سامانه مديريت استعداد نوتريكا "سمان"

1397/07/13 9:12 PM - 3 ماه قبل


پس از مدتها مشاوره و اجراي فرآيندهاي منابع انساني در زمينه استخدام، ارزيابي و نگه داشت و نياز سنجي آموزشي پرسنل در سازمانهاي متوسط و بزرگ، سامانه مديريت استعداد نوتريكا را به عنوان راه حلي هوشمند عرضه نموده ايم. سامانه مديريت استعداد نوتريكا كه به اختصار آنرا "سمان" نام نهاديم، نوآوري‌اي به روش Big Data algorithm است كه اين امكان را فراهم مي‌كند تا با كمك ابزارهاي مختلف شخصيت شناسي و رفتار شناسي، استخدام و مديريت استعداد ها و نگه داشت آنها اعم از نياز سنجي آموزشي و توسعه، مطابق استاندارهاي تعريف شده امكان پذير گردد.

استفاده از آزمون هاي ارزيابي ذهن و روان امروزه به طور گسترده اي به منظور شخصيت شناسي و رفتار شناسي در اهداف استخدامي و مديريت استعدادها و انتخاب بهترين مديران و كاركنان كاربرد دارد. شايد اين سوال براي شما به وجود بيايد كه چرا؟ چرا از اين ابزارها استفاده مي‌شود و استفاده از آن ها در حال گسترش است؟ جواب ساده است. زيرا در مقالات متعدد بين الملي در حوزه روانشناسي و مديريت ثابت شده است كه نتايج اين آزمون‌ها با كارايي، عملكرد و بهره‌وري شغلي افراد رابطه مستقيم وجود دارد. در حال حاضر از ابزارهاي سنجش شخصيت شناسي و رفتار شناسي در بيش از 80 درصد از شركت‌هاي برتر نشريه Fortune در ايالات متحده آمريكا و بيش از 75 درصد از شركت هاي برتر نشريه Top 100 انگليس استفاده مي‌شود. شركت‌هايي مانند فن آوري اطلاعات، مشاوره‌هاي مديريتي، كارخانجات توليدي، موسسات مالي، خدمات مدني و غيره به طور گسترده اي از آزمون‌هاي شخصيت شناسي و رفتار شناسي براي كشف لايه هاي مختلف ذهن و روان در هنگام استخدام يا به منظور آموزش و توسعه كاركنان خود استفاده ميكنند.

به علت گستردگي آزمون هاي شخصيت شناسي و رفتار شناسي، بررسي و استخراج شايستگي‌هاي شغلي و رتبه بندي افراد براساس گزارش هاي مفصل آن‌ها كاري طاقت فرسا و وقت گير است. علاوه بر آن بررسي گزارش هاي تحليلي مفصل، احتمال خطاي انساني را در جمع بندي و انتخاب در پي دارد.

ما در سامانه مديريت استعداد نوتريكا (سمان)، سعي كرده‌ايم علاوه بر اينكه امكان استفاده از گزارش هاي تفصيلي تست‌هاي مختلف ذهن و روان را كه منجر به شخصيت شناسي و رفتار شناسي افراد ميگردد، امكان بررسي كانديداهاي استخدام و كاركنان سازمان را از لحاظ صفات رفتاري و شايستگي رفتاري شغلي هم ايجاد نماييم.

نقطه تمايز سمان (سامانه مديريت استعداد نوتريكا) نسبت به ساير پلت فرم هاي حاوي تست هاي شخصيت شناسي و رفتار شناسي، استخراج شايستگي‌هاي شغلي و صفات رفتاري افراد مي باشد. اين سامانه مديريتي علاوه بر اينكه امكان استفاده از طيف گسترده‌اي از ارزيابي‌هاي ذهن و روان را توسط گزارش هاي تحليلي تست هاي مختلف شخصيت شناسي و رفتار شناسي به همراه نمودارهاي مقايسه‌اي ايجاد مي‌كند، امكان گزارش گيري براساس شايستگي‌هاي رفتاري شغلي را نيز ميسر مي‌سازد.

سامانه مديريت استعداد نوتريكا يك داشبورد مديريتي و ابزار روانشناختي چند عامله است كه به سازمان ها و شركت ها اين امكان را مي‌دهد كه براي هر كاربر سازمان يك نيم رخ از توانايي‌ها و نقاط قابل بهبود براساس شايستگي هاي رفتاري شغلي و صفات رفتاري ترسيم گردد. امكان مقايسه با بقيه كاركنان يا كانديداهاي استخدام، به سازمان داده ميشود. علاوه بر اين در سمان (سامانه مديريت استعداد نوتريكا) امكان يك تحليل آسان، قابل دسترس و با پيش بيني پذيري بالا از كانديداهاي استخدام و يا كارمندان سازمان، فراهم ميگردد.

كاربرد هاي سامانه مديريت استعداد نوتريكا(سمان) چيست؟

 • جذب و استخدام : انتخاب سريع و دقيق بهترين كانديداهاي استخدام

سامانه مديريت استعداد نوتريكا مي‌تواند پروفايل افراد را بر اساس شايستگي‌هايي كه كارفرما معين مي‌كند، به صورت يك نيم رخ نشان دهد. اين رويكرد چند شاخصي باعث مي‌شود تا استفاده از آزمون‌هاي روانشناختي راحتر و پيش بيني ها از رفتار و شخصيت دقيق تر شود و فرآيند استخدام به بهترين وجه پيش برود. البته در سامانه مديريت استعداد نوتريكا، سازمان همواره به كليه گزارش هاي تفصيلي آزمون هاي شخصيت شناسي و رفتار شناسي كاركنان خود دسترسي دارد و امكانات فوق جهت افزايش بهروري و دقت در بررسي گزارش هاي تفصيلي تست هاي شخصيت شناسي و رفتار شناسي مي باشد.

