گزارش آماري سايت تست و تايپ از تنوع و فراواني تيپ هاي شخصيتي براساس آزمون MBTI

1397/06/04 4:59 PM - 4 ماه قبل


سايت تست و تايپ از سال 94 فعاليت خود را با رويكرد بين رشته اي (مديريت و روانشناسي) آغاز نموده است. با اين رويكرد سعي در ارائه انواع آزمونهاي مناسب در حوزه كسب و كار با گزارش قابل بررسي در حوزه كسب و كار نمود. يكي از تست هاي  پركاربردي كه در همان سال در اختيار كاربران قرارگرفت، تست ام بي تي آي رايگان بوده است. اكنون پس از 3 سال استفاده از تست ام بي تي آي ، آمار قابل تاملي از مخاطبين سايت در اختيار عموم قرار خواهد گرفت. در قسمت اول اين تحليل آماري به اختصار به انواع تست ها و ارتباط آنها با لايه هاي مختلف ذهن و روان خواهيم پرداخت (نسخه كامل تر در باره اين لايه ها را از اين لينك مطالعه نماييد.) و سپس به تاريخچه تست ام بي تي آي و نتايج به دست آمده از تست MBTI در سايت تست و تايپ اشاره خواهيم كرد.

طبقه بندي آزمونهاي تيپ شناسي بر اساس لايه هاي مختلف ذهن و روان

در روانشناسي ابعاد مختلف روان انسان مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرد. ما در سايت تست و تايپ ، در مدلي ساده و كاربردي تقسيم بندي هاي لايه هاي مختلف روان انسان را نمايش داده ايم. رويكرد ما در تهيه اين مدل، دسته بندي تست هاي مورد استفاده در توسعه فردي و كسب و كار، مي باشد. رويكرد بين رشته اي مديريت و روانشناسي به گونه اي كه بتوان از تست هاي روانشناسي در توسعه فردي و كسب و كار استفاده نمود.

شكل 1- ترتيب لايه هاي ذهن با رويكرد توسعه فردي و كسب و كار


همانطور كه در تصوير فوق ملاحظه مي‌كنيد اين تقسيم بندي از بيروني ترين تا عميق ترين لايه ها شامل اين موارد هستند:

  • رفتار
  • شخصيت
  • هوش و استعداد
  • مدل ذهني و باورها
  • ناخودآگاه

هر يك از تست هاي روانشناسي به عنوان ابزار شناختي به يكي از اين لايه‌هاي رفتار، شخصيت، هوش، مدل ذهني و ناخودآگاه مي‌پردازند. دانستن اين كه هر كدام از تست هاي روانشناسي به كدام قسمت از روان مربوط مي‌شوند، مي‌توانند به ما نقشه ‌راهي دهد كه در كشف و ارتقاء ابعاد شخصيتي و رفتاري و در نهايت توسعه فردي و يا استفاده از اين ابزارها براي توسعه كسب و كار، راهگشا باشند. اينكه بدانيم ابزار ما سنجش رفتار است يا شخصيت به كشيدن نقشه راه توسعه فردي يا كاربرد ابزار در كسب و كار، كمك شاياني مي‌كند.

همانطور كه در نمودار ملاحظه مي نماييد، يكي از تست هاي مربوط به رمز گشايي از شخصيت در سايت تست و تايپ تست MBTI مي باشدكه تيپ شخصيتي فرد را مشخص مي‌كنند. تغيير اين لايه از روان مانند رفتار براي شخص كار آساني نيست و در پروسه توسعه فردي، فرد فقط به كشف آن مي‌پردازد. از بين اين تست هاي روانشناسي كه در سايت تست و تايپ در اختيار كاربران قرار دارد، تست ام بي تي آي، از گذشته در كسب و كار كاربرد هاي فراواني داشته است. در حال حاضر هم سايت تست و تايپ يكي از اركان آزمون پركاربرد در كسب و كار به نام نوتريكا 180 درجه را براساس خروجي تست ام بي تي آي ( MBTI ) قرارداده است.

درباره آزمون ام بي تي آي ( MBTI ) سايت تست و تايپ:

تست MBTI يك پرسشنامه ي خودشناسي است كه بر اساس نظريه يونگ، توسط كاترين بريگز و ايزابل مايرز طراحي شده است. نام تست ام بي تي آي از اين جهت  MBTI نهاده شد كه مخفف Myers and Briggs Type Indicator مي باشد. بريگز و مايرز براي سنجش و اندازه گيري تيپ هاي شخصيتي، تست MBTI را طراحي كردند. تست MBTI يكي از معتبرترين و كاربردي‌ترين آزمون ها در سطح جهان با اهداف كسب و كاري به شمار مي‌رود. بريگز و مايرز با استفاده از نظرات و نتايج تحقيقات يونگ و انجام برخي پژوهش‌ها در حوزه ي شخصيت شناسي، چهار بعد (ترجيح) شخصيتي و شانزده تيپ شخصيتي را در افراد شناسايي كردند. ترجيحات شخصيتي، ويژگي‌هايي در افراد هستند كه براي آن‌ها راحت تر و بهتر بوده و انجام شان نياز به تمركز و زمان كمتري دارد.

