آزمون هوش هيجاني و استخدام كارمنداني بهتر

1397/09/25 4:49 PM - یک ماه قبل


همه در استخدام به دنبال يك حاشيه امنيت هستند. بعضي از افراد به دنبال كانديداهاي منفعل (آن دسته از كانديداهايي كه فعالانه به دنبال شغل نيستند و توسط آژانس هاي كاريابي انتخاب مي شوند) هستند و با وعده حقوق و مزاياي بالا آن ها را از رقبا مي ربايند. بعضي سعي دارند با محبوبيت اجتماعي توجه افراد را به خود جلب كنند. ولي براي افزايش كيفيت استخدام يك راهي وجود دارد كه افراد كمتر آن را درك كرده اند. اين روش هوش هيجاني يا EQ ناميده مي شود. با استفاده از آزمون هوش هيجاني، مسئولين استخدام مي توانند فوراً باعث افزايش كيفيت استخدام شوند. اگر تيم شما به دنبال استخدام كارمنداني بهتر است، نكات زير را امتحان كنيد!

نكاتي براي استخدام كارمنداني بهتر با توجه به هوش هيجاني

زماني كه به افرادي كه بالاترين سطح عملكرد در سازمان خود فكر مي كنيد، آن ها چه وجه مشتركي دارند؟ يكي از متخصصين فن، تراويس بردبري، ادعا ميكند كه 90 درصد چنين افرادي از هوش هيجاني بالايي برخوردار هستند. او هم چنين اظهار مي كند كه هوش هيجاني دليل 58 درصد موفقيت هاي شغلي در صنايع مختلف است. واضح است كه اين افراد داراي عملكردي با سطح بالا و كارمندان موفق چيزي دارند كه ديگران از آن برخوردار نيستند.

ويژگي هايي كه اين افراد دارند، بسياري از مطلوب ترين خصوصيات كارمندان به شمار مي روند. از جمله آن ها مي توان به مهارت هاي ارتباطي عالي، توانايي هاي رهبري، مهارت هاي مردمي، خود آگاهي، خود انگيزگي و موارد متعدد ديگر اشاره كرد. بسياري از آگهي هاي شغلي از اين موارد به عنوان پيش نيازهاي شغلي ياد مي كنند ولي فارغ از چند سوال نه چندان استاندارد در مصاحبه شغلي، به شكل فعالانه اي كانديداها تحت ارزيابي قرار نمي گيرند كه آيا اين ويژگي ها را دارند يا خير؟ بنابراين چطور يك مسئول استخدام باهوش براي استخدام كارمنداني بهتر اين ويژگي ها را بسنجد؟

تست روانشناسي. تست روانشناسي اخيراً به عنوان يك شاخص پيشگويي عالي در مورد شيوه كاري يك كارمند، با محبوبيت زيادي روبرو شده است. علاوه بر اين، اين تست مواردي مانند ظرفيت رهبري، ايجاد تيم و تعهد به اخلاقيات را آشكار مي سازد. استفاده از تست هاي روانشناسي راهي عالي براي شروع شناخت يك كانديدا است. اگر شما به دنبال استخدام كارمنداني بهتر و بهره مند از هوش هيجاني هستيد، استفاده از تست روانشناسي مي تواند مشخص كند كه آيا كانديدا سطحي از هوش عاطفي را دارد يا خير. . آن ها از سوالات خاصي تشكيل شده اند كه مي تواند در عرض تنها 20 دقيقه يا كمتر اطلاعات زيادي در اختيار شما قرار دهند.

مصاحبه هاي شغلي تصويري. مصاحبه هاي شغلي تصويري راهي عالي براي ديدن يك كانديدا در يك فرآيند ارزيابي درخواست شغلي او است. چون سوالات اين مصاحبه ها زمان بندي شده هستند، جواب ها مي تواند واكنش صادقانه يك كانديدا را پرسش مطرح شده را نشان دهد. اين مصاحبه هاي قابل ضبط شدن هم چنين فرصتي عالي در اختيار مسئولين استخدام قرار مي دهند تا حالات چهره و زبان بدن كانديدا را طي مصاحبه هاي شغلي تصويري مشاهده كنند. اگر ديدن به معناي باور كردن است، پس مصاحبه هاي شغلي تصويري به مسئولين استخدام اجازه مي دهند تصميم بگيرند كه آيا يك كانديدا به چيزي كه مي گويد ايمان دارد يا خير. حالات چهره و زبان بدن نشان داده شده يك نماي دقيق تر از كانديدا به دست مي دهند.

آزمون هاي مبتني بر سناريوهاي خلاقانه شغلي. در مصاحبه هاي شغلي، فوق العاده براي يك مصاحبه كننده مفيد است كه يك سري آزمون مبتني بر سناريوهاي شغلي ايجاد كند. اين آزمون ها مي توانند فرآيند تصميم گيري دخيل در پاسخ يك كانديدا را فاش سازند و مشخص كنند كه آيا آن ها ويژگي خود آگاهي، سطح بالايي از شايستگي يا ويژگي رهبري و موارد متعدد ديگر را دارند يا نه. خلاقانه عمل كنيد و سوالاتي براساس چيزهايي بپرسيد كه در طول انجام روزانه شغل رخ مي دهند. تيم استخدام شما با استفاده از اين نكته مي تواند كانديداي شما را بهتر بشناسد و تناسب او با فرهنگ شركتي را مشخص كند.

زماني را براي انجام مصاحبه ميزگرد (Panel Interview) مشخص كنيد. مصاحبه هاي ميزگرد روشي عالي براي بررسي اين موضوع هستند كه كانديداها چطور با ديگر افراد سازمان به خوبي كار خواهند كرد. زماني كه اين مصاحبه ها متنوع باشند، مي توانند مشخص كنند كه چطور يك كانديدا با افرادي متفاوت با گروه سني خود يا گروه هاي نژادي مختلف، ارتباط برقرار مي كند. مصاحبه هاي ميزگرد انواعي از تجربه هاي مردمي متفاوت، ديدگاه ها و قضاوت ها را نتيجه گيري مي كنند. اين امكان وجود دارد كه يكي از اعضاي شركت كننده در مصاحبه موفق به شناسايي قابليت هايي در كانديدا شود كه مفيد و قابل استفاده در دپارتمان هاي شغلي است. اگر تيم استخدام شما به دنبال نمايان سازي احتمال وجود هوش هيجاني در كانديدا است، يك مصاحبه ميزگرد عرصه لازم براي اين كار را فراهم مي كند. زماني را براي انجام مصاحبه ميزگرد مشخص كنيد و ببينيد چطور در استخدام كارمنداني بهتر مي تواند به شما كمك كند.

زماني كه بحث افزايش كيفيت افراد استخدامي شما پيش كشيده مي شود، هوش هيجاني رتبه هاي بالا را در ليست چيزهايي كه به دنبال آن در يك كانديدا هستيد، به خود اختصاص مي دهد. هوش هيجاني يك شاخص قوي براي موفقيت شغلي است و امكان شناسايي آن به اشكال مختلف سنتي و غير سنتي وجود دارد. شما مي توانيد با استفاده از سامانه مديريت استعداد نوتريكا افراد مستعد را به راحتي پيدا كنيد و افرادي كه هوش هيجاني بالايي دارند را استخدام نماييد. 


هوش هيجاني شخصيت شناسي مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.