تست شخصيت شناسي مايرز بريگز و شغل شما

1397/10/08 12:33 PM - 21 روز قبل


تست شخصيت شناسي مايرز بريگز يك آزمون شخصيت شناسي است كه افراد را در 16 تيپ شخصيتي مختلف قرار مي دهد. اين آزمون با كمك از تعدادي سوال مشخص مي كند كه شما در كدام يك از دسته هاي  برونگرا يا درونگرا، حسي يا شهودي، احساسي يا منطقي، دريافت گرا و يا قضاوتي قرار مي گيريد.

تعريف تيپ هاي شخصيتي

براي درك 4 گروه مختلف شخصيتي در تست MBTI به توضيحات زير توجه كنيد:

برونگرا (E) يا درونگرا (I): شيوه كسب انرژي را توسط شما نشان مي دهد، يعني آيا به منابع بيروني يا داخلي كسب انرژي توجه داريد؟

حسي (S) يا شهودي (N): اين كه به سمت چه كسي گرايش داريد نحوه جذب و دريافت اطلاعات را در شما نشان مي دهد. افرادي كه حسي هستند احتمالا از عقل سليم و تجربيات خود در گذشته براي ارزيابي موقعيت هاي استفاده مي كنند در حالي كه افراد داراي تيپ شخصيتي شهودي بيشتر به ديدن تصوير جامع تري از قضيه و الگوها توجه دارند.

منطقي (T) يا احساسي (F): با اين ويژگي شخصيتي، شيوه تصميم گيري شما مشخص مي شود. افراد منطقي تحت هدايت منطق و عقل خود قرار دارند در حالي كه افراد احساسي بر ارزش ها، خوبي و احساسات تكيه مي كنند. براي تيپ هاي شخصيتي احساسي، فرآيند تصميم گيري با توجه به اين موضوع صورت خواهد گرفت كه تصميم آن ها چه تاثيري بر ديگران خواهد گذاشت.

قضاوتي (J) يا دريافت گرا (P): اين نوع آخر از تيپ هاي شخصيتي براساس تست MBTI ارجحيت هاي فرد در شيوه زندگي را نشان مي دهد يا اين كه شما دوست داريد زندگي تان به چه شكل باشد. تيپ هاي شخصيتي قضاوتي سازمان يافته و منظم هستند و كار در چارچوب قوانين را دوست دارند. شما مي توانيد براي بهره مندي از يك برنامه 5 ساله بر روي اين نوع افراد حساب باز كنيد. تيپ شخصيتي دريافت گرا بيشتر به سمت يك محيط و قالب انعطاف پذير گرايش دارد و خود را با برنامه ها براساس نياز وفق مي دهد.

سوالات تست MBTI مشخص مي كند شما تيپ شخصيتي ISTP (درونگرا، حسي، منطقي، دريافت گرا)، ENFJ (برونگرا، شهودي، احساسي، قضاوتي) يا هر كدام از تيپ هاي شخصيتي ديگر هستيد. نتيجه اين تست 16 تيپ شخصيتي مختلف را نشان مي دهد.

نتايج تست MBTI در مورد شغل شما چه چيزي مي توانند بگويند؟

از تست MBTI اغلب اوقات براي مشورت هاي شغلي استفاده مي شود. هم چنين كارفرمايان ممكن است براي ارزيابي نكات قوت به خصوص كارمندان يا داوطلبان شغلي را با اين آزمون محك بزنند. ولي اين كه متوجه شويد چه تيپ شخصيتي داريد چه كمكي به شغل شما مي كند؟

ابتدا و مهم تر از همه، به ياد داشته باشيد كه هيچ جواب صحيح يا نادرستي وجود ندارد. از طريق يك سري سوال، تست MBTI سعي مي كند شما را در دسته هاي مختلف قرار دهد يعني آيا شما يك برونگرا هستيد يا درونگرا؟ آيا براساس مدارك موجود تصميم مي گيريد يا به حس خود اعتماد مي كنيد؟

آگاهي از ويژگي هاي شخصيتي تان به شما، و به صورت بالقوه به كارفرماياني كه مجري آزمون هستند، كمك مي كند از نكات ضعف و قوت شخصيتي خود با خبر شويد و اين كه در يك محيط كاري چه عملكردي خواهيد داشت. ممكن است از نتايج آزمون در بحث مهارت ها و ويژگي هاي شخصيتي لازم براي شغل هاي مختلف استفاده كنيد. به عنوان مثال اگر تيپ شخصيتي ENFP را داريد، شايد شغل حسابداري، شغلي كه در آن پاسخ ها بسيار دقيق و تصميم ها براساس حقايق گرفته مي شوند، بهترين گزينه براي شما به شمار نرود. در بسياري از شركت ها، از تست شخصيت شناسي مايرز بريگز براي اين استفاده خواهد شد كه كانديداها چطور در فرهنگ شركت جا خواهند گرفت.

همانطور كه نتيجه تست شخصيت شناسي مايرز بريگز خود را بررسي مي كنيد، توجه داشته باشيد كه اين آزمون تنها يك شاخص است، و اكثر افراد به شكل مناسبي در دسته هاي دوتايي قرار نمي گيرند. به عنوان مثال، يك فرد ممكن است يك برنامه 5 ساله شغلي داشته باشد ولي در زندگي شخصي به جاي منطق و شواهد به حس خود اعتماد كند.


mbti (ام بي تي آي) مصاحبه و استخدام


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.