شش كاركرد اصلي واحد منابع انساني

1397/07/11 11:12 AM - 3 ماه قبل


روت ماياو، به روز شده در تاريخ 20 فوريه 2018

by Ruth Mayhew; Updated February 20, 2018

ماياو در زمينه نويسندگي در باره سرمايه انساني بيش از 17 سال سابقه دارد. قبل از آن چندين سال به عنوان مشاور و مدير منابع انساني سابقه فعاليت داشته است و در حال حاضر هم شركت مشاور خودش را اداره ميكند. مايا در زمينه سرمايه انساني طي مقالاتي به كاركردهاي دپارتمان منابع انساني ، وظايف مديران منابع انساني ، مزاياي شرح شغل نوشتن و برون سپاري خدمات منابع انساني و استخدام و مصاحبه در شركت ها و سازمان ها پرداخته كه برخي از آنها را به تدريج ترجمه و در اختيار علاقمندان قرارخواهيم داد.

يك دپارتمان كارآمد مديريت منابع انساني يا بهتر بگوييم دپارتمان مديريت سرمايه انساني در يك شركت يا سازمان مي‌تواند سازمان و شركت را به سطح توانايي پاسخگويي به نيازهاي كسب و كار برساند آنهم با تكيه بر مهمترين سرمايه هاي سازمان يا شركت كه همان پرسنل شركت مي باشند.

چند رشته يا حوزه فعاليت در دپارتمان منابع انساني وجود دارد، اما متخصصان منابع انساني عموما شش عملكرد اساسي را در شركت ها و كسب و كار ها انجام دهند و البته در هر بخش زير مجموعه هاي تخصصي تري هم وجود دارد. در شركت ها و كسب و كارهاي كوچك كه دپارتماني به منابع انساني اختصاص داده نشده، امكان دستيابي به كارايي كاركنان و بهره وري فعاليت هاي شركت و مديريت و هدايت سرمايه هاي انساني ، از طريق برون سپاري خدمات منابع انساني امكان پذير است.

  • فرآيند استخدام 

موفقيت استخدام كنندگان و متخصصين استخدام در يك شركت به طور كلي با تعداد موقعيت شغلي كه آن‌ها پر مي‌كنند و زمان لازم براي پر كردن اين موقعيت هاي شغلي اندازه گيري مي‌شود. متخصصين استخدام مشغول به كار در يك شركت يا سازمان - برخلاف شركت هاي مشاور سرمايه انساني كه خدمات جذب و استخدام را ارائه مي‌دهند- يك نقش كليدي در توسعه نيروي كاري سازمان ها ايفا مي‌كنند. آن‌ها مسئول تهيه شرح شغل، ابلاغ آگهي‌هاي شغلي، منبع يابي، غربالگري متقاضيان شغل ، مصاحبه‌هاي اوليه و هماهنگ كردن روند استخدام با مديران مسئول و انتخاب نهايي متقاضيان بر اساس فرهنگ سازماني و شايستگي هاي شغل هستند. هزينه هاي ناشي از عدم انتخاب صحيح و و يا طولاني شدن فرآيند استخدام ، شركت ها را به مرحله اي رسانده كه با وجود دپارتمان مديريت سرمايه انساني ، باز هم از خدمات شركت هاي مشاور منابع انساني استفاده كنند.

  • روابط كاركنان

در هر شركت، مديريت روابط بين كاركنان يكي از كاركردهاي مهم دپارتمان منابع انساني مي باشد. اين كار ميتواند توسط يك متخصص سرمايه انساني يا يك زير مجموعه از دپارتمان منابع انساني يا حتي با كمك يك مشاور سرمايه انساني، مديريت شود. روابط بين كاركنان، يك فرآيند ازمديريت منابع انساني است كه به تقويت روابط كارفرما و كارمند از طريق اندازه گيري رضايت شغلي، مشاركت كاركنان و مديريت تعارض ها و حل منازعات در محيط كار مي‌پردازد. در سازمانهاي بزرگ از كاركرد هاي روابط بين كاركنان، ممكن است شامل مديريت ارتباط با اتحاديه ها، مذاكره بر سر توافقنامه ها و ارائه تفسير مربوط به قرارداد اتحاديه كارگري باشد.

