هزینه آزمون
700,000 ریال
تعداد سوالات
180
مدت زمان
110 دقیقه

خرید


کارگاه کارآفرینی و تولید یکی از دروس جدید در مدارس است. این درس با هدف پرورش مهارت‌های تیمی و انفرادی به منظور توانمندسازی دانش آموزان برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک تعریف و آموزش داده می‌شود.

دانش آموزان برای اینکه بتوانند مسیر تحصیلی ـ شغلی آیندۀ خود را به شکل صحیحی ترسیم نمایند، باید شناخت کافی و درستی از شخصیت خود داشته باشند.

دانش آموزان برای شناخت خود باید پاسخ سوال‌های زیر را بیابند: 

کارگاه کارآفرینی و تولید بر مبنای برنامه توسعه شخصی طراحی شده است. “برنامە توسعە شخصی” به معنی پذیرفتن سهم مهم و مؤثر فرد در یادگیری و پرورش قابلیت‌هایش از طریق فرایندی شامل ارزیابی، عکس‌العمل و اجرای اقدامات اصلاحی است.

برنامە توسعە شخصی فرایند مستمری است که به ارزیابی نیازهای آموزشی و شغلی هر فرد و برنامه‌ریزی برای رفع این نیازها می‌پردازد. این فرایند به دانش آموزان کمک می‌کند تا درخصوص دانش، عملکرد و نیز موفقیت‌های خود فکر کنید و برای ارتقا و پیشرفت تحصیلی و شغلی و فردی خود برنامه‌ریزی نمایید و بیان می‌کند چه می‌خواهند یاد بگیرید و به چه موفقیتی دست مییابند.

دانش آموزان برای اینکه بتوانند شناخت و ارزیابی بهتری از نقاط قوت و ضعف، مهارت‌ها و استعدادهای خود در این درس داشته باشند، می‌توانند از آزمون‌های مکمل این درس نیز استفاده نمایند.

آزمون مکمل کارگاه کارآفرینی و تولید برای دانش آموزان 12 تا 17 سال طراحی شده است تا در کنار آموزش و یادگیری این درس در مدرسه، شناخت تیپ شخصیتی،‌ سبک یادگیری، فرصت‌های پیش رو بر اساس استعدادها، علایق شغلی و‌ نقاط قوت و نقاط ضعف قابل بهبود را آسان‌تر می‌سازد.

آزمون های پکیج

عنوان آزمون عنوان لاتین
تست هوش چندگانه گاردنر Gardner Multiple Intelligence
تست MBTI نوجوانان MBTI for youth
تست سبک یادگیری Learning Style Inventory
تست هالند Holland Career and Interest inventory
تست دیسک با گزارش کامل DISC