سوالات مصاحبه استخدامي جهت تشخيص مدل رفتاري ديسك

1397/08/09 4:01 PM - 2 ماه قبل


آيا بدون استفاده از گزارش تست ديسك مي توانيد تيپ رفتاري را مشخص كنيد؟ گزارش تست ديسك راهي عالي براي درك انگيزه‎ ها، موارد استرس آفرين و شيوه برقراري ارتباط و محاوره هر فردي است كه با او روبرو مي شويد. روشي عالي براي سنجش ميزان سازگاري فردي، كه به شما كمك مي كند هرگونه مانع بالقوه كه ممكن است سر راه شما به هنگام ارتباط با ديگران ظاهر شود را پيش بيني كنيد. با توجه به اين موارد، ممكن است به موقعيت هايي برخورد كنيد كه امكان برگزاري تست ديسك را ندارد و همچنين به تيپ رفتاري فرد در مصاحبه شك كرده ايد كه آيا آزمون را درست زده است يا خير!!

خوشبختانه، راه هاي ساده اي براي پي بردن به يك تيپ رفتاري در آزمون ديسك بدون انجام آن وجود دارد يعني شما مي توانيد با تحليل چند نشانه بصري و شفاهي ساده شخصيت كلي يك فرد را شناسايي كنيد.

مرحله اول

از خودتان بپرسيد: اين فرد برونگرا يا درونگرا است؟

افراد برونگرا از دنياي بيرون انرژي مي گيرند، در حالي كه درونگراها آن را از دنياي درون به دست مي آورند. بهترين راه تشخيص تفاوت اين دو به صورت زير است:

  • يك فرد برونگرا سخنگوي بهتري است تا شنونده. افراد برونگرا در صحبت با غريبه ها به خوبي عمل مي كنند. آن ها از سر صحبت باز كردن با افراد و رابطه اجتماعي لذت مي برند و تقريبا در كنار هر شخصي احساس راحتي دارند. بودن در كنار ديگر به افراد برونگرا انرژي مي بخشد. در نتيجه، زماني كه آن ها با زبان بدن خود با شما ارتباط برقرار مي كنند معمولا احساس راحتي و پذيرش را دارند.
  • يك فرد درونگرا شنونده بهتري است تا سخنگو. افراد درونگرا علاقه به خصوصي در برقراري ارتباط با غريبه ها ندارند و به دنبال سر صحبت باز كردن نيستند. آن ها ارتباط به صورت نفر به نفر را با مردمي كه به خوبي مي شناسند را ترجيح مي دهند. قرارگيري در بين تعداد زيادي از افراد يا غريبه ها باعث ايجاد خستگي در آن ها مي شود. در نتيجه، زبان بدن آن ها معمولا اندكي به نسبت يك برونگرا بسته تر است، به خصوص اگر شما را به خوبي نشناسند.

بنابراين با حذف سوال برونگرا در مقابل درونگرا، محدوده انتخاب شخصيت از سوي شما به نصف تقليل پيدا مي كند:

برونگراها يك تيپ شخصيتي D يا I خواهند بود

درونگراها يك تيپ شخصيتي S يا C خواهند بود.

مرحله دوم

براي اين كه دامنه تحقيق خود را محدود كنيد اين سوال را در نظر بگيريد: اگر اين شخص برونگرا است، شيوه برخورد او مستقيم است يا دوستانه؟

يك فرد برونگرا با رفتار دوستانه از نظر شخصيتي در تيپ I قرار خواهد گرفت. شما معمولا مي‎ توانيد چنين افرادي را براساس موضوع صحبت هايشان شناسايي كنيد. چنين فردي از داستان گويي، گفتن جوك و صحبت در مورد جزئيات روزي كه داشته اند، لذت مي برند. آن ها به نظر مي رسد ميل بي پاياني براي صحبت دارند.

