چطور از جلسات تيمي خود بيشترين بهره را ببريد؟

1397/07/28 2:58 PM - 3 ماه قبل


جلسات تيمي خود را با استفاده از تست ديسك غني تر برگزار كنيد. 

اگر رهبر يك تيم كاري هستيد، احتمال اين وجود دارد به صورت منظم براي اطلاع‎ رساني به اعضاي تيم، برقراري ارتباط و حفظ انگيزه جلسات تيمي برگزار مي‎ كنيد. اين جلسات راهي عالي براي ارائه اطلاعات لازم به اعضاي تيم و همگام سازي سرعت عملكرد تيمي با تغييرات كسب و كار شما است.

يقيناً در اين جلسات متوجه شده ايد كه گاهي اوقات اعضاي تيم به صحبت هاي شما گوش مي دهند، در حالي كه بعضي اوقات به نظر مي رسد حين صحبت هاي شما در يك جاي ديگر سير مي كنند. شما مي توانيد با برقراري ارتباط بين محتواي جلسه خود و شخصيت آن ها براساس نتيجه تست ديسك، بيشترين بهره را از جلسات تيمي خود ببريد تا اعضاي تيم بيشتر با صحبت هايتان ارتباط برقرار كنند.

ايجاد موضوع بحث در جلسه به نحوي كه براي شخصيت هاي تست ديسك جذاب است

شما از طريق نتيجه تست ديسك متوجه شده ايد كه هر فرد به شكل متفاوتي ارتباط برقرار مي كند و به شيوه هاي مختلف اعم از شفاهي، تصويري، نوشتاري و به واسطه عمل كردن، ياد مي گيرد. زماني كه شخصيت ديسك هر كدام از اعضاي تيم خود را مشخص كرده ايد، مي توانيد از اين اطلاعات براي كارآمدتر كردن جلسات استفاده كنيد.

تيپ شخصيت تسلط گرا (D):

زمان برقراري با تيپ شخصيت تسلط گرا، آن ها اطلاعاتي را ترجيح مي دهند كه سر راست و بدون حاشيه اند. در جلسات تيمي، شما مي توانيد براي حفظ توجه افراد D اطلاعات را به شكل خلاصه، واقعي، بدون حاشيه و محكم بيان كنيد.  

آن ها احتمالا اين اطلاعات را همان جا به ذهن خواهند سپرد، يا خواهيد ديد كه سعي در ثبت اطلاعات در ذهن براي ارجاع به آن ها در آينده خواهند داشت.

تيپ شخصيت تاثيرگذار (I):

زمان برقراري ارتباط با يك تيپ شخصيتي I در يك جلسه، شما مي توانيد از پرزنتيشين هاي خلاقانه و رنگي پاورپوينت يا ترسيم حقايق بر روي يك وايت بورد استفاده كنيد. به نمايش گذاشتن شفاف بصري اطلاعات به آن ها كمك خواهد كرد اطلاعات جديد را سريعاً ياد بگيرند.

اگر بتوانيد يك جزوه نيز تهيه كنيد روح خلاقانه آن ها را با اطلاعات درگير مي كنيد و نتيجه بيشتري خواهيد گرفت.

تيپ شخصيت وظيفه شناسي (C)

يك تيپ شخصيتي C براي فهم چيزي كه از آن ها مي خواهيد به تمامي اطلاعات لازم نياز دارد. خود را آماده كنيد كه به آن ها بگوييد چرا، در چه زمان و كجا چه چيزي از آن ها انتظار داريد. آن ها زماني كه در ذهن خود فرآيند انجام كار را تصور كنند به شما "نحوه" انجام آن را مي گويند.

ايجاد يك برگه شرح وقايع يا رفرنس ها باعث مي شود C ها احساس راحتي بيشتري كنند. زماني را براي پاسخ دهي به سوالات در نظر بگيريد.

تيپ شخصيت باثبات (S) 

 زمان برقراري ارتباط با يك شخصيت S، مطمئن شويد از آن ها مي پرسيد براي تكميل پروژه ها و وظايف خود به چه چيزي نياز خواهند داشت. يك تيپ شخصيتي باثبات در جلسات گروهي ممكن است احساس راحتي براي ارائه درخواست هاي خود نداشته باشد مگر اينكه احضار شده و دنيا از ديد آن ها ديده شود. اگر درخواست آن ها را اجابت كنيد و به نداي دلشان گوش دهيد، وقف آن ها به تيم و وظايف كاري بيشتر خواهد شد.


ديسك توسعه فردي مصاحبه و استخدام مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.