شما چه برنامه اي براي برند كارفرما سازمان خود داريد؟

1397/07/11 11:09 AM - 3 ماه قبل


 برنامه برند كارفرماي شما چيست؟ كارفرماياني كه مي خواهند اقداماتي اساسي را در جذب و استخدام افراد كارآمد داشته باشند بايد برنامه منسجمي داشته باشند.

اگر مي خواهيد برنامه منسجمي داشته باشيد موارد ذيل را در نظر داشته باشيد. اين عوامل كمك خواهند كرد نه تنها برنامه شما هدف پيدا كند بلكه روش اجرا را نيز براي شما مشخص تر خواهد كرد. 

  •  مشخص كردن جايگاه‌هاي شغلي

اغلب، جويندگان كار روي نكات خاصي دقيق مي‌شوند. آن ها علاقمندند تمامي اطلاعات را بدست آورند. از نظر آن ها هيچ يك از جزئيات بي فايده نيست. به عنوان يك كارفرما، با هدف برتري برند كارفرماي خود، اطمينان يابيد كه تمامي جايگاه‌هاي خالي شغلي كه معرفي كرده‌ايد به طور كامل شرح داده شده‌اند. عواملي كه باعث به وجود آمون شور و اشتياق در كار مي شود را مطرح كنيد. مزيت ها و فرصت‌هاي رشد آن جايگاه شغلي را ذكر كنيد. لوگو و شرح مختصري از خود، آنچه كه سازمانتان انجام مي دهد و جايگاه آن را تشريح كنيد. همچنين علاوه بر شفاف سازي فرهنگ شركت، سلامت و رفاه كارمندان، برنامه‌هاي حفظ و استانداردهاي شغلي، نشان دهيد كه براي كاركنان خود اهميت قائليد. با شرح دادن مواردي كه در موضوع موردنظرتان حائز اهميت است، سازمان خود را متفاوت جلوه دهيد، همچنين به مواردي اشاره كنيد كه نشان دهد محل خوبي براي كار داريد.

عواملي كه در جذب بهترين كانديداهاي شغلي به شما كمك خواهد كرد:

  • ايجاد برنامه‌هاي رفاهي

برنامه‌هاي رفاهي و سلامت مانند عضويت در باشگاه، مشاوره غذايي، برنامه‌هاي ترك دخانيات و ساير برنامه ها فراتر از بيمه سلامت جهت سلامت و رفاه كاركنان مي شود. بر اساس نظرسنجي سلامت و سبك زندگي در خاورميانه كه توسط سايت Bayt.com در ماه مارس 2016 برگزار شد،96% از پاسخ دهندگان بر اين باور بودند كه ارتقاء سطح سلامت و رفاه كاركنان بر عهده كارفرماست.

  • ايجاد برنامه‌هاي انعطاف پذير(قابل تغيير)

كاركنان مي‌توانند براي مسئوليت هاي خود برنامه ريزي داشته باشند و زمان كاري خود را مديريت كنند. مواردي از جمله: ارتباط تلفني و كار در خانه مي‌توانند تاثير بسزايي  در مطلوب كردن شرايط كاري و ايجاد برند كارفرماي مناسب داشته باشد.

  • ايجاد سرگرمي

كمك به كاركنان با استفاده از برگزاري جشن‌ها در روزهاي تعطيل، انجام ورزش و فعاليت‌هاي تشكيل تيم  مي تواند در تعديل استرس موثر ‌باشد. يك اتاق استراحت مناسب مي‌تواند سبب كاهش فشار در محل كار شود. ارائه محيط كاري مناسب به رشد استعدادهاي برتر و ايجاد تفكر خلاقانه كمك مي كند. يك محل كار مطلوب مي‌تواند در رشد علاقه و ميل فرد به كار تاثيرگذار باشد.

  • پاداش بر اساس عملكرد

مطمئن شويد كه امتيازهاي آتي در فرايند استخدامي با موفقيت سازمان هماهنگي دارند. يكي از بهترين راه ها در حفظ كيفيت عملكرد استعدادهاي برتر، دادن پاداش بر حسب عملكرد مي‌باشد. اگر كاركنان بر ارزش سازمان افزودند، به موجب قدرداني به آن ها پاداش بدهيد.

  • تعادل زندگي و كار

سازمان هايي كه قصد دارند جزء موفق‌ترين ها باشند آن‌هايي هستند كه اهميت تعادل سبك زندگي را درك مي‌كنند. امكان كار در خانه، ارائه مرخصي‌هاي بيشتر  به كاركنان، برگزاري جشن ها ميتواند به متعادل كردن سبك زندگي كمك كند و شرايط كاري مطلوب تري را به وجود آورد.