 • نگه‌ داشت و توسعه: بررسي و مديريت استعدادهاي درون سازماني

در سمان (سامانه مديريت استعداد نوتريكا) امكان تعيين شايستگي‌هاي شغلي و صفات رفتاري همراه با تعيين مقدار آن‌ها به صورت كمي وجود دارد. امكان گزارش گيري‌هاي مختلف براساس شايستگي هاي رفتاري شغلي و صفات رفتاري، سازمان را قادر مي سازد بهترين ها را انتخاب و شرايط كاركنان را مورد بررسي قرار دهد. اين امكانات سمان، ديد جامعي براي برنامه ريزي منابع انساني به منظور نگه داشت و توسعه به سازمان مي دهد.

 • نياز سنجي آموزشي: بررسي آموزش‌هاي رفتاري مورد نياز در سازمان

در سمان، شايستگي‌هاي شغلي و صفات رفتاري براساس امتيازات كمي مورد نظر كارفرما تنظيم مي‌گردد. سامانه با تحليل امتيازات با نمرات كسب شده توسط هرگروه، اقدام به نياز سنجي آموزشي نموده و آموزش مهارت هاي نرم مورد نياز هرگروه را گزارش مي‌نمايد.

ويژگيهاي سامانه مديريت استعداد نوتريكا (سمان) چيست؟

 • در سمان تحليل روانشناختي فضاي كلي سازمان، گروه‌ها و واحد هاي مختلف و افراد امكان پذير مي باشد.
 • سمان امكان مقايسه كانديداهاي استخدام با يكديگر و با معيارهاي مورد نظر سازمان را فراهم ميكند.
 • سمان امكان جستجوي پيشرفته و آنلاين و بدون صرف وقت در گزارش‌هاي طولاني شخصيت شناسي و رفتار شناسي فرآهم مي‌گردد. سمان اين قابليت را دارد كه سازمان معيارهاي مورد نظرخود را در جايگاه شغلي انتخاب و مستقيماً شايستگي‌هاي رفتاري شغلي مورد نظر را بررسي و بهترين‌ها را انتخاب نمايد.
 • در سامانه مديريت استعداد نوتريكا معيارهاي شايستگي شغلي رفتاري به صورت عددي و كمي تعريف شده (از توضيحات توصيفي وكيفي غير قابل اندازه گيري خبري نيست) و اعداد نرمال شده و قابل مقايسه مي‌باشند.
 • سامانه مديريت استعداد نوتريكا امكان تعيين ميزان اهميت شايستگي‌هاي شغلي و صفات رفتاري را فراهم مي‌كند و بر آن اساس گزارش گيري توسط سازمان امكان پذير خواهد بود.
 • در سمان براي هر فرد نيم رخ توانايي‌ها و نقاط قابل بهبود ترسيم مي‌شود كه با بقيه كانديداها قابل مقايسه خواهد بود.
 • در سمان امكان تعريف چارت سازماني وجود دارد.
 • در سمان با توجه به سياست هاي سازمان امكان مشاهده گزارشات تحليلي در ساختار چارت سازماني بصورت سلسله مراتبي قابل تعريف خواهد بود.
 • سمان به صورت آنلاين در دسترس سازمان‌ها مي‌باشد و كاربران سازماني نيازي به نصب و راه اندازي سامانه مديريت استعداد نوتريكا بر روي كامپيوتر خود را ندارند.
 • در سمان امكان نياز سنجي آموزشي وجود دارد. براساس تحليل هاي سامانه و نقاط ضعف رفتاري پرسنل، دوره هاي آموزشي مناسب به سازمان پيشنهاد ميگردد.

روش استفاده از سامانه مديريت استعداد نوتريكا (سمان) چگونه است؟

شما مي‌توانيد در چند گام به راحتي از سامانه مديريت استعداد استفاده نماييد:

 • اسامي و مشخصات كاربران سازمان را در سامانه مديريت استعداد ثبت ميكنيد.
 • كانديداهاي استخدام يا كاركنان مورد نظر سازمان، آزمون‌هاي تعيين شده را انجام خواهندداد.
 • شايستگي مورد نياز خود را تعيين خواهيدكرد. صفات و شايستگي رفتاري شغلي مورد نظرتان را براي هر جايگاه شغلي، از بين صفات و شايستگي‌هايي كه در نرم افزار تعريف شده، انتخاب ميكنيد. در مورد شايستگي‌ها، امكان تعيين مقدار اهميت آن ها نيز وجود دارد.
 • سازمان مي‌تواند كاركنان يا كانديداهاي شركت كننده در آزمون‌هاي شخصيت شناسي و رفتار شناسي را براساس صفات رفتاري و شايستگي‌هاي شغلي رفتاري تعيين شده، بررسي كند و رتبه بندي نمايد و گزارش‌هاي مقايسه‌اي دريافت كند.

 رويكرد سامانه مديريت استعداد نوتريكا باعث مي‌شود تا استفاده از ابزارهاي سنجش راحتر و پيش بيني دقيق تري از كانديداي استخدام و يا پتانسيل‌هاي كارمندان انجام گيرد و در كنار آن نيازهاي آموزشي سازمان هم تعين گردد.

براي اطلاع بيشتر از خدمات سمان (سامانه مديريت استعداد نوتريكا) با ما در تماس باشيد.


مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.