تست ديسك چطور كانديداهاي برتر شغلي را مشخص مي كند؟ (قسمت اول)

1397/07/19 3:57 PM - 3 ماه قبل


آيا مي‎ توانيد پاسخ هاي رفتاري كه مديران برتر شما دائما و به شكل طبيعي از خود نشان مي دهند را شناسايي كنيد؟ در مورد فروشنده هاي برترتان يا معاون هاي اداري چطور؟

آيا مي توانيد رفتارهايي را شناسايي كنيد كه به نظر مسبب عملكرد بد در سازمان شما هستند؟ اگر به شكل متفاوتي اين رفتارها انجام مي گرفت، آيا از روند خود خارج و به سمت مسير موفقيت شركت سوق داده مي شدند؟

صحبت ما در خصوص مفاهيم پيچيده اي نيست بلكه موضوعاتي مانند كارايي، خودانگيزگي، استقلال، رفتار خودماني، اشتياق به كار، اطمينان به خود را مد نظر داريم.

تست ديسك يكي از محبوب ترين تست هاي روانشناسي است كه در هر سازماني با هر وسعتي و در تمامي حوزه هاي شغلي سراسر جهان استفاده مي شود. تست ديسك اطلاعات بي طرفي در اختيار شما قرار داده و به شما اجازه مي دهد در شركت خود بعضي از ويژگي هاي شخصيتي مشترك حاضر در افراد داراي سطح عملكرد شغلي بالا و پايين را شناسايي كنيد.   

شما مي توانيد از اطلاعات تست ديسك در فرآيند استخدام خود نيز استفاده كنيد. و به هرحال توصيه ما اين نيست كه آن را به شكل انحصاري به عنوان يك ابزار غربالگري كانديداها پيش از استخدام استفاده كنيد چون تست ديسك يك مهارت خاص، شايستگي يا توانايي را براساس يك شغل به خصوص نمي‎ سنجد و به عقيده ما اضافه كردن تست ديسك در فرآيند هاي استخدام و مديريت شما فرصت هاي هيجان انگيزي را براي بهبود عملكرد فراهم مي كند و بهتر است انجام اين آزمون همراه با آزمون نئو و MBTI  و حتي هوش هيجاني برگزار شود.

نحوه عملكرد تست ديسك

ويليام مولتون مارستون، يكي از روانشناسان دانشگاه هاروارد در اوايل قرن نوزده و يكي ديگر از روانشناسان مطرح معاصر با فرويد و يونگ بود. با آن‎ كه اين دو نفر سخت در حال مطالعه در خصوص روانشناسي نابهنجاري بودند، دكتر مارستون تلاش هاي خود را صرف درك پاسخ ها و عواطف طبيعي فردي كرد. او تست ديسك را به وجود آورد، مدلي كه درك آن ساده است و پاسخ هاي عاطفي متداول يك فرد را نسبت به موارد درك شده از محيط و نيازهاي اطرافش نشان مي دهد.

در اصلي ترين حالت خود، تست ديسك حول دو محور شكل مي گيرد. محور عمودي انرژي يا فعاليت يك فرد را منعكس مي كند. يك فرد سريع نسبت به صريح بودن گفتار و اطمينان از خود گرايش دارد، در حالي كه فرد با سرعت كم، بيشتر متفكر است و با دقت عمل مي كند. محور افقي احساساتي از ترديدگرايي تا پذيرش را در بر مي گيرد، به نحوي كه ترديدگرايي نشان دهنده بدبيني بيشتر به افراد و پذيرش نشان دهنده اعتماد بيشتر به سايرين است.

اين دو محور به همراه همديگر ويژگي هاي خصوصيتي چهار سبك رفتاري را نشان مي دهد يعني: تسلط (نفوذ)، تاثيرگذاري، باثبات و وظيفه شناسي.

چون آزمون دهندگان مي توانند تست ديسك را سريعاً فرا بگيرند، بسياري از افراد با وجود تمام مزايايي كه اين آزمون دارند، تصميم به عدم استفاده از آن مي گيرند.


براي نشان دادن قدرت بي نظير اين مدل شخصيت شناسي، ما به طور خلاصه ولي با ذكر نكات مهم، تست ديسك را در ادامه مطلب شرح داده ايم. شما متوجه خواهيد شد پاسخ هاي كانديداها با كدام مواردي كه براي عملكرد موفق شغلي لازم است، تطابق دارد. علاوه بر اين، تست رفتارشناسي ديسك اطلاعاتي در اختيار شما براي استفاده فراتر از تصميم براي استخدام قرار مي دهد. در ادامه متوجه خواهيد شد كه اطلاعات به دست آمده از نتيجه تست ديسك چقدر براي شركت شما مفيد است.


