جلسه آشنايي با ابزارهاي تيپ شناسي در مديريت كسب و كار

1397/06/04 1:52 PM - 4 ماه قبل


اولين جلسه آشنايي مديران با كاربرد ابزارهاي تيپ شناسي در مديريت و توسعه كسب و كار، با تمركز بر مدل DISC  در دفتر تست و تايپ برگزار گرديد. در اين جلسه جمعي از بنيانگذاران و كارشناسان ارشد حوزه هاي مختلف كسب و كار، حضور داشتند. 

در ابتدا از مديران و كارشناسان خواسته شد تا معضلات و مشكلاتي كه در سازمان متبوع خود كه با آن درگير هستند را، برشمردند. از ديدگاه هاي مختلف مشكلات مديريت سرمايه هاي انساني و توسعه كسب و كار مطرح شد. پس از طرح ديدگاه هاي مهمانان، مباحث كاربردي رفتارشناسي با ابزار DISC بيان شد.


اميدواريم با بهره گيري از انواع ابزارهاي رفتار شناسي و تيپ شناسي، در توسعه و مديريت كسب و كارها، موفق تر عمل كنيم.
ديسك شخصيت شناسي


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.