تصمیمات موثر با ارزیابی چند شاخصی

1398/01/28 4:48 PM - 2 ماه قبل


در استخدام تصمیم گیری قابل اطمینان و بی طرفانه براساس کیفیت اطلاعاتی است که به دست می آوریم. زمان ارزیابی افراد، اطلاعات مرتبط با پتانسیل آن ها طبیعتاً به شکل معمولی مشخص نیست. به سختی می توان توسط مطالعه یک رزومه یا مصاحبه شغلی حضوری به اطلاعاتی مانند عواملی که باعث ایجاد انگیزه در یک فرد می شوند، این که چطور آن ها در یک موقعیت پرتنش از خود واکنش نشان می دهند، چطور با محیط کار جدید سازش پیدا می کنند، در مقام یک مدیر چه تصمیمی خواهند گرفت و غیره به دست آورد.

روش ارزیابی چند شاخصی یک معیار سنجشی جامع و بی طرفانه در مورد پتانسیل افراد فراهم می کند و بنابراین تصمیماتی که گرفته می شود معتبرتر هستند.

این روش باید در استخدام به کار گرفته شود ولی هر گونه فرآیند دیگری از بخش منابع انسانی که شامل انتخاب های مدیریت استعداد شغلی شود مانند برنامه های توسعه فردی یا تغییر وظایف شغلی یک کارمند نیز باید مورد استفاده قرار گیرند.

در این روش چندین ابزار ارزشیابی مختلف با هم ترکیب می شوند. به عنوان مثال یک تست شخصیت شناسی، یک تست استدلالی و یک تست هوش هیجانی در کنار هم قرار می گیرند تا یک تصویر جامع از پتانسیل فرد به دست آید.

برای آسان سازی فرآیند تفسیر این آزمون ها و جلوگیری از دخالت مسئول آزمون در ارائه گزارشی متفاوت، ما ابزار دسترسی سازمانی و گروهی را براساس الگوریتم داده‎های هوشمند طراحی کردیم. توسط این ابزار نتایج چندین آزمون در قالب یک گزارش در مورد پروفایل شغلی و رفتاری ارائه می شود و بهتر می توان پتانسیل فرد را پیشبینی کرد.

به عنوان مثال اگر جایگاه شغلی به مهارت های مذاکره  و نظم و حل مساله وابسته است، تست و تایپ عوامل کلیدی مرتبط با شخصیت و همچنین مرتبط با علایق و هوش هیجانی را محاسبه خواهد کرد.

اگر فردی می خواهد موفقیت کلی را پیش بینی کند، فقط ابزارهای ارزیابی کافی نخواهند بود. به همین دلیل است که باید مهارت های خاص و شاخص های مورد نیاز برای یک شغل سنجیده شوند تا جلوی اشتباهات در استخدام و قرار دادن افراد در موقعیت هایی که مناسب آن ها نیست گرفته شود.

بنابراین، هرچه شاخص مرتبط تر و بی طرفانه تری داشته باشید، تصمیم گیری معتبرتر، پیشگویانه‎تر و موفق‎تر خواهد بود.


شخصیت شناسی مدیریت عملکرد سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.