كدام تيپ شخصيتي تست ديسك براي رهبر بودن مناسب تر است؟

1397/08/05 9:47 AM - 2 ماه قبل


سوال گول زننده اي است! چون تمامي آن ها بهترين رهبران هستند!

اين فرضيه كه يك تيپ شخصيتي به صورت ذاتي بيشتر مناسب رهبري است، در تمامي افراد وجود دارد. ولي در حقيقت، رهبران بزرگ همه نوع تيپ شخصيتي داشته اند.

افرادي كه در 4 تيپ شخصيتي مختلف تست ديسك قرار مي گيرند همگي پتانسيل يك رهبر با كفايت و قدرتمند بودن را دارند. گرچه نحوه رهبري به شكلي كه در خون آن ها است، طبيعتاً از فردي به فرد ديگر فرق مي كند. چه به دنبال فردي هستيد كه براي ترفيع رتبه به مديريت بهترين گزينه به شمار رود، يا قصد داريد رهبر دروني خود را نمايان سازيد، بهترين مكان براي شروع شناسايي استعدادهاي خاص هر تيپ شخصيتي براساس تست ديسك است كه به طور ذاتي يك نقش رهبري به او مي بخشد.


چرا يك تيپ شخصيتي تسلط گرا (D) يك رهبر فوق العاده مي شود:

افرادي كه داراي تيپ شخصيتي D هستند فقط دوست ندارند در مقام مسئول قرار بگيرند، بلكه حتما بايد مسئول امور انتخاب شوند. زماني كه آن ها به عنوان رهبر انتخاب مي شوند بيشترين محتواي وجودي و بهره وري خود را آشكار مي كنند كه با توجه به نكات قوت آن ها در تصميم گيري هاي سريع، محول كردن وظايف، ايجاد برنامه هاي عملي و نگاه به امور از يك نماي كلي تر، منطقي است. آن ها افرادي سرسخت، باانگيزه، مصر و شجاع در برابر اختلاف ها و درگيري ها هستند. به عنوان يك رهبر، فرد داراي تيپ شخصيتي D جاه طلب، قدرتمند، نترس، فرمانده است. آن ها در لحظه به دنبال نتيجه گيري هستند و در نتيجه شيوه رهبري آن ها بدون حاشيه، مستقيم و محكم است.

رهبراني كه براساس تست ديسك تيپ شخصيتي D را دارند به ديگران به شكل آمرانه و با اطمينان دستور مي دهند. سطح انتظار آن ها از افراد به نحوي است كه انگار جزوي از خودشان هستند. زماني كه آن ها دستور مي دهند، بدون بحث از فرمان هايشان پيروي مي شود. بهترين جنبه ماجرا اين است كه مديران و مدير عاملان داراي تيپ شخصيتي تسلط گرا در برخورد با مشكلات مصمم عمل مي كنند و از مقابله با مشكلات سختي كه سر راه آن ها ظاهر مي شوند هراسي به دل راه نمي دهند.

از رهبران داراي تيپ شخصيتي D مي توان به مديرعامل بازنشسته جنرال الكترونيك جك ولش اشاره كرد.


چرا يك تيپ شخصيتي تاثيرگذار (I) يك رهبري فوق العاده مي شود:

در حالي كه رهبران تيپ D به شكل مستقيم و درخواست كننده اي به ديگران دستور مي دهند، رهبران تيپ I افراد برونگرايي هستند كه با استفاده از جذبه شخصي، كاريزما و اشتياق دروني افراد را دور خود جمع مي كنند. آن ها رهبران مهبراني هستند كه مردم به علت شخصيت رباينده اي كه دارند، عاشق آن ها مي شوند. رهبران تيپ I در برقراري ارتباط عالي عمل مي كنند و از محيط تعاملي لذت مي برند و در نتيجه به استادي تمام تيم هاي قوي و متحدي را به وجود مي آورند

رهبران تيپ شخصيتي تاثيرگذار انرژي بدون مرزي دارند و واقعا از همراهي ديگران لذت مي برند و طبيعتاً مي توانند در افراد اطراف خود انگيزه ايجاد كنند و باعث الهام بخشي آن ها شوند. آن ها افرادي دوست داشتني و مخاطب هاي راحتي هستند و اغلب اوقات مشكل را با حس شوخ طبعي خود كوچك نشان مي دهند. آن ها قدرت متقاعدكنندگي فوق العاده بالايي دارند و خوش بيني ذاتي آن ها باعث مي شود كه اطرافيانشان باور كنند كه هر چيزي امكان پذير است.

