تاثیر تیپ های شخصیتی در محیط کار – ویژگی های 5 عاملی شخصیتی نئو

1397/07/24 2:35 PM - 8 ماه قبل


الگوهای تفکر، رفتارها و احساسات که باعث ایجاد تفاوت بین یک فرد با دیگری شود، شخصیت نامیده می شود. شخصیت هر فرد ریشه در مسائل ژنتیکی و هم چنین محیط اطراف او دارد و در تمامی مراحل زندگی او ثابت باقی می ماند. این امر منجر به بروز تفاوت در افراد می شود. 

به علت پیچیدگی طبیعت انسان که نشات گرفته از تجربه های بسیار مختلف در زندگی است، افراد دارای تیپ های شخصیتی مختلف بر روی روابط فردی در یک سازمان و جو شرکت تاثیر می گذارند. گرچه، با آن که فرض می شود که تیپ شخصیتی یک فرد کم یا بیش بدون تغییر است، ولی این طور نیست. با آن که نشان داده شده است شیوه های مختلف تربیت والدین و میزان توجهی که یک فرد در کودکی دریافت کرده است، باعث بروز تفاوت های فردی می شود، اما شکست ها و موفقیت هایی که افراد در زندگی تجربه می کند در دراز مدت تغییراتی در تیپ شخصیتی فرد به وجود می آورند. 

احتمال این که افراد از نظر عاطفی بین سال های 20 تا 40 سالگی خود با ثبات بیشتری روبرو شوند زیاد است، چون در این بازه زمانی آن ها برحسب سن معمولاً نیاز به تجربه موارد جدید را ندارند در نتیجه در فرد اطمینان بیشتری شکل می گیرد.


تاثیر تیپ شخصیتی افراد در محیط کار

تیپ شخصیتی فرد در کودکی بر روی کار او در آینده و رضایت از شغل او تاثیر می گذارد. نشان داده شده است که رفتار افراد در جو محیط کار نتیجه تیپ شخصیتی فردی آن ها است. خصوصیات شخصیتی معینی وجود دارد که استخدام کارمندان براساس آن ممکن است پیش شرط موفقیت یک شرکت به شمار رود. بعضی از افراد ممکن است قدرت برقراری ارتباط اجتماعی بیشتری داشته باشند و یک تیپ شخصیتی برونگرا را از خود نشان دهند و دنبال کار در محیطی بگردند که جو اجتماعی و دوستانه بیشتری دارد. این ویژگی شخصیتی فوراً بر روی رفتار آن ها در محیط کار تاثیر نمی گذارد، بلکه ممکن است در دراز مدت به روانشناسی کار آن ها صدمه بزند. 

در یک محیط سازمانی، فرد موظف به انجام مسئولیت های شغلی خاصی می شود و بر طبق این وظایف انتظارات به خصوصی هم وجود دارد. 

بنابراین، در اینجا رفتار فردی بیشتر تحت تاثیر انتظارات شغلی قرار می گیرد تا ارجحیت های رفتاری فرد. در شغل هایی که آزادی در تصمیم و مستقل بودن به چشم می خورد، مشاهده شده است که تیپ شخصیتی افراد تاثیر بسزایی روی انجام کارها دارد. اغلب اوقات این امر منجر به مشکلات مدیریتی در یک سازمان می شود. کارمندان اغلب اوقات بیشتر خودخواه، خودگردان شده و نظریات تفرقه انداز و گاهی اوقات غیر جدی و ساده گیرانه زیادی دارند. بنابراین، این مسائل مشکلات مهمی است که یک سازمان در زمان ایجاد برنامه کاری خود و اختصاص دادن مسئولیت های شغلی به افراد، باید به آن توجه کند.

افراد وسیله ای برای رسیدن به یک پایان نیستند، بلکه اهمیت آن ها برای یک سازمان به مانند چرخ های یک ارابه است. هر سازمانی نیاز به نیروی کاری قاطعی دارد که از کارمندانی با تیپ های شخصیتی بی همتایی شکل گرفته باشد تا بدین وسیله از بروز مشکل به واسطه تضاد شخصیتی افراد جلوگیری کند. مجدداً باید بگوییم که تفاوت های فردی در تیم باعث ایجاد پویایی می شود که برای رشد و موفقیت یک تیم بسیار سالم و الزامی است، چون ایده پردازی های جدید و نوآورانه را به همراه دارد و به دنبال آن کارآمدی و بهره‎ وری شکل می گیرد. بنابراین مهم است که هر رهبر تیم آگاهی کاملی از نظریه شخصیت 5 عاملی داشته باشد.

ویژگی های 5 عاملی شخصیتی نئو

کشف ویژگی های 5 عاملی نئو حاصل یک تحقیق جامع و گسترده بود و روانشناسان در لیست طویلی که از ویژگی های شخصیتی آماده کرده بودند، مشاهده کردند که بسیاری از آن ها به همراه هم بروز پیدا کرده اند. به دنبال آن مدل 5 عاملی در قالب ابعاد کلی شکل گرفت که الزاما یک فرد را از دیگری متمایز می سازند. این ابعاد عبارتند از روان ‌آزردگی، برون‌ گرایی، سازگاری، استقبال از تجربه (گشودگی) و وظیفه ‌شناسی (وجدانی بودن). با قرار دادن حروف ابتدایی هر ویژگی شخصیتی سرواژه OCEAN به وجود می آید. این ویژگی ها با آزمون نئو که با نام بیگ فایو (big5) هم شناخته می شود، قابل سنجش شده اند.

