توانايي‌هايي كه شانس افراد را در استخدام بالا مي‌برد

1397/07/11 11:07 AM - 3 ماه قبل


وقتي شما براي مصاحبه استخدام فراخوانده مي‌شويد، بايد به مصاحبه گر نشان دهيد كه توانايي‌ها و تجربيات شما با موقعيت شغلي سازمان يا شركتي كه قصد استخدام دارد، هم‌خواني دارد. اما چيزي كه هميشه از نظرها دور مي‌ماند و بسيار مهم است اينست كه آيا رفتار و شخصيت شما مناسب آن جايگاه شغلي هست يا خير و اينكه فرهنگ و نحوه تعاملات در آن سازمان مناسب شما مي باشد؟

امروزه هنگامي كه شركت‌ها و سازمان ها در حال ارزيابي كانديداهاي مناسب براي استخدام در جايگاه هاي شغلي هستند تنها به تجربيات و رزومه افراد براي استخدام بسنده نمي‌كنند و مدل رفتاري و شخصيتي كارمندان آتي براي آن‌ها در استخدام بسيار مهم است. كارجويان بهتر است خصوصيات اخلاقي و شخصيتي خود را نيز در رزومه لحاظ كنند تا بتوانند تاثير مثبت تري در ارزيابي ها براي استخدام داشته باشند و امكان استخدام خود را در شركت يا سازمان مورد نظر بالا ببرند. بر اساس پژوهشي كه موسسه career Builder سال 2014 انجام داده است، ده صفت زير كليد واژه‌هايي بوده‌اند كه كارفرمايان براي استخدام كاركنان خود از آن‌ها بيشتر استفاده كرده‌اند، كه شامل موارد ذيل مي‌شود:


 • سخت كوش
 • قابل اتكا
 • مثبت نگر
 • خود انگيخته
 • گروه گرا
 • منظم
 • كارآمد در زير فشار كار
 • روابط عمومي بالا
 • منعطف
 • با اعتماد به نفس


آنچه مديران منابع انساني و مديران واحد استخدام و مديران شركت‌ها امروزه بيشتر روي آن تمركز دارند چند ويژگي خاص ديگر نيز است، كه در زير به برخي از آن‌ها مي‌پردازيم:


