ديدار با پروفسور ساعتچي

1397/07/13 9:09 PM - 3 ماه قبل


نشست صميمي در كتابخانه  پروفسور  ساعتچي پيشكسوت روانشناسي صنعتي و سازماني و مبدع مدل واره بهره وري مناباماس انجام گرديد. اين نشست با حضور جناب آقاي محجوب مدير انجمن صنفي مديران منابع انساني و خانم دشتي مدير علمي شركت نوتريكا و جناب آقاي امين الرعايا مديرعامل شركت نوتريكا انجام شد.



منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.