طراحي و اجراي بازي آركتايپي نقشه گنج

1397/06/04 1:49 PM - 4 ماه قبل


بازي نقشه گنج با رويكرد آموزش مفاهيم مديريتي و تيپ شناسي برگزار شد. 


از آنجا كه كلاس‌هاي آموزشي خشك و سنتي براي افراد، نه تنها جذاب نيست بلكه كارايي مطلوب خود را نيز ندارد. هدف تست و تايپ ايجاد فضايي مملو از سرگرمي و رقابت جدي را براي مديران و كارآفرينان است كه باعث يادگيري مفاهيم جديد در كوتاهترين زمان مي شود. 

با اين رويكرد بازي هاي مختلفي در گروه گيميفيكشن تست و تايپ طراحي مي شود. در اين بازي ها تيم ها بايد متغيرهاي مختلفي مثل منابع انساني، منابع مالي و تيپ شناسي را ياد بگيرند و مديريت كنند. افراد در فضاي بازي كه بر اساس شرايط آن سازمان و يا موضوع خاص آموزشي طراحي شده است قرار مي گيرند و به شيوه اي تدريجي و با تصميمات خود، كار گروهي و آنچه به آن ها آموزش داده شده است به گنج دست مي يابند. 

عكس فوق مربوط به بازي آركتايپي نقشه گنج است كه در تاريخ 19 آذر 95 برگزار شده است.آركتايپ قهرمان درون


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.