شناخت خود چگونه منجر به رضايت تحصيلي و شغلي مي شود؟

1397/06/04 2:39 PM - 4 ماه قبل"يكي مي رود و نميرسد يكي مي رود و ميرسد"

 "برنامه توسعه دانشآموزي"را بر مبناي سفر قهرماني تعريف كرده‌ايم. آشنايي با داستان‌هاي زندگي‌مان باعث مي‌شود خودمان را بهتر بشناسيم.هدف از اين سفر دستيابي به رضايت شغلي است.

 زندگي يك سفر است، هنگاميكه تصميم مي‌گيريم فعاليت جديدي را آغاز كنيم در واقع در حال آماده كردن خودمان براي سفر هستيم. وقتي قدم در مسير سفر مي‌گذاريم قطعا با مشكلاتي مواجه مي‌شويم، در زبان اسطوره اين مشكلات را اژدها مي‌نامند، با اژدها مبارزه مي‌كنيم و در نهايت به گنج خود (هدف خود) مي‌رسيم. به تعداد انسان‌هاي دنيا داستان زندگي وجود دارد، اما خوشبختانه الگوهايي كه اين داستان‌ها از آن‌ها سرچشمه مي‌گيرندانگشت شمارند.


در تست و تايپ با علم به اين حقيقت كه انسان‌ها با يكديگر تفاوت دارند، توانايي‌ها، علايق و ارزش هاي متفاوتي دارند، به دانشآموزان كمك مي‌كنيم تا با شركت در آزمون‌هاي مختلف شناخت بيشتري نسبت به خود واقعي شان پيدا كنند و به طور فعال در روند دستيابي به اين شناخت نقش داشته باشند. زيرا بر اين باوريم كه ارتباط مستقيمي ميان شناخت كامل از خود و رضايت شغلي وجود دارد.آيا ارتباطي ميان شخصيت دروني انسان‌ها و موفقيت شغلي آن‌ها وجود دارد؟ آيا به صرف داشتن تجربه و تحصيلات مرتبط، نتايج كاري افراد يكسان خواهد بود؟


انتخاب گرايش تحصيلي مناسب و شغل مناسب باعث بهتر شدن زندگي ما مي‌شود. براي رسيدن به رضايت شغلي بايد بدانيم چه ترجيحي داريم و شغلي را انتخابكنيم كه خواسته ما را پوشش دهد. اگر من و شما تيپ شخصيتي يكساني نداشته باشيم، كاري كه به نظر شما جالب است، ممكن است براي من ابداً جالب نباشد و حتي از آن بدم بيايد. رمز رسيدن به رضايت شغلي، انجامكاري است كه از آن بيش از هر كار ديگري لذت مي‌بريم. بسيار مهم است كاري كه انجام مي‌دهيم با استعداد و توانمندي ما هماهنگ باشد.

اغلب زماني درباره انتخاب شغل آينده مان تصميمگيري مي‌كنيم كه كمترين آمادگي را براي اين كار داريم. تصميمي كه در اوايل زندگي مي‌گيريمممكن است روي همه زندگي ما تاثيربگذارد، وقتيجوان و كم سن و سال هستيم معمولاً اطلاعات زيادي درباره شغل مناسب خود نداريم و در هنگام انتخاب شغل به عواقب آن در آينده نيز فكر نمي‌كنيم زيرا  فاقد تجربه كافي هستيم. گذشته از اين اطرافيان ما هم با وجود حسن نيتي كه دارند ما را به خوبي راهنمايي نمي‌كنند. به دليل اين مجموعه عوامل، بسياري از افراد شروع بدي را در انتخاب شغل تجربه مي‌كنند.

راه حل چيست؟

لازم است به سطح بالاي خودآگاهي برسيم و پس از آن درباره انتخاب شغل تصميمگيري كنيم. سفر توسعه فردي برنامه‌اي است براي رشد فرديت. در اين مسير با خودتان به شكل عميقي آشنا مي‌شويد، استعدادها و معاني مهم زندگي تان را در مي‌يابيد و جايگاه شغلي كه مي‌توانيد در آن بيشترين رضايت را داشته باشيد مشخص مي‌كنيد.

اين برنامه شامل 9 گام است.

 در 3 گام نخست، دانشآموزان با شناخت تيپ شخصيتي خود، سبك يادگيري، رغبت تحصيلي، كهن الگوها، ..... به شناخت 360 درجه از خود رسيده و مهارت و توانايي لازم براي انتخاب گرايش تحصيلي و شغل مناسب خود را بدست مي‌آورند.

در گام 4، اهدافت حصيلي و شغلي خود را برمبناي واقعيت وجودي خود مشخص مي‌كنند.

در گام‌هاي 5 ،6 ،7 ،8 استراتژي مناسب براي رسيدن به آن اهداف را مشخص مي‌كنند.

در آخرين گام، گام 9 دانش آموزان چشم انداز 5 ساله و 10 ساله تحصيلي و شغلي خود را مشخص مي‌كنند.

سپس در جلسه كوچينگ "منتور" (مربي) به سوالات تك تك شركت كنندگان به صورت انفرادي پاسخ مي‌دهد و راهنمايي‌هاي لازم را براي ادامه مسير به دانش آموزان ارائه مي‌دهد.


براي اطلاع از ساعات برگزاري و ثبت نام از طريق اين لينك با ما در تماس باشيد.توسعه فردي


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.