برگزاری آزمون پیش از استخدام جایگزین تصمیم گیری برای استخدام نمی شود بلکه آن را تقویت می کند.

1397/08/17 5:14 PM - 7 ماه قبل


استخدام فرآیندی پیچیده است، چون انسان ها پیچیده هستند. لیست نامتناهی از عواملی وجود دارد که در زمان تصمیم گیری برای استخدام باید در نظر بگیرید مانند رزومه های شغلی، مصاحبه ها، توصیه نامه ها، نمره های آزمون، سطح تحصیلات، شغل های قبلی و این لیست هم چنان ادامه دارد. بنابراین چرا اجازه دهید یک عامل عمل تصمیم گیری برای استخدام را برای شما انجام دهد؟

این سوال در مورد آزمون پیش از استخدام زیاد مطرح می شود. زمانی که کارفرمایان در حال گرفتن آزمون های پیش از استخدام از داوطلبان شغلی خود هستند، چه این آزمون یک تست توانایی شناختی، تست شخصیت شناسی یا تست مهارتی است، ممکن است وسوسه شوند که از نمره های آزمون به عنوان تک عامل تصمیم گیرنده برای صلاحیت کاندیدا در رفتن به مرحله بعدی فرآیند استخدام استفاده کنند. در هر صورت، آزمون های پیش از استخدام یکی از بهترین عوامل پیشبینی کننده عملکرد واقعی شغلی هستند.

ولی با آن که آزمون های پیش از استخدام ارزش فوق العاده ای به همراه دارند، یعنی فراهم سازی اطلاعات پیشبینانه در مورد کاندیدای شما، آن ها نباید تنها معیار شما برای تصمیم گیری در زمینه استخدام به شمار روند. هدف طراحی آزمون ها حذف عنصر انسانی از فرآیند استخدام نبوده بلکه هدف کمک به ما در تصمیم گیری هوشمندانه تر و آگاهانه تر است. فراهم سازی یک نگاه جامع و کلی به کاندیدا این امکان را به شما می دهد که واقعا شخصیت و جوهره ای که فرد برای ارائه در شرکت دارد را مشاهده کنید و حتی ممکن است به شما کمک کند بعضی از استعدادهای مخفی که ممکن بود از آن ها، در صورت عدم استفاده از آزمون ها، غافل می شدید را شناسایی کنید.

به دنبال لحاظ کردن آزمون ها در فرآیند تصمیم گیری برای استخدام، شما پیشرفت ملموسی را در شاخص های مهم کسب و کار خود مشاهده خواهید کرد مانند کاهش تعداد کارمندان خروجی از شرکت یا بهبود کیفیت استخدام. در پایان باید بگوییم که برگزاری آزمون یک ابزار فوق العاده قدرتمند در اختیار شما قرار می دهد تا به شما کمک شود به اهداف استخدام خود برسید.

برای استفاده منصفانه تر از آزمون ها ما به شما پیشنهاد می کنیم از سامانه مدیریت استعداد نوتریکا (سمان) بهره ببرید. زیرا این سامانه با امکاناتی که دارد تصمیم گیری را برای شما آسان تر نموده و شما می توانید با صرف وقت کمتری کاندیداها را غربالگری نمایید. 


شخصیت شناسی مدیریت عملکرد مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.