دومين جلسه برنامه توسعه فردي دانش آموزي

1397/06/04 2:05 PM - 4 ماه قبلدومين جلسه برنامه توسعه فردي دانش آموزي برگزار شد. 

در اين جلسه نتايج آزمونهاي استعداديابي و تيپ شخصيتي دانش آموزان كه جلسه پيش گرفته شده بود، به صورت جمعي و فردي مورد بررسي قرار گرفت. از آنجا كه هدف اين برنامه رضايت شغلي دانش آموزان در آينده مي باشد، شغلهاي موجود در بازار كار ايران با توجه به استعداد هر دانش آموز مورد بررسي قرار گرفت.
اين برنامه مبتني بر توانمند سازي دانش آموزان براي زندگي آينده آنها، پايه ريزي شده است. قسمتي از جلسه دوم نيز به ارتباطات موثر بين فردي و خود آگاهي كه يكي از المان هاي هوش هيجاني است، پرداخته شد و تمريناتي در اين خصوص در كلاس انجام شد. اين برنامه با روايتي داستان گونه اما علمي، دانش آموزان را با اهداف آينده و شغلي خود آشنا مي كند. كه در اين جلسه، اين برنامه نيز اجرا شد.

برنامه توسعه فردي تست و تايپ براي بزرگسالان نيز طرح ريزي شده است كه مطالب بيشتر را ميتوانيد در اين لينك مطالعه بفرماييد.

براي ديدن فيلم تاثير داشتن چشم انداز و برنامه براي دانش آموزان به اين لينك مراجعه كنيد.
توسعه فردي نوتريكا جونيور


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.