تيپ شناسي در تجارت و ضرورت تست و تايپ در كسب و كار شما

1397/07/11 11:06 AM - 3 ماه قبل


در سراسر دنيا سازمان‌ها به دنبال كسب اطلاعات دقيق‌تر درباره نيازمندي‌هاي مراجعان و كاركنان خود هستند و اين‌كه چگونه مي‌توانند به موثرترين نحو با آن‌ها ارتباط برقرار كنند. بسياري از آن‌ها نيز علاقه‌مند به رشد ديدگاه انسان‌گرايانه در محيط كار هستند، به طوري كه بتوانند كارمندان ارزشمند را جذب و حفظ نمايند و به بالاترين حد بهره‌وري دست يابند. اگر بخواهيم ميزان بهره‌وري را در محيط كار خود به حداكثر برسانيم، نياز به يادگيري اين موضوع داريم كه چگونه خودمان و تيپ‌هاي مختلف افراد زير مجموعه را مديريت كنيم.


كليد موفقيت در هر كسب و كار، توانايي در ارتباط بين فردي با ديگران است. در عين حال اگر ويژگي‌هاي تيپ شخصيتي را در نظر نگيريم، ارتباط بين فردي اغلب مشكل خواهد شد. به عبارتي من به نوعي فكر مي‌كنم كه طرف مقابلم مثل من فكر، احساس و رفتار نمي‌كند. حتي اگر ما درك كنيم كه با افراد مختلف بايد به طور متفاوتي برخورد شود، بدون شناخت اين تفاوت‌ها ، اداره كردن آن‌ها مشكل است.


تست و تايپ به مديران و كاركنان در هر سطح كمك مي‌كند تا درك كنند كه چندين نقطه نظر متفاوت، چندين سري مختلف از ارزش‌ها، چندين سبك ارتباطي مختلف، چندين روش حل مسأله و الي آخر، وجود دارد و اين‌كه آن‌ها به طور يكساني مفيد هستند. تمامي تيپ‌ها براي ارتقا يك محيط كاري متعادل و پر رونق لازم هستند.


مجموعه تست و تايپ بر اين باور است كه هر سازماني نيازها، دغدغه‌ها و راه حل‌هاي مخصوص به خود را مي‌طلبد. هر كدام از ابزارهاي ارزيابي به طرز منحصر به فردي تنها بعد كوچكي از نيازها را برآورده مي‌سازد. با شناخت تيپ‌هاي شخصيتي، مي‌توانيم به زبان ديگران كه ممكن است از زبان خودمان متفاو‌ت‌تر باشد، صحبت كنيم. بعد از آن است كه ارتباط واقعي امكان‌پذير مي‌شود و ما مي‌توانيم با بي‌طرفي و منصفانه با تعارض‌ها و تضادهاي خود، عادت‌هاي نا مناسب خود، ناهنجارها، شيوه‌هاي مختلف مديريت در بين ديگر مسائل كاري مهم خود برخورد كنيم. تست و تايپ با در اختيار قرار دادن يك واژه‌نامة مشترك و چارچوب مرجع، تمامي تعاملات در محيط كار افراد را تسهيل مي‌كند. به علاوه با افزايش رضايت شغلي و بهره‌وري، به ايجاد احساس ارزش در نزد كاركنان كمك مي‌كند. تست و تايپ در يك پژوهش اجرايي جهت يافتن فرد مورد نظر و مناسب براي كارهاي خاص مفيد باشد و در قالب مدير اجرايي براي كمك به افراد تا در بالاترين سطوح توانايي‌شان كار كنند.


به علاوه، تست و تايپ به شما در مشاهده پويايي‌هاي شخصيتي تان به صورت بسيار شفاف كمك مي‌كند. در حين اين‌كه شما از اهميت تيپ‌هاي شخصيتي آگاه مي‌شويد، نيز مشاهده مي‌كنيد كه سبك شما با هر كس ديگري به يك اندازه اثربخش نخواهد بود. در نتيجه، يكي از مفيدترين درس‌هاي تيپ شناسي، اين است كه چگونه از يك سبك مديريتي كه ديگران شخصيت خود را با نحوة تفكر و ارزش‌هاي ما شكل مي‌دهند، به سبك مديريتي انعطاف‌پذيرتر كه در آن ما با آگاهي از توانايي‌ها و مشاركت‌هاي بالقوه ديگران عمل مي‌كنيم، گذر نماييم. با انجام اين كار، به ديگران كمك مي‌كنيم تا خودشان را اثربخش‌تر سازند و در نتيجه، هماهنگي، سازندگي و رضايت‌مندي احتمالاً افزايش مي‌يابد. 


شخصيت شناسي توسعه فردي مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.