حضور تست و تايپ در همايش بين المللي برند سازي

1397/06/04 2:11 PM - 4 ماه قبل


همايش بين المللي برند سازي با هدف ارائه راهكارها و بررسي چالش هاي مطرح شدن يك برند در سطح جهاني در دانشكده مديريت دانشگاه تهران، در روز پنج شنبه 14 بهمن برگزار شد.

تست و تايپ با معرفي خدمات خود در حوزه برند كارفرما (1) در راستاي هويت يكپارچه سازمان، در خصوص منابع انساني، و خدمات برنامه توسعه فردي (2) در راستاي بهترين مدل مديريتي مديران بر اساس تيپ شخصيتي آنها حضور پيدا كرد. 


در اين همايش اساتيد برجسته اي در حوزه برند سازي بين المللي به سخنراني پرداختند. كه از جمله مي توان به دكتر شهيار شفيعي دكتراي بازاريابي و برندسازي دانشگاه رن فرانسه و پرفسور HUUB RUEL استاد كسب و كارهاي بين المللي دانشگاه Windesheim  هلند اشاره كرد. 

...........................................................................................................................

(1): برند كارفرما Employer Branding كمك مي كند يك هويت مشخص در ذهن و قلب ”كاركنان“ و ”افراد جوياي كار“ در بازار كار ايجاد شود. 

(2): خدمات برنامه توسعه فردي تست و تايپ نقشه راهي است كه در آن افراد آسان، سريع و شفاف به درك خود به عنوان آنچه هستند، مي‌پردازند و اهداف خود را مشخص مي‌كنند. در اين راستا تست و تايپ با در اختيار قرار دادن ابزارهاي خود شناسي به افراد كمك مي‌كند تا بهتر و راحتر به كشف خويشتن بپردازند و با استعدادهاي خود بهتر و ملموس تر آشنا شوند. در واقع برنامه توسعه فردي فرآيندي است كه در آن افراد اهداف خود را بر اساس واقعيت زندگي حال حاضر خود و با چشم اندازي واقع بينانه نسبت به آينده تبيين مي‌كنند. اين برنامه به صورت دوره هاي آموزشي در سه مقطع دانش آموزان، دانشجويان و مديران برنامه ريزي شده است.


برند كارفرما


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.