استفاده از تست ديسك در مصاحبه هاي شغلي

1397/07/24 12:09 PM - 3 ماه قبل


اين مقاله به شما كمك خواهد كرد كه بدانيد به عنوان يك كارجو چطور مي توانيد از تست ديسك براي موفقيت بيشتر در استخدام استفاده كنيد. اگر شما به دنبال شغل مورد علاقه خود هستيد و شركت مناسبي را براي همكاري پيدا كرديد و به مصاحبه دعوت شديد، مي توانيد با استفاده از دانش خود نسبت به تيپ هاي رفتاري تست ديسك در مصاحبه ها بهتر عمل كنيد و به استخدام شركتي درآييد كه روياي آن را هميشه داشته ايد.

مصاحبه هاي شغلي مي توانند فوق العاده استرس آفرين باشند. از همان لحظه اي كه وارد اتاق مصاحبه مي شويد، بايد بدانيد چطور خود را نشان دهيد. يك گفته قديمي وجود دارد كه براي اولين تاثيرگذاري فرصت مجددي در اختيار شما گذاشته نمي شود.

قبل از ورود به مصاحبه، نمودار شخصيتي تست ديسك خود را بررسي كنيد. از نقاط قوت و ضعف خود مطلع شويد و از اطلاعات به دست آمده در موارد زير استفاده كنيد:

1) تاكيد بر نقاط قوت

اگر نتوانيد به شكل شفافي شايستگي هايي را شناسايي كنيد كه باعث مي شود انتخاب خوبي براي يك شغل محسوب شويد، كارفرماي بالقوه شما چطور قادر به انجام اين كار خواهد بود؟ توانايي شناخت كافي از نكات قوتي كه داريد اغلب اوقات كليد موفقيت در يك مصاحبه شغلي است. از گزارش شخصيت تست ديسك خود براي آشنايي با مزاياي بي همتاي شخصيت خود استفاده كنيد. نمودار ديسك شما نكات قوتي كه فكر مي كرديد داريد را مي تواند تاييد يا چشم شما را به مهارت هايي باز كند كه هرگز فكر برخورداري از آن ها را نداشته ايد. گزارش تست ديسك يك شيوه بيان در اختيار شما قرار مي دهد كه توسط آن در مورد خودتان مثبت حرف بزنيد و هم چنين باعث مي شود كه نقاط ضعف شما در يك پرتوي مثبت تر قرار گرفته و نگريسته شوند. نمودار شخصيتي تست ديسك به شكل شفافي نكات قوت و ضعف شما را ترسيم و شما را به سمت مسيري هدايت مي كند كه به بهترين شكل خود را ارائه دهيد.

2) به نيازهاي تيمي احترام بگذاريد

به ياد داشته باشيد توانمندي ها و نكات قوت خود را به شكلي نشان دهيد كه فقط مهارت هاي شخصي شما را نشان ندهد. هيچ فردي يك جزيره تنها نيست. به عنوان يك كارمند شما بخشي از جزء بزرگتر، عضوي از يك گروه با اصول و پويايي هاي خاص خودش خواهيد بود. به جايگاه بالقوه خود در اين گروه فكر كنيد و سپس اطلاعات به دست آمده از تست ديسك خود را بررسي كنيد تا متوجه شويد چطور نكات قوت شما در تاييد نيازهاي تيمي قرار مي گيرد. چه مهارت ها و استعداد هايي مي توانيد به شركت ارائه دهيد كه در حال حاضر از آن برخوردار نيستند؟ چه تاثير مثبتي بر روي تيم كاري خواهيد گذاشت؟ چطور حضور شما به شكل مثبتي باعث بهبود پويايي محيط كار خواهد شد؟ چطور شما مي توانيد ديگران را حمايت كنيد و در آن ها انگيزه و الهام بخشي به وجود آوريد؟ به مصاحبه كنندگان نشان دهيد كه مهارت هاي شما تكه گمشده يك پازل بزرگتر هستند و اين شركت به دنبال استخدام شما به كارآيي و بهره وري بيشتري دست پيدا خواهد كرد.

