نقش كاركنان در شناسايي برند كارفرما چيست؟

1397/07/11 11:09 AM - 3 ماه قبل


 به نقش كاركنان در شناسايي برند كارفرما فكر كرده ايد؟ كاركنان چه ارتباطي با برند سازمان شان دارند؟

بياييد با يك سوال مهم مطلب را آغاز كنيم. فكر مي كنيد چه كسي بيشترين دانش را درباره ي فرهنگ سازماني ، برند كارفرما كسب و كار شما دارد؟

كاركنان در ايجاد برند كارفرما نقش بسزايي دارند و اگر براي تجربياتي كه روزانه بدست مي آورند تشويق شوند مي توانند به توسعه ي برند كارفرما كمك كنند.

بسياري از سازمان ها اعتقاد دارند كه "برند كارفرما" فقط يك وعده بيروني است كه هيچ ارتباطي با فرهنگ سازماني ، فرآيندهاي شغلي يا هدف هاي سازمان ندارد. آن ها نبايد بيش از اين به اشتباه خود ادامه دهند.

براي فهم بيشتر مي توانيم به سقوط سازمان هواپيمايي كشور متحده عربي اشاره كنيم. اين اتفاق زماني رخ داد كه اين سازمان وعده خدمات برند كارفرما به مشتريانش داد و در عين حال سياست هاي داخلي اش باعث شد كه نتواند اين وعده را تحقق ببخشد. مشتريان واكنش قابل توجهي نشان دادند و كارهايي كه سازمان بايد براي ايجاد دوباره ي شهرت انجام مي داد پرهزينه بود. سازمان ها مي توانند از طريق مطلع ساختن كاركنان از ارزش ها و وعده هاي سازمان موجب تقويت ارتباط بين برند كارفرما و فرهنگ سازماني شوند، اما بسياري بر اين اعتقادند كه استراتژي برند كارفرما فقط بيان همه ي حقوق و مطالب مثبت در آگهي هاي استخدام جذاب يا فيلم ها است.

كاركنان مهم ترين دارايي هاي برند كارفرماي يك سازمان هستند!

كاركنان از طريق محصولاتي كه ايجاد مي كنند، خدماتي كه ارائه مي دهند و تعاملات شان با مشتريان، به عنوان سفير برند كارفرما خدمت مي كنند. اگر برند كارفرماي سازمان بر اساس " خدمات عالي كه به مشتري ارائه مي دهد " يا " راه حل هاي نوآورانه "  ايجاد مي شود، بايد فرآيندهاي داخلي سازمان هم از اين ادعاها حمايت كنند. بايد كاركنان مناسب استخدام شوند و ابزار صحيح و پشتيباني مناسب براي انجام وعده هاي سازمان در اختيار آنها قرار داده شود.

اگر كاركنان با برندكارفرماي سازمانتان هماهنگ نباشند، سازمان شما نمي تواند با مشتريانتان هماهنگ باشد.

جهت اطلاع از خدماتي كه نوتريكا در جهت ايجاد برند كارفرما براي سازمان ها انجام مي دهد، مي توانيد به اين لينك مراجعه كنيد.


برند كارفرما مصاحبه و استخدام مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.