برندكارفرما چگونه در شناخت سازمان به عنوان محل كار مناسب كمك مي كند؟

1397/07/11 11:08 AM - 3 ماه قبل


امروزه افراد جوياي كار خواسته‌هاي بيشتري دارند. آن‌ها انتظار دارند كه كارفرمايانشان بر رشد و توسعه آن‌ها سرمايه گذاري كنند و تشنه ي كسب مهارت و آموزش، اعتبار و پاداش‌ در يك سازمان با فرهنگ غني و يك زندگي جدا از كار هستند. اين نيازمندي‌ها عامل به وجود آمدن پرسشي مهم براي سازمان‌هايي مي‌شود كه خواهان استخدام افراد مستعد هستند: "چه عاملي بايد در استراتژي يك استخدام موفق وجود داشته باشد؟"

 پاسخ دو كلمه است: برند كارفرما

به بيان ساده تر برند كارفرما، فرآيند بازاريابي سازمان به عنوان يك كارفرماي منتخب، همراه با ارائه ي تصوير مثبت و معتبر است كه سازمان را به عنوان محل كار مناسبي معرفي مي‌كند.

سازمان‌هايي كه اهميت عصر ِديجيتالي و شفاف سازي را درك مي‌كنند نيز به برند كارفرما توجه داشته و براي آن اهميت قائل‌اند. برند كارفرماي سازمان نقش مهمي را براي جذب و حفظ بهترين استعدادها ايفا مي كند. سازمان‌هايي كه قصد دارند در نبرد استعدادها پيروز باشند، نه تنها بايد محيط كاري خوبي داشته باشند، بلكه مي‌بايست در خلق اين درك نيز موفق باشند.

  • بررسي برند كارفرما در خاورميانه

اهميت برند كارفرما اين است كه جويندگان كار در هر جايي به دنبال اطلاعاتي در رابطه با سازمان ‌هاي ِمورد نظرشان هستند. بر اساس يك  نظرسنجي كه در فوريه  2014  به نقل از سايت Bayt.com با عنوان اين پرسش كه چه عاملي سبب مي‌شود كه سازمان محلي جذاب براي كار باشد؟ نه نفر از هر 10 پاسخ دهنده‌ي كارشناس در خاورميانه، پروفايل آنلاين سازمان را مورد مطالعه قرار مي‌دهند ودر مرحله بعد  به پيشنهاد كار اهميت مي‌دهند.

2سال بعد نظرسنجي مشابهي توسط سايت Bayt.com كه باهمكاري سازمان تسهيلات تجاري Naseba و Bayt.com در ژوئن 2016 انجام شده بود 75.6% از پاسخ دهندگان بيان كردند كه معمولاً پروفايل آنلاين سازمان را پيش از ارائه درخواست شغلي در آن سازمان بررسي مي‌كنند.

بر اساس پاسخ 23.4% از شركت كنندگان نظر سنجي بررسي برند كارفرما در خاورميانه، شناخت سازمان به عنوان محل خوبي براي كار، مشاركت بهتر و بيشتر كارمندان را در پي داشت. بر اين اساس مشاركت بيشتر كارمندان، ميزان مقبوليت بيشتر براي كار و شناخت به عنوان كارفرماي منتخب، از مزيت‌هاي برند كارفرما تلقي شدند. حقيقت اين است كه تلاش براي خلق هويت سازمان يا برند كارفرما، نه تنها سبب خلق علاقمندي و اعتماد مي‌شود، بلكه در مشاركت كانديداها با برند نيز نقش دارد و اگر اين كار به درستي انجام شود، سبب مشاركت بيشتر كاركنان با سازمان مي‌شود.برند كارفرما سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.