پیچیدگی های شخصیتی و رفتاری و راهکار آزمون نوتریکا 180 درجه

1397/06/04 4:47 PM - 6 ماه قبل


مقدمه:

طبقه بندی آزمونهای تیپ شناسی بر اساس لایه های مختلف ذهن و روان

در روانشناسی ابعاد مختلف روان انسان مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. ما در سایت تست و تایپ ، در مدلی ساده و کاربردی تقسیم بندی های لایه های مختلف روان انسان را نمایش داده ایم. رویکرد ما در تهیه این مدل، دسته بندی آزمون های مورد استفاده در توسعه فردی و کسب و کار، می باشد. رویکرد بین رشته ای مدیریت و روانشناسی به گونه ای که بتوان از آزمونهای روانشناسی در توسعه فردی و کسب و کار استفاده نمود.

نمودار 1- ترتیب لایه های ذهن با رویکرد توسعه فردی و کسب و کار
همانطور که در تصویر فوق ملاحظه می‌کنید این تقسیم بندی از بیرونی ترین تا عمیق ترین لایه ها شامل این موارد هستند:

رفتار

شخصیت

هوش و استعداد

مدل ذهنی و باورها

ناخودآگاه

محتوی آزمون نوتریکا 180 درجه:

از ابتدا در تلاش بودیم تا سردرگمی افراد را برای انتخاب بهترین آزمون به منظور بهره گیری در توسعه فردی یا بهترین پکیج برای شناسایی اولیه در سازمانها به منظور استفاده در برنامه های توانمند سازی یا استخدام را مرتفع نماییم. لذا پس از بررسی آماری آزمون نوتریکا 180 درجه را ارائه نمودیم. در گزارش خروجی آزمون نوتریکا 180 درجه سعی شده است تا نقاط قوت و ضعف افراد به صورت کلی مد نظر قرار گیرد و راهکارهایی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها داده شود. این تفاسیر جنبه راهکاری دارند و بیشتر سعی شده در حوزه توسعه فردی و رشد فردی و راهکاری برای انتخاب شغل، تثبیت جایگاه شغلی و یا کسب و کار جدید باشند.

در آزمون نوتریکا 180 درجه، سه آزمون دیسک  DISC و MBTI و NEO به صورت یک بسته کامل با 376 سوال در اختیار کاربر قرار می گیرد تا به صورت همه جانبه شخصیت، رفتار و مدل ذهنی مورد بررسی قرار گیرد.

  • آزمون رفتار شناسی دیسک: آزمون رفتار شناسی دیسک رفتار فرد را در سه حوزه رفتار شخصی، رفتار کاری و رفتار اجتماعی مشخص می‌کند. همانطور که می‌دانید رفتار قابل تغییر است و افراد برای پذیرفته شدن در جوامع مختلف رفتار خاصی را از خود بروز می‌دهند.
  • آزمون شخصیت شناسی مایرز بریگز MBTI: تست ام بی تی آی، یک تست شخصیت شناسی رایج است که ابعاد مختلف شخصیتی فرد را مشخص می‌کند در گزارش تست MBTI،  قسمت خصوصیات کلی، تیپ کاری، نقاط ضعف و قوت کاری فرد و مواردی که می‌تواند به رشد فرد کمک کند، آورده شده است.

آزمون NEO: در آزمون نئو فرد از نظر 30 فاکتور خاص شخصیتی و مدل ذهنی مورد بررسی قرار می‌گیرد. فاکتور هایی مثل سلامت روان، برونگرایی، توافق پذیری، شایستگی و انعطاف پذیری را در ابعاد مختلف مورد سنجش قرار میگیرند.

نمودار 2- آزمونهای استفاده شده در آزمون نوتریکا 180 درجه

قابل ذکر است در گزارش آزمون نوتریکا 180 درجه علاوه بر گزارش تست های دیسک و تست نئو و تست مایرز بریگز MBTI، چکیده ای از ترکیب تفسیر ها را نیز دریافت خواهید کرد که این تفسیر را به نسبت سایر گزارش ها متفاوت می نماید.

مزایا و ویژگیهای آزمون نوتریکا 180 درجه: 

  • نگاه چند بعدی به افراد شامل رفتار، شخصیت و مدل ذهنی
  • کشف استعداد ها و پتانسیل های فردی
  • کاهش خطاهای انسانی افزایش میزان بهره برداری از نتایج آزمون ها
  • صرفه جویی در وقت

گزارش آزمون نوتریکا 180 درجه به شما کمک می‌کند تا به صورت اختصاصی تفسیری از خود با توجه به شرایط خاص خود داشته باشید. این تفاسیر می‌تواند به شما کمک کند تا نتیجه جامعی از آزمون‌های دیسک و نئو و MBTI، داشته باشید. در تفسیر این آزمون، علاوه بر دریافت تفسیر هر یک از آزمون های MBTI و نئو و دیسک، چکیده ای از ترکیب تفسیر ها دریافت خواهید کرد که این تفسیر را به نسبت سایر آزمونها متفاوت می نماید.

این تفاسیر اختصاصی مخصوص فرد و با توجه به شرایط فردی او تدوین می‌شود تا بتواند جنبه‌های مختلفی از زوایای شخصیتی خود را به صورت جامع در دسترس داشته باشد. این گزارش بر اساس پروفایل شخصی که شامل سن و جنسیت، تدوین شده است.

 این گزارش با توجه به نتایج آزمون های فرد تهیه می‌شود و اگر فرد در انجام آزمون ها صداقت لازم را نداشته باشد به طبع ضریب بهره برداری از گزارش برای او کمتر خواهد بود. در این گزارش سعی شده است تا نقاط قوت و ضعف افراد مد نظر قرار گیرد و راهکارهایی برای تبدیل شدن تهدیدها به فرصت‌ها داده شود. بیشتر سعی شده در حوزه توسعه فردی و رشد فردی و راهکاری برای انتخاب شغل، تثبیت جایگاه شغلی و یا کسب و کار جدید باشند. برای استفاده از آزمون نوتریکا 180 درجه روی این لینک کلیک کنید.


mbti (ام بی تی آی) مدل ذهنی نئو دیسک شخصیت شناسی توسعه فردی نوتریکا 180 درجه


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.