افرادي كه به دنبال كار هستند چطور مي توانند از تست ديسك استفاده كنند

1397/08/10 1:19 PM - 2 ماه قبل


با آن‎ كه به سادگي مي توان متوجه شد چرا تست ديسك براي كارفرمايان در بهبود جنبه هاي پوياي محيط كار، جنبه هاي اخلاقي و كارآيي مفيد است و حتي مي توانند در فرآيند استخدام كارمندان جديد از آن استفاده كنند، بسياري از افراد متوجه نيستند كه اين آزمون چقدر ابزاري عالي براي افرادي به شمار مي رود كه به دنبال كار مي گردند. شما در اين مقاله متوجه خواهيد شد كه چطور فردي كه جوياي كار است مي تواند از انجام آزمون ديسك مزيت فراواني ببرد.

به عنوان شروع، يك فرد جوياي كار كه تست ديسك را انجام مي دهد آگاهي زيادي در مورد رفتار خود به دست مي آورد. او از نقاط قوت، ضعف و اولويت هاي خود اطلاعاتي به دست مي آورد كه ممكن بود هرگز نسبت به آن ها آگاهي نداشته است.

تا حالا فكر كرده ايد كه يك شغل يا موقعيت شغلي كه براي شما روي كاغذ عالي به نظر مي رسد يا براساس ارقام و اعداد به نظر براي شما مناسب است، در نهايت در شرايط واقعي نااميدي شما را در پي داشته است؟ علت آن مي تواند طبيعت كاري كه نسبت به آن مشغول شده ايد، نوع محيطي كه در آن بوده ايد، ارتباطاتي كه با روسا و همكاران خود داشته ايد و مقدار كنترل و آزادي كمي كه به شما داده شده بود و موارد متعدد ديگر باشد.

اينجاست كه قدرت آزمون ديسك خودنمايي مي كند. ديسك شخصيت شما را بررسي و براساس ويژگي هاي رفتاري، اولويت ها، گرايش هاي شما و ديگر موارد را مي سنجد.

تيپ هاي رفتاري تست ديسك و مسير شغلي

به عنوان مثال، فردي با تيپ رفتاري D در دسته تسلط گرا قرار مي گيرد، تركيبي از ويژگي هاي رفتاري فعال و وظيفه گرا. اگر شما چنين تيپ شخصيتي داريد، احتمالا نمي خواهيد از تمامي جوانب تحت كنترل قرار گيريد، بلكه به دنبال راه گريزي هستيد و مي خواهيد كنترل اوضاع را به دست آوريد و از طرفي نتايج ملموسي كسب، در وظايف چالش برانگيز شركت مي كنيد و به همين ترتيب موارد ديگر. با آگاهي از چيزي كه واقعا در شما ايجاد انگيزه مي كند، چطور كار كردن را ترجيح مي دهيد و دوست داريد چه كاري بكنيد، شما مي توانيد شغل هايي را پيدا كنيد كه با نكات قوت شما بيشتر هماهنگي دارند.

علاوه بر اين، افراد جوياي كار حتي مي توانند نتيجه آزمون ديسك خود را با رزومه شغلي شان همراه كنند. آن ها قادر خواهند بود فورا به كارفرمايان بالقوه خود ليستي از قابليت ها و نكات قوت خود را نشان دهند و اين كه چطور در يك محيط يا مجموعه كاري به خصوص موفق خواهند شد.

چنين چيزي باعث مي شود فرد مسئول استخدام اطلاعات به مراتب زيادي در خصوص كانديدا به دست آورد و هم چنين به متمايزسازي آن كانديدا از سايرين كمك خواهد كرد. علاوه بر تمامي اين موارد، قرار دادن گزارش آزمون ديسك به همراه رزومه شغلي نشان دهنده ميل و ابتكار بيشتر است كه در هر شركتي يك امتياز مثبت به شمار مي رود. در كمترين حالت، نتايج تست مي توانند منابع با ارزشي از نقاط قوت شما در اختيار كارفرمايان قرار دهند تا آن ها متوجه شوند شما چه مزيتي براي شركت آن ها به همراه خواهيد آورد.

بنابراين با آن كه اكثر افراد از تست ديسك در محيط كار استفاده مي كنند، اگر به دنبال كار هستيد، وقت آن فرا رسيده است شما نيز استفاده از آن را مد نظر قرار دهيد. شما به اطلاعات بيشتري در مورد خود پي خواهيد برد و ابزار فوق العاده اي در اختيار خواهيد داشت كه به جستجوي شغل مناسب براي شما كمك خواهد كرد و شما را از ديگر كانديداها متمايز مي كند.


ديسك شخصيت شناسي مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.