نحوه مقابله با مشكلات محيط كار از طريق تست ديسك

1397/07/28 3:14 PM - 3 ماه قبل


اختلاف نظر با يك همكار: اتفاقي كه اغلب اوقات رخ مي‎ دهد. در محيط يك اداره، اغلب اوقات با افرادي مجبور به كار مي‎ شويد كه اگر به اختيار خودتان بود هرگز حاضر نبوديد 8 ساعت از روز خود را با او سپري كنيد. حتي اگر از گذراندن وقت با همكاران خود لذت مي بريد، همكاري نزديك با افراد مشابه در تمامي روزهاي هفته و سال گاهي اوقات مي تواند اندكي تنش به وجود آورد. متاسفانه، تنش كوچك بين افراد با مرور زمان مي تواند به مشكلات گسترده تري تبديل شود. خبر خوب ما براي شما اين است كه شما مي توانيد اكثر مشكلات محيط كار كه به واسطه رفتار متفاوت افراد به وجود مي آيد را با تست ديسك برطرف كنيد.

يكي از مفيدترين درس هاي تست رفتار شناسي ديسك اين است كه از اين آزمون مي توان به نحوي استفاده كرد كه شيوه برخورد تيپ هاي رفتاري مختلف با موقعيت هاي استرس زا پيش بيني شود. حداقل، زماني كه شما با انجام تست ديسك پي ببريد علت بسياري از اعمال ديگران كه ناخوشايند شما است در ذات آن ها وجود دارد، سطح تحمل شما در قبال رفتار ديگران و درك آن بسيار بيشتر مي شود. مطلب زير يك راهنماي ساده براي اين است كه چطور افراد در محيط كار حتي زماني كه با هم موافق نيستند، مي توانند با يكديگر كار كنند.

زماني كه با يك فرد تيپ تسلط گرا (D) به مشكل بر مي خوريد

چنين فردي يك شيوه سرراست را ترجيح مي دهد و مستقيما نسبت به اختلافات رخ داده واكنش نشان مي دهد. زماني كه با فرد تيپ D به مشكل بر مي خوريد، بهتر است بنشينيد و فورا با او صحبت را شروع كنيد. از آن جايي كه يك فرد تيپ تسلط گرا اغلب اوقات صبر و تحمل زيادي ندارد، زياد به حاشيه نرويد و فورا علت مشكل را بيان كنيد. زمان بحث در مورد مشكل، بهتر است پاي احساسات را به ميان نكشيد. يك فرد تيپ D به ندرت مسائل را از ديدگاه عاطفي مي بيند و بعيد است نسبت به درخواست هاي عاطفي رقت و همدردي نشان دهد. هم چنين چون اين فرد بيشتر وظيفه گرا است، بهتر است وقت زيادي را با او در مورد راه حل ها صحبت كنيد تا خود مشكل. فرد تيپ D سريعا براي واكنش نشان دادن و عمل آماده است. زماني كه مشكل را پيش چشم او مي آوريد، آن ها در پيدا كردن و اجراي يك راه حل وقت تلف نمي كنند.

زماني كه با يك فرد تيپ تاثيرگذار (I) به مشكل بر مي خوريد

برخلاف تيپ D، يك فرد تاثيرگذار يك شيوه برخورد دوستانه تر و همراه با صحبت را ترجيح مي دهد. زماني كه با چنين فردي به مشكل بر مي خوريد، اعلام كنيد مشكلي كه داريد شخصي نيست. هم چنين، يك تيپ I اگر از طريق احساسات به مشكل نزديك شويد بهتر شما را درك مي كند (به عنوان مثال بگوييد "زماني كه اين اتفاق رخ داد، باعث شد اين احساس در من شكل گيرد كه..). در طول صحبت با او، سعي كنيد همه چيز را به صورت آرام و بدون تنش بيان كنيد. هم‎ چنين مطمئن شويد زمان مناسبي را صرف صحبت مي كنيد. زماني كه فرد تيپ I در حال صحبت است، شنونده خوبي براي او باشيد. حرف او را قطع نكرده و بگوييد حرف هاي او را مي شنويد و درك مي كنيد. هم چنين متوجه باشيد تيپ رفتاري I در تست ديسك به صورت ذاتي به زمان تحويل كارها توجه ندارد. زماني كه مشكل ايجاد شده با يك تيپ I در رابطه با مديريت زمان است، آگاه باشيد كه چنين فردي براي حفظ دقيق برنامه زماني اولويت قائل نمي شود. شايد بهتر است برنامه زماني كاري خود را كمي با انعطاف همراه كنيد يا از او بخواهيد كه كارها بايد چند روز قبل از موعد مورد نياز ، تمام شده باشند.

