انتخاب آزمون هاي روانسنجي – قسمت اول: آيا نياز به استفاده از آزمون هاي روانسنجي در استخدام هست يا خير؟

1397/06/26 12:05 PM - 4 ماه قبل


مقدمه :

در جامعه حرفه اي منابع انساني و سرمايه انساني ايران، همواره بحث هاي فراواني درباره چگونگي استفاده از تست هاي روانشناختي و روانسنجي و ميزان اتكا به نتايج آنها و مقايسه آنها با ساير ابزارهاي ارزيابي و نگهداشت و توسعه فردي يا تركيب آنها با يكديگر مطرح بوده و هست. از اين رو تصميم گرفتيم از مقالات معتبر اعضاي انجمن روانشناسي انگليس كه توسط موسسه سيفت در اكتبر 2014 گردآوري شده است،مواردي را ترجمه و دراختيار علاقه مندان قرار دهيم. قسمت اول اين مقاله به شرح ذيل مي باشد:

سرمايه گذاري شركتها در سال براي ارزيابي شخصيتي و رفتاري افراد با استفاده از تست هاي روانشناختي و استفاده از ابزارهاي استعداديابي در دنيا در سال به چهار ميليون دلار مي‌رسد. و در هر سال 20 درصد به استفاده كنندگان از اين ابزار هاي روانشناسي اضافه مي‌شود. به نظر مي‌رسد اكثر افراد حداقل يكبار از اين تست هاي روانشناختي استفاده كرده باشند. 80 درصد شركت هاي ذكر شده در Fortune 500 و 75 در صد شركت هاي ذكر شده درTimes Top 100 companies ، مدارس بريتانيا، بيمارستان ها و دانشگاه‌ها از اين تست هاي روانسنجي استفاده مي‌كنند. اما تمام اين اعداد و ارقام به سوال ما پاسخ نمي‌دهد كه آيا بايد از اين ابزارهاي روانشناسي استفاده كرد يا خير و اينكه آيا استفاده از اين ابزارهاي روانشناختي ارزش افزوده اي براي شركت ها و سازمان ها ايجاد مي‌كند يا خير؟

هزاران مدل مختلف از ابزارهاي روانسنجي وجود دارد كه مي‌توانند به شما در فرآيند هاي مختلف مديريتي كمك كنند. از غربالگري كانديداهاي استخدام گرفته تا توسعه استعدادها و برنامه هاي سازماني از اين ابزارهاي روانشناسي استفاده مي‌شود تا مديران بتوانند راحت تر، آگاه تر و عيني (كمي تر) تصميم گيري كنند. اگر شما مي خواهيد در فرآيند هاي منابع انساني مانند مديريت استعداد بهبود ببخشيد، در ابتدا اولين سوال استفاده كردن يا نكردن از اين ابزارهاي روانسنجي نيست بلكه سوال اصلي اين است كه بهترين ابزار كدام است؟

  • كمك بخواهيد!

انتخاب درست آزمون روانشناختي ارتباط تنگاتنگي با شركتي دارد كه شما از آن ابزار را تهيه مي‌كنيد. شما نياز داريد تا اطلاعات پايه در اين حوزه داشته باشيد و بدانيد كه هر آزموني مناسب چه كاري است و چطور بهترين تهيه كننده در زمينه آزمون‌هاي روانشناسي را انتخاب نماييد. اطلاعات شما در اين زمينه و اطلاعاتي كه شركتي كه تست هاي روانسنجي را در اختيار شما قرار مي‌دهد به شما كمك خواهد كرد تا اين ابزارها را به صورت بهينه به پروسه مديريت كاركنان خود وارد نماييد.

  • ارزيابي ذهن- اما معناي آن چيست؟

ابزارهاي روانشناسي هر كدام بخشي از ذهن را نشان مي دهند. اين آزمون هاي روانشناختي اندازه گيري پيچيدگي هاي ذهني را بر عهده دارند. بنابراين اولين چيزي را كه براي استفاده از آزمون هاي روانشناسي بايد از خود بپرسيد اين است كه انجام اين تست هاي روانشناختي قرار است چه مشكلي را حل نمايد.

  • شفافيت اولين اصل كيفيت در انتخاب آزمون روانسنجي مناسب است.

فكر كنيد مي خواهيد يك تيم خلاق تشكيل دهيد و مي خواهيد ببينيد چطور اين افراد در كنار هم كار خواهند كرد. شما مي بايست از تست هاي انگيزش و يا تيم سازي استفاده كنيد و پروفايل هاي آن ها را باهم مقايسه كنيد و گرفتن آزمون منطق اعداد براي هدف شما بيهوده خواهد بود، اگر چه مي تواند ابعاد ديگري را از افراد برايمان مشخص سازد. اما براي هدف ما كه تيم سازي و بهره وري است كاربردي ندارد. از طرف ديگر براي استخدام يك حسابدار انجام آزمون منطق اعداد مي‌تواند در راستاي اندازه گيري ابعاد استعدادي فرد موثر باشد. يك ابزار خوب رابطه تنگاتنگي با پاسخگويي به مساله شما دارد. يعني بايد به شما اطلاعات و يا ديتايي از آن چه به دنبال آن هستيد بدهد.

  • آيا من در واقع همان چيزي را كه ميخواهم بررسي كنم ارزيابي مي‌كنم؟

مورد ديگري كه تكنيكي است و به آزمون هاي روانشناختي مربوط مي‌شود مساله روايي آنها است. روايي نشان مي دهد كه آيا آزمون همان چيزي را كه قرار است اندازه گيري كند مي سنجد يا خير. مثلاً آزموني كه قرار است محاسبات رياضي شما را بسنجد، قرار نيست مهارت شما را در خواندن و نوشتن مورد ارزيابي قرار دهد.

بايد توجه داشت كه آزموني وجود ندارد كه 100 % روايي داشته باشد معمولاً زماني كه داريم از پديده‌اي پيچيده مثل ذهن سخن مي گوييم. مثلا همان توانايي رياضي كه بسيار آسان و در دسترس است را در نظر بگيريد. مطمئين باشيد كه هنگام پاسخ به سوالات رياضي اگر توانايي خواندن و نوشتن نداشته باشيد امتياز پايين تري در آزمون رياضيات كسب خواهيد كرد. در طراحي آزمون ها به صورت حرفه‌اي، معمولاً اين اشتباهات در نظر گرفته مي‌شوند و براي آن ها تدبيري در نظر گرفته مي‌شود تا خطاها كاهش پيدا كنند.

يك مرجع آزمون هاي روانشناسي معتبر قادر خواهد بود تا به صورت تكنيكي روايي آزمون هاي روانشناختي را به شما ارائه دهد. اينكه پيشينه اين تست روانشناسي از كجا است و چند نفر آن تست روانسنجي را انجام داده اند، شواهد علمي بر درستي و صحت آزمون را به شما ارائه خواهد داد. اين مرجع تست هاي روانشناسي به شما در انتخاب درست آزمون روانسنجي ياري خواهند داد تا تست معتبري متناسب با نيازتان را در سازمان خود پياده سازي كنيد. حتي ممكن است اين آزمون هاي روانشناختي را براي سازمان شما بومي سازي كنند و شما مجبور نباشيد به تنهايي و تنها بر اساس اطلاعات كلي اين آزمون هاي روانشناسي را به اجرا در بياوريد. 

قسمت دوم اين مقاله را در اين لينك مطالعه بفرماييد.شخصيت شناسي مصاحبه و استخدام


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.