معرفي آزمون نوتريكا جونيور ( استعداديابي شغلي و تحصيلي )

1397/06/04 4:35 PM - 4 ماه قبل


آزمون استعداديابي شغلي و تحصيلي نوتريكا جونيور

مقدمه:

توسعه تعالي نوتريكا به عنوان شركتي پيشرو يكي از چشم اندازهاي خود را در دسترس قراردادن خدمات توسعه فردي براي گروههاي مختلف، قرارداده است. در اين راستا آزمون استعداديابي شغلي و تحصيلي نوجوانان را با نام نوتريكا جونيور به صورت آنلاين ارائه نموده است.

همه انسان‌ها معمولاً در يك يا چند بعد داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي هستند كه اين ويژگي ها فرد را از بقيه متمايز مي‌كند. اين ويژگي‌ها بايستي در فرآيند استعداديابي دانش آموزان كشف شده و موجبات پيشرفت دانش آموزان را فراهم آورد. امروزه مشاغل تخصصي شده‌اند و تحصيل، زمينه ساز شغل شده است. اگر رشته تحصيلي انتخاب شده، منطبق با نوع هوش و نوع استعداد و ويژگيهاي شخصيتي افراد باشد، قطعاً فرد موفق‌تر خواهد بود. با توجه به اينكه يكي از مهمترين دغدغه هاي دانش آموزان و والدين آنها در انتخاب رشته تحصيلي و شغل آينده، مي باشد نوتريكا تلاش نموده با ارائه مجموعه آزمون‌هاي استعداديابي شغلي و تحصيلي در قالب آزمون نوتريكا جونيور، قدمي در جهت رفع مشكل بردارد. در صورت رفع اين مشكل از اتلاف سرمايه ها از بهترين سالهاي عمر گرفته تا ميليونها تومان هزينه هاي تحصيل در رشته تحصيلي هاي غير متناسب باويژگيهاي فردي، جلوگيري خواهد شد.

"مهم‌ترين خدمتي كه جامعه مي‌تواند در جهت رشد كودك انجام دهد اينست كه او را با توجه به هوش و استعداد هايش به سوي مناسب ترين زمينه هدايت كند، يعني به جايي كه او در آن خشنود و كارآمد باشد، و اين مفهمومي است كه معمولاً ناديده گرفته مي‌شود." (گلمن، كتاب هوش هيجاني، ترجمه پارسا، 1387).


چرايي استفاده از آزمون نوتريكا جونيور:

اغلب زماني درباره انتخاب رشته تحصيلي و شغل آينده مان تصميم گيري مي‌كنيم كه كمترين آمادگي را براي اين كار داريم. تصميمي كه در اوايل زندگي مي‌گيريم ممكن است روي همه زندگي ما تاثير بگذارد، وقتي جوان و كم سن و سال هستيم معمولاً اطلاعات زيادي درباره شغل مناسب خود نداريم و در هنگام انتخاب شغل به عواقب آن در آينده نيز فكر نمي‌كنيم، زيرا فاقد تجربه كافي هستيم. گذشته از اين اطرافيان ما هم با وجود حسن نيتي كه دارند ما را به خوبي راهنمايي نمي‌كنند. به دليل اين مجموعه عوامل، بسياري از افراد شروع بدي را در انتخاب شغل تجربه مي‌كنند. جو غالب مدارس نيز متاسفانه، بي‌توجهي به انگيزه‌ها، علايق دروني و استعدادهاي ذاتي دانش‌آموزان است، كه نوجوانان را نيز به سمت رشته‌هايي با عناوين خاص براي جامعه كشانده است. سنگيني اين فضا در حدي است كه حتّي در خانواده‌هاي فرهيخته نيز ورود دانش آموز به رشته‌هاي علوم انساني و هنر، را چيزي شبيه به يك كابوس مي‌دانند و در اين ميان علاقه، استعداد، دغدغه‌هاي شخصي و سؤال‌هاي ذهني دانش‌آموزان، در رتبه‌هاي آخر اثرگذار بر انتخاب رشته تحصيلي در دبيرستان و دانشگاه است. درچنين فضايي طبعاً انتظار نمي‌رود كه نوجوانان به سادگي به دنبال پيدا كردن استعدادهاي خود باشند و علايق و استعدادهاي خود را فراموش نكنند. هدف كلي آزمون نوتريكا جونيور را مي‌توان شناخت بهتر استعدادها و علايق دانش‌آموزان و ايجاد زمينه مساعد جهت هدايت آنان به مسيرهاي تحصيلي مناسب دانست. در زير به برخي موارد كه تصديق كننده ادعاهاي فوق مي باشند اشاره ميگردد:

