نقش تست هاي روانشناسي در فرآيند استخدام

1397/07/13 9:20 PM - 3 ماه قبل


استخدام كارمندان جديد يكي از وظايف مهم در هر شركتي است. اما براي شركت‎هاي متوسط و كوچك اشتباه در استخدام مي‎تواند گران تمام شود. بسياري از شركت‎ها تست‎هاي روانشناسي را جزو قسمتي از فرآيند استخدام خود قرار داده‎اند تا از ريسك استخدام اشتباه بكاهند. ولي زمان استخدام مديران اجرايي مهم يك شركت اين تست‎ها چه نقشي دارند؟


يك مدير اجرايي براي موفقيت در شركت از چندين ويژگي بايد برخوردار باشد. يقيناً او بايستي سابقه و صلاحيت لازم براي انجام كار را داشته باشد. ولي براي موفقيت او سازگاري با فرهنگ شركت نيز بسيار مهم است، به خصوص در شركت‎هاي كوچك‎تر.


استفاده از يك تست روانشناسي مي‎تواند استخدام مديران را به سمت انتخاب يك تيپ شخصيتي خاص ببرد كه احتمال موفقيت آن‎ در شركت بيشتر از سايرين است. ساختار منظم تست روانشناسي در فرآيند ارزيابي نامزدهاي شغلي مي‎تواند بينش كاملي در رابطه با صلاحيت قرارگيري آن كانديدا در شركت و هم‎چنين نحوه رشد او به دست دهد. تست روانشناسي هم‎چنين مي‎توانند حوزه‎هايي را بررسي كنند كه زمان استخدام يك مدير شركت طبق نيازهاي خود بايستي به آن‎ها توجه خاصي كند. بهره‎مندي از يك شاخص بي‎طرف و حرفه‎اي در پروسه استخدام براي جداسازي افراد طبق شايستگي كه دارند، هم‎چنين باعث از بين بردن عدم توافق در خصوص سطح تجربه و مهارت مديران استخدامي مي‎شود.


از تست روانشناسي شخصيت براي مشخص‎سازي تيپ شخصيت، ارزش‎ها، علايق‎ها و مهارت‎ها استفاده مي‎شود. اين گروه از تست‎ها مي‎توانند به سادگي تيپ شخصيت مدير بالقوه را ارزيابي كنند يا در قالب تست‎هاي تخصصي‎تر "ظرفيت احساسي" او را براي نوع خاصي از سمت شغلي نشان دهند.


براي كشف تيپ شخصيتي مناسب جايگاه شغلي سازمانتان مي توانيد از سوالات زير كمك بگيريد:

•           چه تيپ شخصيتي مناسب اين شغل و شركت است؟

•           آيا ويژگي‎هاي تيپ شخصيتي كانديدا به آن‎ها اجازه رشد داخل سازمان را خواهد داد؟

•           آيا كانديدا "هوش هيجاني" كافي براي عملكرد موثر در شركت ما را دارد؟

اكثر گزارش‎هاي تست‎ روانشناسي موضوعات زير را مد نظر مي‎گيرند:

•           سطح هوش عمومي و شيوه حل كردن مسائل

•           بلوغ عاطفي و شخصيت عاطفي

•           نحوه تعامل و ارتباط با ديگر افراد

•           مهارت‎هاي سازماني و تصميم‎گيري

•           شيوه مديريت يا توانايي فروش

•           شايستگي‎هاي رهبري

•           بلند پروازي و آرزوها

هر موقعيت شغلي نيازها و انتظارات خاص خود را دارد. انواع تست روانشناسي براي بررسي ابعاد خاصي از ذهن و روان طراحي شده اند، قبل از استفاده از سامانه مديريت استعداد نوتريكا (سمان) حتماً موارد ذيل را مورد بررسي قرار دهيد.


•           ويژگي‎هاي سمت شغلي مورد نظر

•           شايستگي‎هاي مهم براي آن سمت شغلي و شركت

•           موانع ممكني كه كانديدا براي رسيدن به موفقيت بايد با آن روبرو شود

•           تاريخچه‎اي از شرايط لازم براي اين شغل در گذشته

•           فرهنگ تيمي انجام اين شغل

•           فرهنگ سازماني

•           انتظارات كوتاه و بلند مدت از اين شغل

•           مسير شغلي احتمالي براي كانديداي موفق


استفاده از انواع تست روانشناسي مي‎توانند آگاهي كاملي در مورد پتانسيل كانديداها به دست دهند. آن‎ها به طور كامل احتمال "استخدام‎هاي بد" را از بين نمي‎برند ولي اگر آزمون بتواند جلوي حتي يك استخدام بد را بگيرد، ارزش استفاده را دارد. يك استخدام بد به معناي از بين رفتن بودجه شركت در هزينه‎هاي استخدام، حقوق، مزايا و پايان كار است. و هم‎چنين اين استخدام بد مي‎تواند جلوي توانايي تيم در اجرا را بگيرد و تاثيرات مضر و بالقوه ديگري بر روي ديگر كارمندان شركت داشته باشد.

براي شركت‎هايي كه عقيده دارند كارمندان آن‎ها مهم‎ترين دارايي‎شان به شمار مي‎رود، استفاده از انواع تست روانشناسي كمك به استخدام بهترين اعضا براي تيم كاري شركت مي‌كند و بخش بسيار با ارزشي از فرآيند استخدام به شمار مي‌رود.


شخصيت شناسي مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.