همايش رضايت شغلي و تحصيلي

1397/06/04 2:35 PM - 4 ماه قبل


در روز 5 شنبه 12 اسفند همايش رضايت شغلي و تحصيلي با حضور اولياي دانش آموزان برگزار شد. در اين همايش ابتدا به ضرورت خود شناسي در رضايت تحصيلي دانش آموزان پرداخته شد و در ادامه سخنرانان به ابعاد و تفاوت هاي شايستگي هاي كليدي پرداختند و همچنين لزوم درك اولياي مدرسه و والدين نسبت به اين مهم مورد تاكيد قرار گرفت. 

در اين برنامه اوليا با ابعاد و گام هاي برنامه توسعه دانش آموزي آشنا شدند.

هدف از اين برنامه آشنايي والدين با تفاوت هاي فردي خود و فرزندانشان بود كه يكي از ابزارهاي تيپ شناسي نيز به اوليا معرفي گرديد. 

در قسمت آخر همايش برنامه پرسش و پاسخي در رابطه با برنامه توسعه دانش آموزي برگزار شد.


آركتايپ شخصيت شناسي توسعه فردي


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.