يك فرد برونگرا كه بي پرده و مستقيم صحبت مي كند تيپ شخصيتي D را خواهد داشت. چنين گفته اي به معناي رفتار غير دوستانه آن ها نبوده بلكه، انگيزه اوليه آن ها برقراري ارتباط اجتماعي نيست. آن ها ملاقات با افراد جديد را دوست دارند و از ارتباط با ديگران لذت مي برند، ولي صبر آن ها براي صحبت هاي خودماني و سر صحبت باز كردن حدي دارد. يك فرد برونگرا و رك از صحبت با شما ناراحت نيست ولي مي خواهند نسبتا سريع اصل مطلب را بيان كند. آن ها در شيوه برخورد به نسبت تيپ شخصيت هاي "برونگرا با رفتار دوستانه" شيوه برخورد سر راستي را در پيش مي گيرند. آن ها كنترل گفتگو را بر عهده خواهند گرفت، سريع واكنش نشان مي دهند و صحبت مي كنند. چنين فردي به نسبت همتايان برونگرا و با رفتار دوستانه خود، صبر كمتري دارند.

مرحله سوم

اگر فرد درونگرا است، اين سوال را بررسي كنيد: آيا سازگار و كمك كننده به نظر مي رسد يا محتاط و تحليل گر؟

يك فرد درونگرا و كمك كننده تيپ شخصيتي S را خواهد داشت. چنين فردي معمولا رفتاري آهسته تر و آرام تر دارد، با تعمق و تفكر كامل حرف مي زند و از نظر احساسي با دنياي اطراف خود ارتباط برقرار مي كند. آن ها عميقا نسبت به ديگران اهميت قائل مي شوند ولي بعيد است قضيه اي شخصي را تا زماني كه احساس راحتي نكنند، با شما در ميان بگذارند. يك فرد از نظر شخصيتي S بيشتر ترجيح مي دهد در مورد شما صحبت كند تا خودش. يك فرد درونگرا و كمك كننده بسيار با افراد همكاري مي كند ولي به سمت تشكيل روابط جديد با اندكي ترديد پيش مي رود، يعني شما بايد به آن ها ثابت كنيد قبل از اين كه كاملا رازهايشان را به شما بگويند، مي توانند به شما اطمينان كنند.

يك فرد درونگرا و تحليل گر تيپ شخصيتي C را خواهد داشت. چنين فردي معمولا رفتاري آرام دارد و (مانند شخصيت تيپ باثبات) در انجام كارها عجله نمي كند ولي (مانند تيپ D) سوالات مستقيم مي پرسد. در حقيقت، سوالات متعدد و با توجه به جزئياتي كه فرد داراي شخصيت وظيفه شناسي از شما مي پرسد معمولا بهترين راه براي نشان دادن آن ها به عنوان فردي درونگرا و تحليل گر است. يك فرد درونگرا و تحليل گر هر چيزي كه شما در اختيارشان قرار دهيد بررسي خواهد كرد و براي تصميم گيري نياز به زمان دارد. آن ها از تحت فشار واقع شدن (حتي بيشتر به نسبت تيپ S) متنفرند. يك فرد درونگرا و تحليل گر خجالتي نيست. آن ها رفتاري مستقيم، ولي به شيوه اي علمي تر و آهسته تر دارند. هشدار: اجبار آن ها به گفتن چيزي شخصي به شما همانند با دندان كشيدن است. آن ها از تنهايي خود لذت مي برند، يعني زماني كه درگير يك گفتگوي ناخواسته مي شوند، دائم به دنبال راهي براي فرار از آن هستند.

 به طور كلي، اين مطلب يك تكنيك اجمالي در اختيار شما براي شناسايي تيپ شخصيتي هاي مختلف قرار مي دهد تا به شما كمك شود در ارتباط اوليه خود با افراد آن ها را بهتر بشناسيد. آگاهي از اين نشانه هاي شفاهي و بصري كه مي توانند كمك به شناسايي شخصيت افراد كنند به خصوص در تعاملات فردي مهم است يعني مواردي كه در آن شما به دنبال برقراري يك ارتباط قوي با فردي هستيد ولي دسترسي به نتايج تست ديسك او امكان پذير نيست، خواه اين ارتباط در مورد افراد تيم فروش، پروژه هاي تيمي باشد و يا حتي روابط عاطفي.

در رابطه با آزمون ديسك مي توانيد به اين مقالات مراجعه كنيد.


ديسك مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.