استقبال از تجربه (گشودگی): افرادی که سطح بالایی از گشودگی یا تجربه پذیری دارند، اشخاصی خلاق و و برخلاف آن نیز اگر فرد گشودگی نداشته باشد، محافظه کار به شمار می روند.  افراد دارای نمرات بالا در آزمون نئو احساسات، ماجراجویی، هنر و ایده های غیر معمول را دوست دارند و کنجکاوی و حس خلاقیت در آن ها شناور بوده و به دنبال تنوع هستند. آن ها در محیط های آموزشی عملکرد خوبی از خود بر جا می گذارند و معمولاً می توانند در شرایطی که نیاز به کسب مهارت های جدیدی و انعطاف پذیری دارد، به خوبی شکوفا شوند. تیپ شخصیتی آن ها باعث می شود که سریعاً خود را با یک مجموعه کاری جدید وفق دهند.

وظیفه شناسی: این ویژگی شخصیتی نشان می دهد که یک فرد چقدر منظم، هدفمند، مستقل، دقیق و به خوبی سازماندهی یافته است. این ویژگی شخصیتی باعث می شود فرد یک برتری غیرمعمول پیدا کند و به خوبی می توان سطح عملکرد او را در مجموعه وسیعی از کارهایی که به او محول می شود، پیش بینی کرد. آزمون نئو در این بخش می تواند به استخدام نیروهای با عملکرد بالا کمک کند. 

برون گرایی: این شاخص شخصیتی اشاره به طبیعت اجتماع پسند، برون گرا و خوش صحبت فرد دارد و توانایی او در ایجاد ارتباطات محکم و سریع. افرادی که نمره بالا در این آزمون کسب کرده اند، در کارهای مربوط به فروش و هم چنین کارهایی که نیاز به مسئولیت های مدیریتی دارد موفق ظاهر می شوند. آن ها در وظایف رهبری نیز رفتار الهام بخشی از خود بر جا می گذارند. کسانی که در این آزمون نئو نمرات بالایی کسب کنند معمولاً در محیط کار شاد هستند چون از روابطی که در آن به وجود می آورند لذت می برند.

سازگار: این شاخص از یک طرف به ویژگی های شخصیتی مهربانی و همکاری در یک فرد اشاره می کند و از سوی دیگر افراد با سطح سازگاری پایین دارای ویژگی های شخصیتی تردید و مخالفت هستند. چنین اشخاصی رفتار دوستانه، کمک کننده دارند و مثبت بین هستند و میل به فداکاری به نفع دیگران در آن ها به چشم می خورد. افرادی که سطح بالایی از سازگاری یا موافق بودن نسبت به شرایط را در خود دارند و نمرات بالایی در آزمون نئو کسب می کنند، محبوب دیگران هستند و یک ارتباط قوی با سایرین شکل می دهند. آن ها زمانی که با رفتار غیر منصفانه دیگران روبرو می شوند، کینه به دل نمی گیرند و پتانسیل یک رهبر مفید را دارند و هم چنین برای یک تیم دارایی با ارزشی به شمار می روند چون می توانند در یک تیم یک محیط منصفانه به وجود آورند.

روان آزردگی یا ثبات عاطفی: این ویژگی شخصیتی اشاره به خصوصیات تهییج پذیری، زودرنجی، اضطراب و روحیه فرد دارد. این شاخص مبنای سنجش توانایی افراد در حفظ آرامش و خونسردی و قابلیت کنترل استرس است. افراد دارای سطح بالایی از روان آزردگی در آزمون نئو به طور کلی سریع تر عصبانی می شوند و در مقابل اضطراب و افسردگی زانو می زنند و همین امر باعث می شود نتوانند با ذهنیت شفافی تصمیم بگیرند و موقعیت های پیچیده را به خوبی مدیریت کنند. چنین افرادی معمولاً سطح موفقیت پایینی دارند چون این ویژگی های شخصیتی بر روی یک حرفه موفق اثر منفی می گذارد. آن ها مکررا از کار خود ناراضی هستند و میل به ترک محیط کار را نشان می دهند، گرچه واقعا اقدام به چنین کاری نمی کنند.

برای مدیریت موثر یک سازمان، مدیران بایستی به خوبی ویژگی های شخصیتی که الزاماً روانشناسی کلی کارمندان یک شرکت را شکل می دهد، بشناسند و هم چنین بدانند تیم های مختلف که انجام مسئولیت های خاص شغلی را بر عهده گرفته اند از چه افرادی با تیپ های شخصیتی تشکیل شده اند. هر شرکت به تمامی تیپ های شخصیتی در فضای خود نیاز ندارد، چون اغلب اوقت این قضیه بر روی رفتار و عملکرد شرکت تاثیر منفی می گذارد. 

بنابراین، مهم است که رهبران تیم ها و کارشناسان بخش منابع انسانی یک سازمان کارکرد شغلی شرکت خود را به خوبی بشناسند و کارمندانی را با تیپ های شخصیتی استخدام کنند که از این نظر بهترین گزینه به شمار می روند. دانش دقیق نسبت به تفاوت های فردی و تیپ شخصیتی هم چنین باعث بهبود مدیریت یک شرکت به خصوص در طول دوران تجدید فعالیت می شود.


شخصیت شناسی مصاحبه و استخدام سامانه مدیریت استعداد نوتریکا مدیریت استعداد منابع انسانی


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.