  • استفاده از ابزارهاي استعدادسنجي و شخصيت شناسي پيش نياز هدايت تحصيلي دقيق دانش آموزان است. هدف اصلي در استفاده از ابزارهاي سنجش، فراهم كردن بستري مناسب براي دانش‌آموزان است، تا در آن زمينه بتوانند علايق، استعدادها ، توانايي‌ها، خصوصيات شخصيتي و به طور كلي نقاط قوت و ضعف خود را بشناسند تا با تصويري نسبتاً واضح از ويژگي‌هاي خود دست به انتخاب رشته تحصيلي زنند. (شفيع‌آبادي، 1376).
  • گوناگوني رشته‌هاي مختلف تحصيلي در دبيرستان و دانشگاه‌ها از يك سو و تفاوت هاي فردي كه دانش‌آموزان از نظر هوش، استعداد و رغبت هايشان دارند، ايجاب مي‌كند كه ويژگي‌هاي فردي دانش‌آموزان با خصوصيات تحصيلي آنان انطباق يابد و دانش‌آموزان در انتخاب واحدهاي درسي و رشته تحصيلي، هدايت شوند. (حسيني،1380)
  • هدايت دانش آموزان بدون شناخت و آگاهي از تمامي استعدادها و انرژي هاي نهفته درون آنها شدني نيست و تا زماني كه هر يك از ابعاد و ويژگي‌هاي فردي انسان به طور شايسته شناسايي نشوند، شكوفايي استعدادها و پرورش آينده‌سازاني كارآمدتر، ميسر نخواهد بود (صافي،1368).
  • در پژوهش‌هاي زيادي از جمله پژوهش علي دوست (1375) با عنوان "ارزشيابي ضوابط هدايت تحصيلي دانش‌آموزان در نظام جديد آموزش متوسطه" و نيز پژوهش نويدي (1376) با عنوان "بررسي سهم هريك از ملاك هاي تحصيلي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان نظام جديد آموزش متوسطه"، نشان دهنده‌ي عدم موفقيت در شناخت دقيق و هدايت تحصيلي دانش‌آموزان در رشته‌هاي تحصيلي آنان بوده است و مشخّص شد كه هيچ يك از اين ملاك ها به جز نمرات احتمالي دانش‌آموزان در سال‌هاي تحصيلي گذشته، در پيش‌بيني موفقيت تحصيلي آينده آنان سهم معنا داري را نشان نداده است.
  •  در پژوهشي ديگر رخصت طلب (1375)، با عنوان "بررسي تنگناهاي هدايت تحصيلي دانش‌آموزان در نظام جديد آموزش متوسطه"، دو نتيجه قابل توجه داشته است:

1. در نظام جديد آموزش متوسطه، فرآيندي به نام هدايت تحصيلي وجود دارد ولي مجموعه فعاليت‌هايي كه تحت اين عنوان انجام مي‌شود، به هيچ وجه در رسيدن به هدف شناخت استعدادها و توانايي‌ها و هدايت تحصيلي، موفق نيست.

2. هشتاد درصد مشاوران تحصيلي به صراحت گفته‌اند كه امكان و فرصت كافي براي شناخت ويژگي‌هاي شخصيتي و استعدادهاي دانش‌آموزان خود را ندارند.

  • وجود تفاوت بين انسان‌ها در زمينه هاي هوش، استعداد، رغبت و شخصيت، وجود ابزاري براي سنجش را در جامعه ضرورت مي‌بخشد و تحقق گفته‌هاي "بايد كار را به كاردان سپرد" و "هر كسي را بهر كاري ساختند"، ممكن مي‌شود. به نظر افلاطون اگر هر فردي به اشتغال در شغلي بپردازد كه با طبيعت او سازگار است، علاوه بر آنكه به آرامش و رضايت روحي دست مي‌يابد، همه‌ي كارها در حد اعلاي كيفيت و كميت و با سرعت و سهولت به انجام مي رسد (هاشمي،1383).
  • به نظر فرانك پارسونز (1909)- بنيان‌گذار نهضت راهنما‌يي شغلي در آمريكا- راهنمايي شغلي، كمك به فرد است تا شغل مناسبي را انتخاب كند و بايد از دوران تحصيلي آغاز شود و سه مرحله دارد:

اول: شناخت توانايي‌ها، دوم: شناخت خصوصيات مشاغل، سوم: برقراري سازش منطقي توانايي‌ها با خصوصيات شغلي.

بر اين اساس، اگر ابزار قدرتمند تشخيصي درستي در كار نباشد و هدايت تحصيلي بر مبنا و ملاك درستي انجام نشده باشد، چيزي جز خسران و پشيماني عايد افراد جامعه نخواهد شد. به تصديق تعداد زيادي از اساتيد و صاحب ‌نظران، فراواني نسبتا بالاي تعداد دانشجويان تغيير رشته‌اي در مقطع ارشد (به خصوص در سال هاي اخير) و دانشجويان انصرافي كارداني و كارشناسي و بي علاقه و بي انگيزه بودن تعداد زيادي از دانشجويان در مقاطع تحصيلي مختلف، مي‌تواند گوياي چنين نيازي (استعداديابي و هدايت تحصيلي دقيق‌تر) در مدارس راهنمايي و دبيرستان جامعه‌ي ما باشد.