  • آموزش و توسعه

كارفرمايان بايد ابزارهايي كه براي موفقيت كاركنان براي آن‌ها ضروري است، ارائه دهند. اين امر از طريق دپارتمان منابع انساني با نياز سنجي آموزشي براي كاركنان و تيم هاي مختلف براي توانمند شدن به منظور رسيدن به شاخص هاي عملكردي و رفع نيازهاي شركت و مشتريان يا بهبود روابط بين كاركنان؛ انجام ميگردد. بسياري از دپارتمان هاي سرمايه انساني، آموزش رهبري و توسعه حرفه اي را ارائه مي‌دهند. آموزش رهبري ممكن است براي كاركنان و مديران تازه استخدام شده و ارتقا يافته در موضوعاتي مانند مديريت عملكرد و نحوه رسيدگي به امور مربوط به كارمندان مورد نياز باشد. در برخي موارد، به معني ارائه فرصت به كاركنان جديد براي كمك به آن‌ها به منظور درك فرهنگ سازماني است. ايجاد فرصت‌هاي حرفه اي براي كاركناني كه مي‌خواهند به اهداف شخصي دست يابند، مانند اخذ يك مدرك دانشگاهي. برنامه‌هايي مانند كمك هزينه تحصيلي و برنامه‌هاي بازپرداخت كمك هزينه تحصيلي اغلب در حوزه‌هاي آموزش و توسعه منابع انساني قرار دارند.

  • جبران خسارت و منافع

همانند مديريت روابط بين كاركنان ، جبران خسارت و پاداش منابع انساني اغلب مي‌تواند توسط يكي از متخصصان سرمايه انساني كه داراي يك تخصص دوگانه است انجام شود. در بخش جبران خسارت، كاركرد متخصص منابع انساني شامل تنظيم ساختار جبران و ارزيابي شيوه‌هاي رقابتي پرداخت خسارت ها است. يك مدير منابع انساني و يا دپارتمان سرمايه انساني سازمان مي‌تواند در مورد نرخ پوشش بيمه با بيمه گذاران مذاكره كرده و فعاليت ها را با مدير صندوق پس انداز بازنشستگي هماهنگ كند.

  • ايمني شغلي

ايمني محل كار يك عامل مهم است. طبق قانون ايمني و بهداشت شغلي سال 1970، كارفرمايان براي ايجاد يك محيط كاري ايمن براي كاركنان تعهد دارند. يكي از وظايف عمده دپارتمان منابع انساني اين است كه از آموزش ايمني در محيط كار حمايت كرده و قوانيني را براي گزارش آسيب و مرگ و مير در محل كار وضع كند. علاوه بر اين، متخصصان ايمني اغلب با متخصصان سرمايه انساني براي مديريت مشكلات جبران خسارت كاركنان همكاري مي‌كنند.

  • تبعيت از قانون كار

سازگاري با قوانين كار و اشتغال يك كار مهم دپارتمان منابع انساني مي باشد. عدم تبعيت از قوانين مي‌تواند به شكايات از محل كار بر اساس شيوه‌هاي اشتغال ناعادلانه، شرايط نامساعد كاري و نارضايتي عمومي از شرايط كاري منجر شود كه مي‌تواند بر بهره وري و در نهايت سودآوري تأثير بگذارد. كاركنان منابع انساني بايستي از قوانين اشتغال مانند "قانون حقوق مدني"، "قانون استانداردهاي كار منصفانه "، "قانون ملي روابط كاري" و بسياري ديگر از قوانين و مقررات مطلع باشند.

در صورت تمايل به دريافت مشاوره در حوزه مديريت منابع انساني يا برون سپاري خدمات منابع انساني از قبيل استخدام و ساير حوزه هاي منابع انساني، با ما در تماس باشيد.


شرح شغل مديريت عملكرد مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.