ده دليل اهميت منابع انساني براي سازمان

1397/07/13 9:08 PM - 3 ماه قبل


در مطلب زير، 10 دليل اهميت منابع انساني در ايالات متحده آمريكا را كه در سال 2018 توسط "راس مايهو" تهيه شده، مطالعه خواهيد كرد.

از مديريت استراتژيك گرفته تا برندينگ شركت، در حوزه‌هاي متعدد، منابع انساني قسمت مهمي از كسب و كارهاست. كارمندان قسمت منابع انساني اگر در اين حوزه (HR) تخصصي عمل كنند خدمات خاصي را به كاركنان ارائه مي‌دهند. اين حوزه ها مي تواند از به وجود آوردن يك تجربه خاص براي كاركنان گرفته تا بهبود عملكرد را شامل شود.

مديريت استراتژيك

منابع انساني، خط مقدم افزايش بهروري سازماني است. مديران باتجربه مي‌دانند در برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني، افراد بايد در تصميم گيري‌هاي سازماني مشاركت داشته باشند كه مبتني بر ارزيابي‌هاي كاركنان فعلي و پيش بيني‌هاي لازم براي نيروي كار آينده براساس تقاضاي كسب و كار است.

حقوق و دستمزد

متخصصان جبران خسارت منابع انساني، ساختارهاي حقوق و دستمزد واقع بينانه اي را تدوين مي‌كنند كه سبب مي‌شود دستمزد شركت با ساير شركت‌هاي تجاري در همان صنعت در منطقه، براي كاركناني كه داراي مهارت‌هاي مشابه هستند، رقابت كند. آن‌ها نظرسنجي‌هاي حقوق و دستمزد را براي حفظ هزينه‌هاي جبران خدمات همگام با وضعيت مالي فعلي سازمان و درآمد پيش بيني شده انجام مي‌دهند.

تحليل مزايا

متخصصان منابع انساني مي‌توانند هزينه‌هاي شركت را در ارتباط با جابجايي، اخراج و استخدام كارمندان جايگزين كاهش دهند. متخصصان منابع انساني براي سازمان مهم هستند، زيرا آن‌ها مهارت و تخصص لازم را براي مذاكره در مورد ارائه مزاياي لازم به كارمندان، طبق بودجه سازمان و شرايط اقتصادي را دارا مي‌باشند. آن‌ها همچنين با مزاياي قانوني كارمندان آشنا هستند كه براي جذب و حفظ كاركنان بسيار مهم مي‌باشد.

ايمني و مديريت ريسك

كارفرمايان موظف به ايجاد شرايط كاري ايمن هستند. متخصصان ايمني و ريسك در بخش مديريت منابع انساني، از طريق ارائه گزارش‌هاي دقيق كاري و پرونده ها و برنامه‌هايي كه باعث كاهش تعداد آسيب ها و تلفات در محل كار مي‌شوند، همگام با استانداردهاي "مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ايالات متحده" عمل مي‌كنند. متخصصان ايمني در محل كار نيز در زمينه ارتقاي آگاهي و مديريت ايمني تجهيزات و مواد شيميايي خطرناك به كارمندان كمك مي‌كنند.

مسائل مربوط به مسئوليت پذيري

متخصصين منابع انساني، اتهامات و مسئوليت سازمان در ارتباط با شيوه‌هاي اشتغال ناعادلانه را به حداقل مي‌رسانند. آن‌ها به شناسايي، تحقيق و حل مسائل مربوط به مسائل كاري مي‌پردازند، مسائلي كه مي‌توانند از كنترل خارج شده و سازمان را در امور حقوقي مربوط به "قوانين ضد تبعيض و تعرض فدرالي و ايالتي" درگير كند.

آموزش و توسعه

متخصصان آموزش و توسعه منابع انساني، جهت گيري كاركنان جديد را هماهنگ مي‌كنند كه يك گام ضروري براي ايجاد روابط مناسب و قوي در ميان كارمندان است. حوزه آموزش و توسعه منابع انساني همچنين آموزش‌هايي را فراهم مي‌كند كه از شيوه‌هاي استخدام منصفانه سازماني و رشد كاركنان براي آماده شدن به رهبراني مشتاق براي نقش‌هاي نظارتي و مديريتي حمايت مي‌كند.

رضايت كاركنان

متخصصان روابط كاركنان در منابع انساني به سازمان كمك مي‌كنند تا سطح كارايي و رضايتمندي بالايي را در همه كارمندان با ايجاد راه‌هايي براي تقويت روابط كارفرما و كارمندان به دست آورند. آن‌ها به نظرسنجي از كاركنان پرداخته و فكوس گروپ برگزار مي‌كنند و با توجه به رضايت شغلي و راهكارهايي كه كارفرما مي‌تواند روابط كاري خوب را توسعه دهد، به دنبال استخدام كارمندان جديد هستند.

استخدام و مصاحبه سازماني

مسئولين استخدام منابع انساني، فرآيند اشتغال را مديريت مي‌كنند، از غربالگري رزومه ها تا زمان بندي مصاحبه براي ارزيابي كارمندان جديد. به طور معمول، آن‌ها روش‌هاي مؤثر براي استخدام متقاضيان را تعيين مي‌كنند، از جمله تعيين اينكه كدام يك از سيستم‌هاي ارزيابي متقاضي براي نيازهاي سازمان مناسب هستند.

فرآيندهاي استخدام

با توجه به نياز نيروي انساني سازمان، متخصصان منابع انساني با مديران استخدام رابطه نزديكي دارند تا بهترين تصميمات را درمورد استخدام خوب اتخاذ كنند. جهت اطمينان از اينكه شركت پيشنهادات مناسبي را براي نامزدها ارائه مي‌دهد، آن‌ها يكسري راهنمايي را براي مديراني كه با فرايندهاي استخدام HR آشنا نيستند پيشنهاد مي‌كنند.

حفظ سازگاري

كاركنان HR به قوانين تامين اجتماعي واقف هستند. آن‌ها مدارك لازم را براي كارمندان واجد شرايط در شركت جهت ارجاع به تامين اجتماعي را مهيا مي‌كنند. آن‌ها همچنين بر قوانين اجرايي در سازمان‌هايي كه قراردادهاي دولتي و يا خصوصي دارند را بررسي مي‌كنند، تا با قوانين كشوري و استاني مغيرت نداشته باشند.

by Ruth Mayhew; Updated January 31, 2018

براي اطلاع از خدمات ما در حوزه منابع انساني به اين لينك مراجعه كنيد و يا با شماره تماس 02186081650 تماس حاصل فرماييد.


منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.