از رهبران داراي تيپ شخصيتي I مي توان به ريچارد برانسون، كارآفرين انگليسي و موسس گروه ويرجين اشاره كرد


چرا يك تيپ ثبات گرا (S) يك رهبر فوق العاده مي شود:

رهبران داراي تيپ شخصيتي S همكاري كننده، ملاحظه نگر و با قدرت ارتباطي بالا هستند. آن ها براي اتحاد كلي گروه ارزش بالايي قائل مي شوند و اولويت خود را در ايجاد يك محيط مثبت، همراه با احترام و مفيد براي همه، قرار مي دهند. رهبران تيپ شخصيتي ثبات گرا به نيازها و سلامت ديگران فوق العاده اهميت مي دهند. آن ها شنونده هاي خوبي هستند كه از ايده هاي ديگران استفاده مي كنند و مي توانند به شكل عالي سطح مشكل ايجاد شده در يك محيط استرس آفرين را كاهش دهند.

رهبران تيپ S افرادي آرام، صبور و راحت هستند. آن ها دوست دارند به ديگران احساس راحتي و آرامش ببخشند و از سوي ديگران به شكل افرادي قابل اطمينان و حامي نگريسته مي شوند. اگر به دنبال ايجاد يك محيط بانظم و توامان با همكاري هستيد، بهتر از يك تيپ S هيچ رهبري قادر به انجام آن نيست.

از رهبران داراي تيپ شخصيتي S مي توان به لري پيج از بيانگذاران موتور جستجوي گوگل اشاره كرد.


چرا يك تيپ شخصيتي وظيفه شناسي (C) يك رهبر فوق العاده مي شود:

رهبران داراي تيپ شخصيتي C افرادي منظم و علمي گرا هستند. آن ها از نقاط قوت خود در تحليل و برنامه ريزي براي بررسي مشكلات از تمامي جوانب استفاده مي كنند و در خصوص محاسبه هرگونه راه حل و عملي كه بايد انجام شود، به خوبي فكر مي كنند. كمال گرايي در ذات آن ها وجود دارد تا باعث شود افرادي كه با آن ها كار مي كنند از سطح بالايي از استاندارد و تعالي برخوردار شوند.

رهبراني كه براساس نتيجه تست ديسك تيپ شخصيتي C را دارند، در ايجاد جدول زماني و انجام كارهاي ضرب العجلي بهترين هستند و براي دقت اهميت بالايي قائل مي شوند. آن ها از طريق نحوه حل يك مشكل به صورت حساب شده و از روي فكر باعث الهام بخشي اطرافيان خود مي شوند تا تصميماتي با دقت بگيرند و از تمامي جوانب ممكن مشكلات را بررسي كنند.

از رهبران داراي تيپ شخصيتي C مي توان به بيل گيتس موسس شركت مايكروسافت اشاره كرد.

جمع بندي

زماني كه ليستي از مطلوب ترين شاخص هاي يك رهبر درست مي كنيد، چه مواردي را در نظر مي گيريد؟

انعطاف پذيري؟ قدرت ارتباط؟ نظم دهي؟ روياپردازي؟ قدرت؟

براي پيدا كردن بهترين رهبر براي شركت خود (يا تبديل شدن به بهترين رهبري كه مي توانيد باشيد) بهتر است در مورد نيازهاي سازمان خود فكر كنيد. آيا اداره شما يك محيط آشفته است؟ قرار دادن يك فرد با تيپ شخصيتي كنترل شده يعني C يا باثبات يعني S در مقام رهبري به آرام سازي اين جو كمك مي كند. آيا براي رهبري شركت خود به فردي نياز داريد كه آن را از طوفان تغييرات مهم به سلامت عبور دهد؟ يك فرد با تيپ شخصيتي I يا D هوشمندانه ترين انتخاب است.

زماني كه در موقعيت رهبري قرار مي گيريد، تست ديسك به شما كمك مي كند نكات قوت طبيعي خود را كه شناسايي كنيد كه مي توانيد به آن ها اتكا كنيد. ما در سايت تست و تايپ يك سامانه به نام سامانه مديريت استعداد نوتريكا راه اندازي كرده ايم كه شما ميتوانيد با بهره گيري از اين سامانه افراد را وارد سيستم كنيد و پس از تعيين شايستگي هاي رفتاري و شخصيتي مناسب ترين افراد را انتخاب نماييد. همانطور كه در شكل زير ميبينيد اين سامانه درصد تطابق فرد را با شغل مورد نظر به شما نشان ميدهد.

 شما مي توانيد به راحتي افراد مستعد را در سازمان و يا از بين كانديداهاي شغلي پيدا كنيد. براي اطلاعات بيشتر مي توانيد به اين لينك مراجعه كنيد.


ديسك مصاحبه و استخدام سامانه مديريت استعداد نوتريكا مديريت استعداد منابع انساني


برای ثبت نظر بایستی ابتدا وارد شوید.