استفاده از تست ديسك براي بهبود ارتباط با ايميل در محيط كار

1397/08/01 2:30 PM - 2 ماه قبل


نتيجه تست ديسك يك ابزار شگفت انگيز براي بهبود ارتباطاتي است كه در محيط كار توسط ايميل صورت مي گيرند. هر تيپ شخصيتي در اين آزمون در هم ارسال و هم دريافت پيام گرايش ها، اولويت ها و تنفرهاي خاص خود را دارد كه اين امر مي تواند منجر به بروز سوءتفاهم يا مشكل شود. تيپ شخصيت هاي تست ديسك عبارتند از D، I، S و C كه در مقالات قبلي به صورت مفصل آن ها را توضيح داده ايم. براي ديدن اين مقالات به اين لينك مراجعه كنيد.

البته قبل از استفاده از مطلب زير بايد تيپ شخصيتي خود را طبق آزمون شخصيت شناسي ديسك بدانيد. بنابراين ابتدا تست ديسك را انجام دهيد و سپس از تمامي اطلاعات زير استفاده كنيد. علاوه بر اين شما به كمك نتيجه اين آزمون مي توانيد دانش فوق العاده اي در تمامي جوانب زندگي شخصي و حرفه اي خود به دست آوريد.

تيپ شخصيتي تسلط گرا (D): وظيفه گرا و فعال

ارسال پيام: تيپ شخصيتي D دوست دارد پيام خود را مستقيم و سر راست با اشاره به موضوع اصلي ارسال كند. البته اين نوع ارسال پيام مي تواند باعث برداشت بد شود، انگاري از روي خشم و يا ميل به رياست فرستاده شده است. براي رفع اين مشكل سخت تلاش كنيد جمله مقدماتي خود را به شكل "سلام. اميدوارم روز خوبي داشته باشيد. يك سوال كوتاه دارم..." بنويسيد.

دريافت پيام: فردي با تيپ شخصيتي D نسبت به ايميل هاي دقيق، منظم و پيام هايي كه مثلا از سوال هاي كوتاه تشكيل شده اند به خوبي پاسخ مي دهد و به احتمال زياد از پيام هاي طولاني يا پيام هايي كه مطالعه آن ها سخت است دوري مي كند. بنابراين براي برقراري ارتباط با تيپ D بايد حرف خود را بدون حاشيه و سر راست بيان كنيد.

تيپ شخصيتي تاثيرگذار (I): مردم گرا و فعال

ارسال پيام: فردي با تيپ I ممكن است ايميل هاي طولاني، مملو از جوك، شكلك و موارد متعدد ديگر بفرستد. خيلي مهم است كه نحوه بيان صحبت هاي آن ها رسانده شود و آن ها زمان زيادي صرف مي كنند تا به اصل مطلب برسند. به خصوص بسته به مخاطب يا موقعيت، مهم خواهد بود كه سريع تر به اصل مطلب برويد.

دريافت پيام: پيامي كه يك فرد I به آن نياز دارد بايد مرتب يا با جواب ها و دستورالعمل هاي شفاف باشد، در غير اين صورت ممكن است باعث از بين رفتن سطح توجه و صبر او شود.

تيپ شخصيتي با ثبات (S): مردم گرا و منفعل

ارسال پيام: شخصيت هاي ثبات گرا (S) دوست دارند در مخاطبشان بابت پيام هاي آن ها احساس خوبي به وجود آيد. يعني پيام را به صورت خودماني، با سوال پرسيدن يا استفاده از شكلك ارسال مي فرستند تا يك نوع لحن صحبت مثبت را تلقين كنند. گرچه، بسته به مخاطب ساختار پيام را به يك حالت دقيق و مستقيم تر ممكن است تغيير دهند.

دريافت پيام: تيپ شخصيتي S پيام هاي ايميل را به طور كامل مي خواند. پيام هاي به نظر با لحن مستقيم و غير منتظره دريافتي از سوي تيپ D باعث آزار آن ها مي شود.

تيپ شخصيتي وظيفه شناس (C): وظيفه گرا و منفعل

ارسال پيام: چنين فردي به دقت كامل و جزئيات پيام هاي خود و حس ايجاد اطمينان در طرف مقابل، اهميت مي دهد. يعني آن ها ايميل هاي خود را دوباره مي خوانند تا از نبود غلط املائي، نگارشي و ديگر موارد مطمئن شوند و پيام هاي خيلي دقيق و با طول مناسب ارسال مي كنند.

دريافت پيام: افراد داراي تيپ C به دنبال پاسخ هاي كامل و با جزئيات هستند تا از دقيق بودن پيام مطمئن شوند و ممكن است جواب پيام ها را با پيام هاي طولاني، ايده ها يا سوالات خود بدهند تا اين قضيه ثابت شود و بنابراين احتمال بروز اختلاف بين آن ها و افراد تيپ D كه پيام هاي كوتاه و سر راست ارسال مي كنند، زياد است.


با توجه به اطلاعات بالا، هر فردي مي تواند ياد بگيرد كه چطور به شكل موثرتري از طريق ايميل با تيپ شخصيت هاي مختلف ارتباط برقرار كند يعني نه تنها آگاهي بيشتري نسبت به شيوه پاسخ دهي و تمايلات آن ها به دست آورد بلكه هم چنين از آن در برقراري ارتباط با افراد و همكاران مختلف استفاده كند.

اگر تمامي افراد محيط كار شما در تست ديسك شركت كرده اند، نتيجه آن براي ايجاد يك تيم عالي بسيار مفيد است. هر فرد آگاهي جديدي نسبت به خود و هم چنين افرادي كه با آن ها روزانه كار مي كند به دست مي آورد و همه مي توانند از تغييراتي كه در رفتار خود ايجاد مي كنند باعث برقراري ارتباط به شكل بهتري شوند. در سامانه سمان اين امكان براي كارفرمايان فرآهم شده است كه به صورت واحد به واحد وضعيت تيپ هاي شخصيتي را در سازمان خود بررسي كنند.


ديسك شخصيت شناسي مصاحبه و استخدام مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.