برگزاري كارگاه هاي آموزشي تست و تايپ با همكاري دانشگاه صنعتي اميركبير (پلي تكنيك تهران)

1397/06/04 2:37 PM - 4 ماه قبلتست و تايپ در نمايشگاه جامع "دانشگاه، صنعت، كسب و كار" در دانشگاه امير كبير حضور يافته است و كارگاه هاي زير را در راستاي توسعه پايدار و فرهنگ كار آفريني برگزار مي كند. 

1. براي استخدام در يك جايگاه شغلي با چه عواملي سنجيده مي شويم؟

2.  انواع لايه هاي شخصيتي و رفتاري و تاثيرات آن در موفقيت شغلي.

3. تاثير برنامه توسعه دانشجويي (PDP) در پيدا كردن شغل مناسب.


توسعه فردي


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.