زماني كه با يك فرد تيپ باثبات (S) به مشكل بر خورديد

چون اين تيپ افراد به دنبال نظم و هارموني در محيط كار هستند، بعيد است با يك فرد تيپ S به طور كامل به مشكل بر بخوريد. چنين فردي روابط شخصي را در بالاي ليست اولويت‎ ها قرار مي دهد، بنابراين زمان بحث با او سعي كنيد متوجه شود كه با وجود مشكل هم چنان براي او ارزش قائل هستيد و او را درك مي كنيد. هم چنين، يك فرد تيپ S زماني كه بتوانيد يك رابطه شخصي براساس وجوه مشترك تان برپا كنيد، بهتر متقاعد مي شوند. متاسفانه، يك فرد تيپ باثبات برخورد مستقيم با مشكل را دوست ندارد و سعي مي كند هر زمان كه ممكن است از آن دوري كند. براي مقابله به اين مشكل، زمان بحث در مورد مسائل رخ داده با يك فرد S سعي كنيد اوضاع را آرام نگه داريد. اگر فشاري به او وارد كنيد يا بيش از حد تن صداي خود را بالا ببريد، يك فرد S عقب نشيني خواهد كرد و نسبت به انجام راه حلي موافقت مي كند كه براي آن برنامه اي ندارد و فقط براي خاتمه دادن به بحث آن را قبول كرده است. تيپ رفتاري S در تست ديسك شنونده بسيار خوبي است، بنابراين تا زماني كه مسائل را با رعايت ادب آشكارا به او توضيح دهيد، او تمام توجه خود را به چيزي كه مي گوييد معطوف خواهد كرد.

زماني كه با يك تيپ رفتاري وظيفه شناس (C) به مشكل برخورديد

فردي با تيپ C مي تواند حساس و از مورد انتقاد واقع شدن متنفر باشد. تيپ رفتاري C اغلب اوقات زماني كه مستقيما با آن ها برخورد مي كنيد، احساس ناراحتي مي كنند. در نتيجه، زمان بحث در مورد مشكلات با تيپ C، مسائل را با يك ديدگاه انتقادي شخصي همراه نكنيد (به عنوان مثال نگوييد "من زماني كه شما فلان كار را مي كنيد خوشم نمي آيد...). هم چنين سعي كنيد احساس غافل گيري نكند. هنگامي كه به صحبت در مورد مشكل با يك تيپ C نياز است، زمان گفتگو را به وقت ديگري در روز موكول كنيد. اين امر زمان لازم را در اختيار تيپ C قرار مي دهد تا به افكار خود نظم دهد و عنصر غافل گيري حذف خواهد شد. زمان صحبت با او، هميشه مطمئن باشيد كه به خوبي همه چيز را توضيح مي دهيد. جملات گنگ را انتخاب نكنيد. وقت كافي براي بحث را در نظر بگيريد و براي جواب دادن به پرسش ها آماده شويد. تيپ رفتاري C در تست ديسك در حل مشكل بسيار خوب است، بنابراين زماني كه به او مشكل خود را توضيح دهيد، او به صورت ذاتي به دنبال طرح ريزي نحوه رفع اين مشكل مي گردد. در روز كاري، مطمئن شويد از يك فرد C انتظارات معقولي داريد. تيپ رفتاري C در انجام وظايفي كه نياز به نظم و دقت دارد بسيار عالي عمل مي كند اما به خاطر شيوه علمي شان در برخورد با مسائل، به نسبت ديگر تيپ هاي رفتاري اغلب اوقات با سرعت آهسته تري بايد كار كنند.

دفعه بعد كه متوجه بحث با يك همكار شديد يا احساس كرديد داريد به دنبال يك وجه مشترك مي گرديد، از نتيجه تست ديسك براي رفع تنش ايجاد شده استفاده كنيد. زماني كه تئوري هاي رفتار انساني را كه تست ديسك به آن ها مي پردازد را درك كرديد، حل مشكلات به وجود آمده در محيط كار به مراتب ساده تر مي شود.


ديسك شخصيت شناسي مديريت عملكرد مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.