چهار بعدي كه در تست ام بي تي آي ( MBTI )مورد بررسي قرار مي گيرند عبارتند از:

  • برونگرايي يا درونگرايي: مشخص مي كند كه فرد چگونه انرژي مي گيرد. دريافت انرژي شخص از طريق ارتباط با ديگران بدست مي آيد يا در خلوت و تنهايي.
  • حسي يا شهودي: مشخص مي كند كه فرد معمولاً چگونه به جمع آوري اطلاعات از محيط مي پردازد. اطلاعات را از طريق شهود بدست مي آورد يا از طريق حواس 5 گانه و تجربه.
  • احساسي و منطقي: مشخص مي كند كه فرد چگونه قضاوت و تصميم گيري مي كند.
  • دريافت گرا و قضاوتي: مشخص مي كند كه فرد چگونه اقدام مي نمايد. سرعت و زمان انجام تصميمات و قضاوت هاي افراد را مي سنجد.

از تركيب عوامل تست ام بي تي آي، 16 تيپ شخصيتي بوجود مي آيد. (در صورت تمايل ميتوانيد اينفو گراف مشرب ها در MBTI و اينفو گراف انواع تيپ هاي شخصيتي در ام بي تي آي را مطالعه نماييد.) نكته ابعاد شخصيتي تست MBTI، در اين است كه هر فرد در هر يك از اين فاكتور ها، رفتارهايي دارد و درصدي از شخصيت وي را تشكيل مي دهد، ولي نسبت بيشتر و ترجيحات شخص، باعث مي شود در تيپ خاصي جاي بگيرد. به طور نمونه، در گراف هاي تست MBTI ارائه شده در سايت تست و تايپ مشاهده خواهيد كرد كه هر شخص به طور مطلق از يك بعد شخصيتي، امتياز نگرفته بلكه در هر زمينه درصدي از امتياز ها بين دو فاكتور تقسيم شده و در نهايت يك طرف درصد يا ترجيح بيشتري به خود اختصاص مي دهد يا حتي ممكن است كاربر در تست ام بي تي آي سايت تست و تايپ، در برخي موارد نتيجه برابري در يك يا چند فاكتور كسب نمايد.

اگر در بخش نتايج تست ام بي تي آي، آزمون به شما چندين شخصيت ارائه دهد و برخي فاكتورها مساوي گردد، توصيه مي شود آزمون MBTI را مجدداً انجام دهيد، يا با استفاده از آزمون هاي ديگر، نسبت به تشخيص قطعي تر ابعاد شخصيتي خود، اقدام كنيد. برخي از آزمون هايي كه در اين رابطه توصيه مي شوند عبارتند از: آزمون مدل ذهني، آزمون كهن الگوي اسطوره اي مردان، آزمون كهن الگوي اسطوره اي زنان، آزمون چپ مغزي و راست مغزي و آزمون اينياگرام با گزارش كامل مي باشند. 

روايي و پايايي آزمون MBTI :

روايي و اعتبار (پايايي) آزمون خارجي 75. به دست آمده؛ اعتبار آزمون فعلي بالاتر از 8. بوده است و بررسي‌هاي باليني و مشاهدات روان‌شناختي نيز روايي اين آزمون را تأييد كرده است.

تعداد سوالات تست MBTI سايت تست و تايپ 112 سوال مي باشد. قابل ذكر است در نسخه هاي با سوالات كمتر، دقت تست ام بي تي آي كم مي شود و ممكن است نتيجه درست را ارائه ندهد. همچنين پاسخ هاي تست MBTI سايت تست و تايپ، به صورت طيف ليكرت ( چهارگزينه اي ) مي باشد. از عوامل تاثير گذار در نتيجه تست MBTI سايت تست و تايپ، سن و جنسيت مي باشد. قابل ذكر تست ام بي تي آي براي سن بالاتر از 18 سال مي باشد و آزمون MBTI مناسب نوجوانان (از سن 12 تا 18 سال)، در سايت تست و تايپ در قالب پكيج آزمون نوتريكا جونيور ارائه شده كه سبك پاسخ هاي آن به صورت دو گزينه اي مي باشد.

 نمودار فراواني افراد براساس نتايج آزمون MBTI سايت تست و تايپ:

 

 

فراواني تيپ هاي شخصيتي MBTI آقايان بر اساس جامعه آماري سايت تست و تايپ:فراواني تيپ هاي شخصيتي MBTI خانم ها بر اساس جامعه آماري سايت تست و تايپ:

mbti (ام بي تي آي) شخصيت شناسي


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.