3) رفتار شخصيتي خود را با رفتار شخصيتي مصاحبه كننده تركيب كنيد

منعكس سازي، يك استراتژي ديسك است كه تيم هاي فروش به شكل منظمي از آن استفاده مي كنند. زماني كه شما از اين راهكار استفاده مي كنيد، موقتاً رفتار شخصيتي خود را براي برآورده سازي مشترياني كه در حال صحبت با او هستيد، تغيير مي دهيد. در زمان مصاحبه، اين امر مي تواند يك استراتژي مفيد به شمار رود. زماني كه فرد مصاحبه كننده را ملاقات مي كنيد، از دانش تست ديسك خود براي ارزيابي رفتار شخصيتي اين فرد استفاده كنيد. آيا فرد مصاحبه كننده فردي با تيپ شخصيتي D است و به نتايج گرايش داد؟ آيا يك فرد با تيپ شخصيتي I با رفتار دوستانه و برونگراست؟ يك تيپ شخصيتي S باثبات، وفادار و مخالف تغيير است؟ يا يك تيپ شخصيتي C دقيق و فردي كه به جزئيات توجه دارد؟ توانايي شناسايي اين ويژگي هاي شخصيتي در ديگران به شما اجازه خواهد داد رفتار طبيعي خود را براي ارتباط بهتر با فرد مصاحبه كننده وفق دهيد.

اگر فرد مصاحبه كننده شدت بالايي از ويژگي هاي تيپ D را نشان داد، محوريت گفتگوي خود را اهداف‎، موفقيت هايتان و مزاياي بلند مدتي قرار دهيد كه شركت به دنبال استخدام شما به دست خواهد آورد. زيادي خودماني نشويد و سخن هاي بي ربط نگوييد. تيپ شخصيتي D به دنبال نتايج، راه حل هاي كاربردي و افرادي است كه در انجام كارها قاطع و سريع هستند.

اگر فرد مصاحبه كننده ويژگي هاي زيادي از تيپ I را نشان داد آن ها واكنش خوبي نسبت به كانديداهايي نشان مي دهند كه خلاق، اجتماعي پسند و خوش بين به نظر مي آيند. حرف چنين افرادي را قطع نكنيد. مطمئن باشيد كه به حرف آن ها گوش مي دهيد، رفتار دوستانه اي داريد و صحبت در مورد ايده هاي جديد را مي پذيريد. تيپ افراد I به دنبال افراد مردم دوست، بذله گو و الهام بخش هستند.

اگر فرد مصاحبه كننده ويژگي هاي زيادي از تيپ S را نشان مي دهد، خود را به عنوان فردي رقابتي، قابل احترام و مطمئن به نمايش گذاريد. پاسخ هاي خود را به شكلي ارائه دهيد كه شما را قابل اطمينان، سازگار و به دنبال قرارگيري تحت فشار آرام نشان دهد. تيپ افراد S به دنبال افراد وفاداري هستند كه در تيم عملكرد قوي از خود بر جا مي گذارند.

اگر مصاحبه كننده ويژگي هاي زيادي از تيپ C را نشان داد، آن ها به خوبي نسبت به توضيحات، داده ها واكنش نشان مي دهند و به جزئيات توجه دارند. از سوال پرسيدن از چنين فردي هراس نداشته باشيد. يك فرد تيپ شخصيتي C به دنبال افرادي است كه جواب هاي مشخص و كاملي دهند و با ارائه حقايق (نه احساسات) از ايده هاي خود پشتيباني كنند.

آيا هنوز تيپ شخصيتي خود را طبق تست ديسك نشناخته ايد؟ با آن كه ممكن است فكر كنيد در حال حاضر نكات قوت شغلي خود را مي دانيد، ولي يك تست ديسك مي تواند به شما كمك كند شغلي كه براي شما مناسب ترين انتخاب است را بهتر شناسايي كرده و مسيرهاي به خصوصي را به شما توضيح مي دهد كه قرارگيري شخصيت بي همتاي شما در آن ها مي تواند باعث شود براي يك شغل كانديداي ايده آلي به شمار رويد. خود آگاهي به دست آمده از طريق تست ديسك سلاح مخفي شما در مصاحبه هاي شغلي و در حرفه كاري آينده شما است.


ديسك شخصيت شناسي توسعه فردي مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.