته شده، مي تواند پدري عالي باشد. در عين حال او مي تواند پدري بد باشد كه در اين صورت همسري بد هم خواهد بود. بد رفتاري او با همسرش خيلي وقت ها به فرزندان هم سرايت مي كند. فرزندان چنين پدري از رفتارهاي خشمگين او رنج مي برند و هرگاه بتوانند، آنها نيز چنين رفتارهايي از خود نشان مي دهند. دختران پوزيدوني معمولا خود را با دردي كه از رفتار پدر مي بينند، سازگار مي كنند و معمولا مي توانند نقش نجات دهنده ها را بازي كنند.

ميانسالي

در حالت كلي خانواده نكته ي مورد توجه مردان پوزيدوني است. معمولا در ميانسالي همسران اين مردان، آنها را ترك مي كنند و آنها با بحران ميانسالي به شكل شديدتري را به را مي شوند. اين افراد ممكن است به مردان ديگري علاقه مند شوند كه تصويري هستند از پسري كه درون آنها سركوب شده و ناديده انگاشته شده است.

كهنسالي

پوزيدوني اگر توانسته باشد به خوبي هيجانات خود را كنترل كند، زندگي اي كامل و واقعي داشته است در صورتي كه قادر به مهار آن نشده باشد، در اين صورت تمامي واكنشهاي او در زندگي غريزي بوده و همين باعث شده تا زندگي اي پيچيده و همراه با درد و شكست داشته باشد. اگر در اين كار زياده روي كرده باشد و اسب دروني خود را كشته و از آن سوء استفاده كرده باشد، فقط به اين دليل كه ديگران او را به خاطر احساساتي بودن طرد كرده اند، در اين حالت به دليل بريده شدن از منبع عميق دروني، زندگي اي بي معنا و سطحي خواهد داشت.