چگونه برند كارفرما به شما كمك مي كند تا افراد داراي صلاحيت را براي سازمانتان استخدام كنيد؟

1397/07/11 11:09 AM - 3 ماه قبل


ايجاد يك تصوير خوب از برند كارفرما

برند كارفرما آن چيزي است كه درك كارمند سابق، كارمند فعلي يا كارمند آينده كه خواهان استخدام در سازمان شما مي باشد را شكل مي دهد. باعث مي شود كه شما از ديگر كارفرمايان متمايز شويد و شما را به عنوان يك "كارفرماي برتر" ، كه افراد تمايل دارند با او كار كنند و در آن سازمان استخدام شوند، تعريف ميكند. بازاريابي در حوزه استخدام و فرهنگ سازماني هر سازمان مانند بازاريابي يك محصول، يكي از ضرورت هاي امروز در جهان است.

در سال 2013 يك نظرسنجي در سايت Bayt.com با موضوع برند كارفرما ، در خاورميانه و شمال آفريقا صورت گرفت با توجه به اين نظرسنجي مشخص شد كه امروزه حضور آنلاين مديران و ايجاد يك نام تجاري قدرتمند، بيشتر از هر زمان ديگري اهميت دارد. 9 نفر از هر 10 پاسخ دهنده، در اينترنت به جستجوي افرادي كه ملاقات كرده بودند يا تصميم داشتند ملاقات كنند پرداخته بودند و 70.5 درصد از آن ها نظر خود را در مورد يك فرد بر اساس حضور آنلاين آن فرد، تغيير داده بودند. 41.5 درصد از سازمان ها قبل از انجام فرآيند استخدام درمورد افراد جديد بصورت آنلاين تحقيق ميكنند. امروزه ما بيشتر شاهد اين هستيم كه متقاضيان استخدام از اينترنت بعنوان فضايي براي يافتن شغل و تحقيق درباره ي كارفرما و برند كارفرما استفاده مي كنند. اين روند هر ساله رو به افزايش است و مي‌توان پيش بيني كرد كه به زودي جستجوي آنلاين در بين متقاضيان شغل فراگيرتر شود.

كارجوها از اهميت وب در فرآيند استخدام آگاه هستند، شما نيز بايد به آن آگاه باشيد. با نگاهي به نتايج نظرسنجي در سايت Bayt.com ، مي توان ديد كه 92 درصد از پاسخ دهندگان بر اين باور بودندكه ايجاد يك برند شخصي، فرصت هاي شغلي آن ها را افزايش مي دهد؛ مهم ترين مزاياي آن عبارتند از:

 توانايي نمايش مهارت هاي خود (2/22 درصد)

 مرتبط شدن به مخاطبان مورد نظر (1/21 درصد)

توانايي تشخيص خود از ديگران در يك زمينه (7/14درصد)

تبديل شدن به يك متخصص يا رهبر (2/13درصد)

چطور برند كارفرما ي سازمان خود را متمايز كنيم و در كسب و كارمان موفق شويم؟

مجله فورچون ، شركت اپل را به عنوان تحسين برانگيزترين شركت در جهان معرفي كرده است. چه چيزي باعث شده كه شركت اپل آنقدر بزرگ باشد؟ چه چيزي باعث شده كه افراد با استعداد جهان براي كار در شركت اپل به شدت تلاش كنند و بر سر استخدام در آن رقابت كنند؟ دليل آن تصويري است كه شركت اپل در ذهن مردم ايجاد كرده است. روش ارتباط سازمان اپل با مردم هم در موقعيت فروشنده جهاني ، هم سازنده ابزارهاي جانبي و نرم افزاري و هم به عنوان يك كارفرماي بزرگ جهاني مانند يك خانواده به صورت احساسي است. تركيب اين عوامل برند كارفرما را شكل مي دهد. از سوي ديگر، Bayt.com، به يكي از 10 سازمان برتر توسط موسسه Great Place to Work براي كار در آسيا جايزه ميدهد. اين جايزه فقط به سازمان هايي داده ميشود كه كاركنانشان از كاركردن در آن سازمان خشنودند. سازمان هاي برتر براي كار كردن، سازمان هايي هستند كه فرهنگ سازماني آن ها مبتني بر اعتماد است، روابط قوي با كاركنان ايجاد كرده اند و برنامه هايي براي توسعه محل كار خود در نظر گرفته اند.

ايجاد برند كارفرما

براي كارفرمايان در نظر گرفتن يك روش جامع براي برند كردن تمام فعاليت هاي مرتبط با فرآيند هاي شغلي ضروري است، زيرا قدرتي كه برند سازمان ايجاد مي كند مستقيما نماينده ي قدرت "برند  كارفرما" است.

اطمينان پيدا كنيد از اينكه تيم شما ، خود به تنهايي همه ي چيزهاي مورد نياز براي رشد و شكوفايي را در هنگام كار تيمي در محيط كاري فراهم كند و خلاقيت خود را شكوفا كند و ايده هاي خود را آزادانه به اشتراك بگذارد.

براي هر كارفرمايي امكان بهبود اين پارامتر مهم وجود دارد و اين امر باعث افزايش قدرت چانه زني كارفرما در تعيين حقوق و مزايا، براي كاركنان و متقاضيان استخدام مي‌گردد و سازمان را با انبوهي از رزومه و درخواست‌هاي كار، از سوي بهترين استعدادها فراهم مي‌آورد. در اين خدمت نوتريكا با تدوين فرآيند‌هاي كمپين برند كارفرما و اجراي آن به سازمان‌ها خدمت رساني خواهد كرد. نوتريكا از تدوين فرآيند هاي استخدام تا برند كارفرما در كنار شما خواهد بود.


برند كارفرما مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.