پيچيدگي هاي شخصيتي و رفتاري و راهكار آزمون نوتريكا 180 درجه

1397/06/04 4:47 PM - 4 ماه قبل


مقدمه:

طبقه بندي آزمونهاي تيپ شناسي بر اساس لايه هاي مختلف ذهن و روان

در روانشناسي ابعاد مختلف روان انسان مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد. ما در سايت تست و تايپ ، در مدلي ساده و كاربردي تقسيم بندي هاي لايه هاي مختلف روان انسان را نمايش داده ايم. رويكرد ما در تهيه اين مدل، دسته بندي آزمون هاي مورد استفاده در توسعه فردي و كسب و كار، مي باشد. رويكرد بين رشته اي مديريت و روانشناسي به گونه اي كه بتوان از آزمونهاي روانشناسي در توسعه فردي و كسب و كار استفاده نمود.

نمودار 1- ترتيب لايه هاي ذهن با رويكرد توسعه فردي و كسب و كار
همانطور كه در تصوير فوق ملاحظه مي‌كنيد اين تقسيم بندي از بيروني ترين تا عميق ترين لايه ها شامل اين موارد هستند:

رفتار

شخصيت

هوش و استعداد

مدل ذهني و باورها

ناخودآگاه

محتوي آزمون نوتريكا 180 درجه:

از ابتدا در تلاش بوديم تا سردرگمي افراد را براي انتخاب بهترين آزمون به منظور بهره گيري در توسعه فردي يا بهترين پكيج براي شناسايي اوليه در سازمانها به منظور استفاده در برنامه هاي توانمند سازي يا استخدام را مرتفع نماييم. لذا پس از بررسي آماري آزمون نوتريكا 180 درجه را ارائه نموديم. در گزارش خروجي آزمون نوتريكا 180 درجه سعي شده است تا نقاط قوت و ضعف افراد به صورت كلي مد نظر قرار گيرد و راهكارهايي براي تبديل تهديدها به فرصت‌ها داده شود. اين تفاسير جنبه راهكاري دارند و بيشتر سعي شده در حوزه توسعه فردي و رشد فردي و راهكاري براي انتخاب شغل، تثبيت جايگاه شغلي و يا كسب و كار جديد باشند.

در آزمون نوتريكا 180 درجه، سه آزمون ديسك  DISC و MBTI و NEO به صورت يك بسته كامل با 376 سوال در اختيار كاربر قرار مي گيرد تا به صورت همه جانبه شخصيت، رفتار و مدل ذهني مورد بررسي قرار گيرد.

  • آزمون رفتار شناسي ديسك: آزمون رفتار شناسي ديسك رفتار فرد را در سه حوزه رفتار شخصي، رفتار كاري و رفتار اجتماعي مشخص مي‌كند. همانطور كه مي‌دانيد رفتار قابل تغيير است و افراد براي پذيرفته شدن در جوامع مختلف رفتار خاصي را از خود بروز مي‌دهند.
  • آزمون شخصيت شناسي مايرز بريگز MBTI: تست ام بي تي آي، يك تست شخصيت شناسي رايج است كه ابعاد مختلف شخصيتي فرد را مشخص مي‌كند در گزارش تست MBTI،  قسمت خصوصيات كلي، تيپ كاري، نقاط ضعف و قوت كاري فرد و مواردي كه مي‌تواند به رشد فرد كمك كند، آورده شده است.

آزمون NEO: در آزمون نئو فرد از نظر 30 فاكتور خاص شخصيتي و مدل ذهني مورد بررسي قرار مي‌گيرد. فاكتور هايي مثل سلامت روان، برونگرايي، توافق پذيري، شايستگي و انعطاف پذيري را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار ميگيرند.

نمودار 2- آزمونهاي استفاده شده در آزمون نوتريكا 180 درجه

قابل ذكر است در گزارش آزمون نوتريكا 180 درجه علاوه بر گزارش تست هاي ديسك و تست نئو و تست مايرز بريگز MBTI، چكيده اي از تركيب تفسير ها را نيز دريافت خواهيد كرد كه اين تفسير را به نسبت ساير گزارش ها متفاوت مي نمايد.

مزايا و ويژگيهاي آزمون نوتريكا 180 درجه: 

  • نگاه چند بعدي به افراد شامل رفتار، شخصيت و مدل ذهني
  • كشف استعداد ها و پتانسيل هاي فردي
  • كاهش خطاهاي انساني افزايش ميزان بهره برداري از نتايج آزمون ها
  • صرفه جويي در وقت

گزارش آزمون نوتريكا 180 درجه به شما كمك مي‌كند تا به صورت اختصاصي تفسيري از خود با توجه به شرايط خاص خود داشته باشيد. اين تفاسير مي‌تواند به شما كمك كند تا نتيجه جامعي از آزمون‌هاي ديسك و نئو و MBTI، داشته باشيد. در تفسير اين آزمون، علاوه بر دريافت تفسير هر يك از آزمون هاي MBTI و نئو و ديسك، چكيده اي از تركيب تفسير ها دريافت خواهيد كرد كه اين تفسير را به نسبت ساير آزمونها متفاوت مي نمايد.

اين تفاسير اختصاصي مخصوص فرد و با توجه به شرايط فردي او تدوين مي‌شود تا بتواند جنبه‌هاي مختلفي از زواياي شخصيتي خود را به صورت جامع در دسترس داشته باشد. اين گزارش بر اساس پروفايل شخصي كه شامل سن و جنسيت، تدوين شده است.

 اين گزارش با توجه به نتايج آزمون هاي فرد تهيه مي‌شود و اگر فرد در انجام آزمون ها صداقت لازم را نداشته باشد به طبع ضريب بهره برداري از گزارش براي او كمتر خواهد بود. در اين گزارش سعي شده است تا نقاط قوت و ضعف افراد مد نظر قرار گيرد و راهكارهايي براي تبديل شدن تهديدها به فرصت‌ها داده شود. بيشتر سعي شده در حوزه توسعه فردي و رشد فردي و راهكاري براي انتخاب شغل، تثبيت جايگاه شغلي و يا كسب و كار جديد باشند. براي استفاده از آزمون نوتريكا 180 درجه روي اين لينك كليك كنيد.


mbti (ام بي تي آي) مدل ذهني نئو ديسك شخصيت شناسي توسعه فردي نوتريكا 180 درجه


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.