 • فردي با توانايي انجام چند كار (multitasker): امروزه كم پيش مي‌آيد كه افراد فقط براي انجام يك كار مشخص استخدام شوند. به خصوص در كسب و كارهاي كوچك و نوپا از افراد انتظار مي‌رود تا فراتر از نقش خود كارهايي را انجام دهند. به قول ران سلواچ مدير و بنيانگذار شركت نرم افزاري، كسب و كارهاي كوچك به استخدام افرادي نياز دارند تا هم هرج و مرج را تحمل كنند و هم از همين طريق بتوانند رشد كنند.
 • فردي با توانايي تفكر استراتژيست : روانشناس منابع انساني آيلين شاراگا مي‌گويد كه هر كسب و كاري نياز به استخدام افرادي با تفكر استراتژيست دارد و اين بدان معنا است كه افراد بتوانند اهداف بلند مدت را بشناسند و قابليت برنامه ريزي مدون و راهبردي بر اساس آن را داشته باشند.
 • فردي با توانايي تصميم گيري مستقل: استخدام كساني كه بتوانند بر اساس اختياراتي كه شركت به آن‌ها داده است، تصميم گيري درستي انجام دهند، براي شركت‌ها بسيار ارزشمند است. سلواچ مي‌گويد مديران شركت‌ها هميشه در دسترس نيستند تا در هر تصميم گيري كوچكي دخالت كنند، بنابر اين آن‌ها به دنبال استخدام افرادي هستند تا از تصميم گيري نترسند.
 • فردي با توانايي بازاريابي ذاتي: هرب گرينبرگ مدير عامل و پايه گذار فرآيند ارزيابي و استخدام و ساختار مديريت هوشمند شركت كاليپر كراپ مي‌گويد، شما ممكن است به دنبال شغل و فرصت شغلي بازاريابي نباشيد و حتي رشته تحصيلي شما ربطي به اين موضوع نداشته باشد. اما اينكه بتوانيد مانند يك بازارياب فكر كنيد، ريسك كنيد و ابراز وجود كنيد، براي هر تجارت و بيزنسي مهم است. بازاريابان دنيا را از توانايي‌هاي خود باخبر مي‌كند تا شركت‌ها مشتريان جديد پيدا كنند.
 • فردي با توانايي هوشياري و احتياط: بث گيلفادر مدير عامل شركت Seven Step كه در زمينه برون سپاري خدمات منابع انساني فعاليت مي‌كند، مي‌گويد افراد هوشيار و به عبارتي محتاط به عنوان ترمزي در برابر افراد بسيار ريسك پذير و خطر كننده عمل مي‌كنند. گيلفادر مي‌گويد افراد محتاط ريسك گريز هستند اما گاهي شما براي شركت خود به استخدام افراد با ثبات و ثابت قدم نياز داريد تا شركت خود را از بالا و پايين‌هاي زياد دور نگه داريد.
 • فردي با توانايي تفكر مستقل: برخي كارمندان تنها به وظايفي كه براي آن‌ها مشخص شده بدون اينكه سوالي بپرسند، عمل مي‌كنند. اين افراد براي سازمان‌ها بسيار مفيد هستند، اما هر شركتي به استخدام افرادي هم نياز دارد تا تفكرات و رويه كارها را به چالش بكشد.
  مگ شيتز مديرعامل شركت Medifast مي‌گويد: من افرادي را استخدام ميكنم كه افكار و برنامه‌هاي من را به چالش بكشند، نترسند و براي آنچه فكر مي‌كنند براي ارتقاي شركت درست است، پافشاري كنند. وي مي‌افزايد، در همين راستا من به دنبال افرادي هستم كه به اين نتيجه رسيده باشند كه الزاماً نبايد با هر تصميمي در سازمان موافق باشند، اما بايد بدانند كه چطور در تيمي كه هستند و با آن رويكرد يكساني ندارند، همراهي داشته باشند.
 • فردي متناسب با فرهنگ سازماني: هر شركتي داراي فرهنگ سازماني خود است و بر اساس ارزش‌هاي پايه‌اي (Core values) مخصوص به خود پايه ريزي شده است. آن‌چيزي كه در استخدام بيشتر براي كارفرمايان اهميت دارد اينست كه افرادي كه استخدام مي‌كنند اين ارزش‌ها را در رندگي روزمره خود نيز بكار برند. مكس يودر مديرعامل شركت Lesson.ly مي‌گويد فرهنگ شركت ما بر اساس سخت كوشي، تواضع و فضاي همكاري است. او مي‌افزايد جايگاه‌هاي شغلي مختلف خصوصيات خاص خود را مي‌طلبد، اما همه ما به اصولي خاص در شركتمان پايبنديم.


صفات شخصيتي خود را برجسته كنيد:

تشريح صفات شخصيتي و رفتاري در رزومه كاري كار مشكلي است. بنابراين پر رنگ كردن آن در مصاحبه استخدام بسيار مهم است. شيتز مي‌گويد قبل از رفتن به مصاحبه استخدام ، استراتژي‌ داشته باشيد تا بتوانيد خصوصيات خود را نيز در لواي آن بگوييد. مطالبي از تجربيات خود مطرح كنيد كه در آن شما بتوانيد از چالش‌هاي مرتفع شده و خصوصيات خود نيز بگوييد. گفتن اينكه شما فردي گروه گرا هستيد، به تنهايي كافي نيست. اما اگر شما تجربه‌اي كه در رسيدن به هدف در گروهي را داشته‌ايد، ذكر كنيد تاثير گذار تر خواهد بود.

مكس يودر مي‌گويد بهترين راه اينست كه خودتان باشيد. زيرا تنها از اين طريق است كه مدير و يا شخصي كه مي‌خواهد شما را استخدام كند مي‌تواند تشخيص دهد كه شما مناسب آن جايگاه هستيد يا خير؟ اگر شما كاملا مناسب آن فرصت شغلي باشيد بسيار مشخص و واضح خواهد بود. مكس يودر مي‌گويد اگر هم شما مناسب آن نباشيد باز هم واضح است. وي مي‌افزايد نكته‌اي كه بسيار مهم است اينست كه هنگام رفتن به مصاحبه استخدام به اندازه‌اي كه ما از شما مصاحبه مي‌كنيم شما هم از ما مصاحبه مي‌كنيد. 

شخصيت شناسي توسعه فردي مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.