كانديداها در مصاحبه هاي شغلي حاضر نمي شوند؟ علت آن چيست و چطور جلوي آن را مي توان گرفت؟

1397/09/06 3:47 PM - یک ماه قبل


يكي از پديده هاي جديد در جذب و استخدام عدم حضور كانديداها براي مصاحبه شغلي است، يعني بعد از ارتباط تلفني واوليه و يا حتي پس از پذيرفته شدن فرد كانديداهاي شغلي در مصاحبه ها و مراحل بعد استخدام حضور پيدا نمي كنند. در اين مقاله، ما به شما مي گوييم كه چرا عدم حضور در مصاحبه شغلي زياد شده است و تيم استخدام شما براي جلوگيري از آن چه كاري مي تواند انجام دهد. 

سطح بالاي تقاضا براي كارمندان اوضاع را تغيير داده است يكي از دلايل اصلي افزايش سطح ناپديد شدن افراد از فرآيند مصاحبه اين است كه شغل هاي زيادي به چشم مي خورد و بنابراين كارمندان شايسته اي براي استفاده از اين فرصت هاي خالي شغلي وجود دارد. نرخ بيكاري در هر كشوري باعث مي شود داوطلبان شغلي دست بالا را داشته باشند و از آن استفاده كنند. در يك مقاله نشان داده شد رفتار كانديداها در عدم برقراري تماس مجدد و ظاهر شدن در كارهاي با دستمزد كم رايج بود ولي امروزه در تمامي شغل ها اين پديده ديده مي شود. 

بازار شغلي امروزه در اختيار كانديداها قرار دارد و دواطلبان شغلي با گزينه هاي زيادي روبرو مي شوند كه اين موضوع نحوه واكنش نشان دادن آن ها را تحت تاثير قرار مي دهد. 

اما چطور مي شود كه داوطلبان شغلي براي مصاحبه و حتي شغل هايي كه درخواست آن ها پذيرفته شده است، حاضر نمي شوند! بايد توجه داشت كه قسمتي از تقصير اين ماجرا به خود كارفرمايان بر مي گردد. ساليان درازي است كه كانديداهاي شغلي در مورد عدم برقراري ارتباط از سمت كارفرمايان شاكي هستند. در يك ارزيابي، 65 درصد جويندگان شغلي اظهار داشته اند كه در مورد درخواست هاي شغلي خود هيچ گونه ارتباطي از كارفرمايان دريافت نكرده اند. از اين كمبود ارتباط اغلب اوقات به عنوان يكي از آسيب زننده ترين بخش هاي تجربه كانديدا ياد شده است. عدم حضور در مصاحبه ها مي تواند به خوبي نتيجه اين تجربيات باشد. زماني كه كارفرمايان در صنعت استخدام قدرت را در دست داشتند، آن ها ناخواسته يك سري هنجار منفي وضع كردند يعني كمبود ارتباط و پيگيري اندك داوطلبان شغلي شان. كارفرمايان قدرت الزاما "ناپديدسازي" افراد را در هر مرحله از فرآيند استخدام داشتند و ظاهرا حال مكان اين قدرت جابجا شده و اين جويندگان شغلي هستند كه از آن براي نشان دادن اين رفتار استفاده مي كنند. 

با نشان دادن جديت خود به كارمندان بالقوه تان جلوي عدم حضور در مصاحبه را بگيريد يك راه براي جلوگيري از اين مشكل، تقويت تلاش هايتان در جهت برند كارفرمايي تان است. يعني مطمئن شويد كه كسب و كار خود را با رقبا متمايز مي كنيد. مطمئن شويد كه به واسطه وب سايت، محيط كار، بسته هاي پاداش و مزايا و حقوقي كه مي دهيد در راس انتخاب كارمندان بالقوه قرار مي گيريد. 

راهكار جايگزين: از همان ابتدا جديت خود را به كارمندان خود نشان دهيد. فقط به بررسي رزومه هاي شغلي و ارسال جواب ايميل براي تعيين زمان مصاحبه بسنده نكنيد. بلكه تلفن را برداريد و با ارسال پيامي علاقه خود به كانديدا را نشان دهيد. ابتدا براي نشان دادن علاقه واقعي خود يك مصاحبه تلفني ترتيب دهيد. در اختيار كانديداها دليلي براي احساس به تعهد به فرآيند استخدامتان را قرار دهيد. سپس به دنبال شناسايي كانديداهايي باشيد كه بيشترين توجه را نشان داده اند و براي وقت مصاحبه انعطاف پذيري لازم را به آن ها بدهيد. بسياري از كانديداها كارمنداني فعلي به شمار مي روند كه درخواست شغلي خود را بدون توجه ديگران ارسال كرده اند و براي مصاحبه چند ساعتي از روز خود را مرخصي مي گيرند. سعي كنيد گزينه اي در اختيار آن ها قرار دهيد كه مثلا بتوانند براي مصاحبه قبل از شروع ساعات معمولي كاري حضور پيدا كنند يا يك مصاحبه را به بعد از ساعات كاري موكول كنيد. انعطاف پذيري تاثير زيادي بر روي كانديداها خواهد داشت. در نهايت، كانديداهايي را شناسايي كنيد كه ممكن است قرار مصاحبه را لغو كنند ولي ممكن است براي بيان اين كه شغل ديگري را پذيرفته اند يا علاقه خود را از دست داده اند، زيادي خجالت مي كشند. نااميدي بزرگي است ولي بهتر است پيش از زمان مصاحبه اين قضيه را متوجه شويد. 

زمان مصاحبه را يك يا دو روز قبل تاييد كنيد و از آن ها بپرسيد آيا مي خواهند آن را لغو يا به روز ديگري موكول كنند. شرايط را براي آينده تغيير دهيد اگر كانديدايي براي يك مصاحبه حاضر نمي شود، ممكن است وسوسه شويد او را از حوزه توجه خود خارج كنيد و يقينا بايد اين كار را انجام دهيد. ولي فرستادن يك ايميل سريع براي كسب اطمينان از اين كه او مشكلي نداشته است اين پيام را مي رساند كه شركت شما در استخدام جدي بوده است و ممكن است چنين فردي قبل از حضور نيافتن در آينده كمي فكر كند.


مصاحبه و استخدام منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.