تسلط گرا

گروهي از افرادي كه الگوي رفتاري آن ها بيشتر از همه تحت تاثير عامل تسلط قرار دارد:

  • افرادي سريع و شكاك نسبت به مردم و موقعيت اطراف خود
  • مشكلات را با اطمينان و سريعا رفع مي كنند
  • يك مسير فعالانه و مستقيم را براي كسب نتايج در پيش مي گيرند

چون اين تيپ افراد به واسطه عمل و چالش انگيزه پيدا مي كنند، سريعاq مي توانند بي تاب شوند و براي حل مشكلات مهم نياز به فرصت هاي مداوم دارند. در جلسات و بحث ها، آنها بايد بدانند انتظار از چه چيزي مي رود و بر روي راه حل ها بايد تمركز كنند تا مشكلات.

اگر سطح تسلط آن ها مشكل آفرين شود، آن ها بايد نسبت به صبوري تشويق شوند و بايد قبل از عمل در مورد مشكلات جديد با دقت فكر كنند. در غير اين صورت، ممكن است در تصميم گيري عجله كنند و باعث بروز مشكل براي سازمان يا تيم كاري شما شوند.

شكلي كه يك فرد سلطه گرا خود را به آن صورت نشان مي دهد به نحوه تركيب رفتار او با ديگر رفتارها بستگي دارد.    

رفتار سلطه گرايانه زماني كه با عوامل با شدت كمتري تركيب شود، طعم جديدي به خود مي گيرد. هرچه شدت هركدام از دسته هاي زير بيشتر باشد، اين ويژگي هاي شخصيتي برجسته تر خواهد بود:

  • كارايي (D>I)

رفتار با شدت بالاي تسلط گرايانه در تركيب با شدت كمي از تاثيرگذاري باعث ايجاد محركي براي كارايي و بهره‎وري مي شود. اين شخص واقع گرا است و به شكل موثر، شايسته و خلاقانه كار خود را انجام مي دهد كه براي حفظ تيم در مسير خود و دستيابي به نتايج عالي است.

گرچه، زماني كه كارآيي باعث شود يك فرد با اين آشفتگي روبرو شود كه براي كسب نتايج بايد كارها را چطور و به چه دليلي سريع تر انجام دهد، جزئيات كار از نظر خواهند افتاد و كيفيت نهايي كار تحت تاثير قرار خواهد گرفت.

  • خودانگيزي (D>S):

زماني كه رفتار سلطه گرايانه از باثبات بودن بيشتر شود، كارمند سطح بيشتري از خودانگيزي را نشان خواهد داد. اين دسته از افراد مي توانند بدون آموزش سريعاً فكر و عمل كنند چون آن ها خودشان قادر به برنامه ريزي و ايده پردازي هاي جديد هستند. در يك مجموعه تيمي، افراد داراي توانايي خودانگيزي قدرت موفقيت بيشتري در اختيار تيم مي گذارند كه باعث كارآيي و بهره وري بيشتر مي شود.

جنبه منفي خودانگيزي اين است كه مي تواند باعث ايجاد ناسازگاري و خشم در گروه به علت صبر كم، نبود حس هم دردي يا نبود اعتماد به اعضايي از تيم شود كه همگام با ديگران نمي توانند حركت كنند.

  • استقلال (D>C)

عضوي از تيم كه بيشتر از حس وظيفه شناسي، تسلط گرايي را نشان مي دهد يك نوع حس استقلال در خود دارد و در نتيجه ترجيح مي دهد به تنهايي كار كند، قوانين خاص خود را داشته باشد، در برابر مافوق خود يا فرامين سرسختي و مقاومت نشان مي دهد و نسبت به چيزي كه مي تواند به تنهايي به دست آورد فخر مي فروشد.

در نگاه اول، ممكن است از وجود چنين ويژگي شخصيتي ناراحت و آشفته شويد. گرچه، استقلال مي تواند باعث پرورش حس خود اتكايي، خود تنظيمي و يك آزادي در توليد و نوآوري شود. افراد مستقل مي توانند به دوري تيم از ركود كمك كنند تا زماني كه در تيم جزو افراد جنگ طلب، خودخواه يا كساني كه نمي توانند از كسي جز خودشان چيزي ياد بگيرند، به شمار نروند. 

در قسمت هاي بعدي اين مقاله به ابعاد تركيبي در تست ديسك خواهيم پرداخت. لينك قسمت دوم و لينك قسمت سوم همين مقاله در دسترس شماست.


ديسك توسعه فردي مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.