 در اين ميان در گزارش نوتريكا جونيور سعي كرده ايم در هر مرحله از گزارش اعم از تيپ شخصيتي، هوش و استعداد و يا رغبت شغلي، مشاغلي را كه مي‌تواند بيشترين همخواني را داشته باشد به فرد ارائه دهيم.

شناخت استعداد دانش‌آموزان، در دوره‌ي اول دبيرستان زمينه و بستر مناسبي در راستاي هدايت تحصيلي درست و دقيق دانش آموزان در دوره دوم دبيرستان فرآهم مي‌آورد. انتخاب شغل داراي اهميت خاصي در زندگي انسان است و زمينه انتخاب شغل هم چيزي جز انتخاب رشته تحصيلي نيست، لذا انتخاب درست و دقيق رشته‌ي تحصيلي امري مهم به شمار مي‌رود. در گزارش نوتريكا جونيور به اين مهم پرداخته شده است و نمرات دانش آموز در هر يك از رشته تحصيلي ها به صورت مجزا گزارش مي‌شوند.


محتواي آزمون نوتريكا جونيور چيست؟

در اين مجموعه آزمون، دانش آموزان از ابعاد مختلف شخصيتي، رفتاري، هوش و سبك يادگيري مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند. تنوع رشته‌هاي مختلف تحصيلي در دبيرستان و دانشگاه‌ها از يك سو و تفاوت هاي فردي كه دانش‌آموزان از نظر هوش، استعداد و رغبت هايشان دارند، ايجاب مي‌كند كه ويژگي‌هاي فردي دانش‌آموزان با خصوصيات تحصيلي آنان انطباق يابد. اين گزارش به دانش آموزان كمك مي‌كند تا خويشتن را در همه ابعاد وجودي بشناسند و به والدين دانش آموزان و اولياي مدرسه ياري مي‌دهد تا بهترين همراهي و مشاوره را بتوانند به دانش آموزان بدهند.

شناسايي كامل خصوصيات فردي و بررسي نيازهاي شغلي جامعه كه مبناي انتخابي صحيح هستند، از طريق راهنماي تحصيلي و شغلي ميسر مي‌گردند. از آنجا كه نظريه هوش چندگانه گاردنر مجموعه‌اي متنوع و نسبتاً كامل از توانايي ها و قابليت ها را مي‌سنجد و تا حدودي زمينه شغلي مناسب را مشخص مي‌كند، در آزمون نوتريكا جونيور نيز از آن استفاده شده است. علاوه بر آن ابعاد هوش، شخصيتي و تمايلات و سبك يادگيري دانش آموز نيز در نظر گرفته شده است كه خروجي اين گزارش را يكي از كامل ترين و تكميل ترين خروجي‌هاي سنجش استعداد، شخصيت، يادگيري و رغبت افراد نسبت به شغل هاي آينده مي‌نمايد. دادن اين فراشناخت به دانش‌آموزان، والدين و معلمان، نوعي آماده كردن دانش‌آموزان، فضاي خانواده و مدرسه براي پذيرش و پي‌گيري توانايي‌هاي دانش‌آموزان و نوعي فرهنگ سازي محسوب مي‌شود. باتوجه به مسايل فوق، نتايج حاصل از استفاده از آزمون نوتريكا جونيور حائز اهميت بوده، قادر است گامي در راستاي اين فرهنگ سازي بردارد.


آزمون نوتريكا جونيور براي چه سني مناسب است؟

اين سوالات براي دانش آموزان ششم، هفتم، هشتم و نهم و دهم و يازدهم طراحي شده است. از آنجا كه انتخاب رشته تحصيلي در پايه نهم انجام مي‌پذيرد و در پايه دهم دانش آموز مي تواند براساس شاخه اي كه انتخاب نموده، رشته تحصيلي مورد نظر را انتخاب نمايد، بهترين زمان استفاده از اين آزمون در پايه هاي 7و8و9 مي باشد.

توجه: دانش آموزان سن پايين تر مي‌توانند با نظارت مربي و يا والدين خود به سوالات پاسخ دهند تا مشكلي در رابطه با مفهوم سوالات پيش نيايد.

درصورت تمايل به شركت در آزمون نوتريكا جونيور (استعداديابي شغلي و تحصيلي) روي اين لينك كليك كنيد.توسعه فردي نوتريكا جونيور


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.