  • ايجاد سايت ديجيتال

نسل كنوني يك نسل ديجيتال است و امروزه افراد با دقت به بررسي وبسايت سازمان مي‌پردازند و پيشنهادهاي شغلي را ارزيابي مي‌كنند. اطمينان يابيد كه شما برنده‌ايد. اين امر تنها به استفاده از تصاوير گرافيكي درست، رنگ ها، پس زمينه ها و فرمت ها محدود نمي شود، بايد ديدگاه ها، وظايف، ارزش ها و فرهنگ را به طور شفاف شرح دهيد. به گزينه‌هاي احتمالي نشان دهيد كه چرا مي‌خواهيد به سازمانتان ملحق شوند. عكس، فيلم و بيوگرافي كارمندان كنوني و مديريت را در شركت خود درج كنيد و پروفايل آن‌ها را به روزرساني كنيد، حتي اگر تعداد جايگاه‌هاي خالي شغلي سازمانتان بيشتر است. در پرسشنامه بررسي برند كارفرما در خاورميانه هنگام بازديد از وبسايت يا پروفايل سازمان، پاسخ دهندگان شاخصه‌هايي كه علاقمند به وجود آن ها هستند را شرح مي‌دهند. اين شاخصه ها شامل مواردي از قبيل دلايل ملحق شدن، تجربيات كارمندان (8.4%)، پاداش‌هاي شركت (4.2%) و نامه از مدير عامل (4%) هستند. سايت Bayt.com براي سازمان هايي كه سعي در خلق برند كارفرما، به عنوان برند منتخب كارمندان دارند به راه حل ‌هايي رسيده است. پروفايل‌ سازمان ها، راهي ساده براي آگاهي از اهميت برند كارفرما در عصر ديجيتال مي‌باشند تا بتوانند ميان سازمان‌هاي ديگر موفق باشند. سازمان هاي بزرگ و كوچك مي‌توانند پروفايل سازماني خود را شخصي نموده و آن را براي برزورساني اطلاعات خود به كار گيرند و همچنين تبليغات با طراحي پست‌ ارائه دهند و فرهنگ و معيارهاي خود را با بيش از 25 ميليون جوينده كار به اشتراك بگذارند.

  • انجام مصاحبه‌هاي حرفه اي

مصاحبه‌هاي شغلي با ارائه مثال يا تصويري كامل از سازمانتان ساختار مناسب شما را نشان مي دهد. وقت شناس باشيد، متخصص باشيد، صميمي باشيد و مهم‌تر از همه مصاحبه شونده را راحت بگذاريد. به ياد داشته باشيد؛ تنها يك قرارداد كاري منعقد نمي‌كنيد، مي‌خواهيد رابطه اي را پيش از استخدام كارمند شكل دهيد. به اينكه آيا گزينه استخدام مي‌شود يا خير توجه نكنيد، رابطه‌هاي استخدامي خوب، مي توانند به ايجاد يك برند كارفرماي مطلوب‌ و منسجم كمك كنند. داشتن رويكردي سيستماتيك براي جذب كانديدا و برقراري ارتباط مؤثر با او، امري حياتي براي موفقيت برند كارفرماست. در نظرسنجي سايت Bayt.com كه در تاريخ فوريه 2014 با عنوان اين پرسش: "چه چيزي سازمان شما را به عنوان محل كار جذاب معرفي مي كند؟" انجام شد، شش تن از 10 كارشناسان باور داشتند كه قطع ارتباط با سازمان پس از درخواست استخدام مي‌تواند زيان آور ترين اتفاق براي برندكارفرما باشد. براي كسب و كارها حائز اهميت است كه بتوانند بر روي راه حلي متمركز شوند كه به آن ها در مديريت كاركنان كمك كند. 

  • كاركنان سفيران برندكارفرماي شما

هيچ امري بهتر از تمايل كاركنان نمي‌تواند سبب ارتقاء برند كارفرما و رشد سازمان شود. كاركناني كه از سازمان خود راضي باشند اغلب ميل به شرح داوطلبانه داستان‌هاي موفقيت سازمان خود، فرهنگ منحصر به فرد و ارزش هاي سازمان خود را دارند. براي مثال Bayt.com جايزه سفير سال را به كارمنداني كه فعالانه سبب رشد برندكارفرمايش مي شوند ارائه مي‌دهد. همچنين كاركنان از مديرعامل Bayt.com پاداش‌هاي ويژه و تقديرنامه دريافت مي‌كنند. كاركنان خود را شاد كنيد، به آن‌ها پاداش بدهيد، در صورت نياز از آن ها حمايت كنيد و درها را براي ارتباط باز بگذاريد. كاركنان مي توانند بازخوردهاي مثبت و منفي خود را به شما نشان دهند. شفاف سازي، يكپارچه سازي، حمايت و قدرشناسي از جمله مواردي هستند كه اهميت دارند. سرانجام، آخرين اصل در جذب و حفظ استعدادهاي برتر، نوآوري در بازاريابي استخدام است. براي مثال شغل‌هاي مجازي مي‌توانند راهي مناسب براي كارمندان احتمالي مورد نظر شما در محيط كاري باشند كه نتايج مطلوبي را نيز به همراه دارد. سايت Bayt.com ميزبان مجموعه‌هايي از اين موارد است. اين امر ارائه دهنده فرصت خوبي براي كارشناسان جهان كه خواهان كار در خاورميانه‌اند مي‌باشد تا مستقيماً با كارفرمايان در تماس باشند. پايگاه آنلاين امري ايده آل براي كارفرماياني است كه به دنبال جذب استعدادها هستند و هزينه اين عمل بسيار كمتر از روش‌هاي سنتي است، همچنين آسايش و راحتي دفاتر سازمان را در پي دارد.


برند كارفرما مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.